جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نقشه مدارفلزیاب حرفه ای که بتواند تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد در بازارارائه نقشه فلزیاب حرفه ای بسیار محدود و کم میباشد

در دنیا فلزیاب نقشه فلزیاب به سبک حرفه ای در دسته فلزیاب پرقدرت تفکیک دار که بتواند فلزات را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم تفکیک نماید وجود ندارد و نقشه مدار این دسته فلزیاب ها در اختیار عام قرار نمیگیرد و حتی خیلی از تولید کنندگان دنیا قدرت طراحی و ساخت انواع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در دسته فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طبق اصول رادار را دارا نمی باشند

یک دنیا فلزیاب یا یک شهر فلزیاب از انواع نقشه مدارفلزیاب برای ساخت کیت فلزیاب یا ساخت برد فلزیاب در کتاب ها و اینترنت و شبکه اجتماعی وجود دارد که این اطلاعات فلزیاب برای ساخت فلزیاب یا فلزیاب دست ساز یا فلزیاب دستی نیزاز نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا انواع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد

کیت فلزیاب یا طلایاب که به این صورت در اختیار عام قرار میگیرد توان بالای در تفکیک و تشخیص یا پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد با عدد VDI ندارد

کیت فلزیاب برای ساخت فلزیاب به طراحی نقشه مدار فلزیاب از نظر نحوه عملکرد وابسته است

 قدرت فلزیاب در عملکرد طراحی مدارکیت فلزیاب شکل میگیرد و کیت فلزیاب در انواع گوناگون با طراحی متفاوت در بازار فلزیاب موجود میباشد

ولی هیچکدام از انواع کیت فلزیاب در بازار از دسته کیت فلزیاب حرفه ای در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با توان تفکیک فلزات بصورت مجزا طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد

کیت فلزیاب یا برد فلزیاب یا کیت مدار فلزیاب در انواع گوناگون در بازار فلزیاب بصورت مونتاژشده یا به شکل مونتاژ نشده وجود دارد که همه این نوع کیت فلزیاب یا برد فلزیاب یا برد مدار فلزیاب ازنوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که انواع کیت فلزیاب یا کیت گنج یاب یا کیت طلایاب در بازارفلزیاب بفروش میرسد