جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فرکانسی خواص فرکانس طلا را میتواند تشخیص داده تا عمل تفکیک طلا از دیگر فلزات را مشخص نماید ولی فلزیاب فرکانسی که بتواند خواص فرکانس طلا را تشخیص داده تا تفکیک با اخرین توان به انجام برسد باید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI باشد

 در نتیجه این نوع فلزیاب از شرایط خواص فرکانسی طلا در بین سیگنال علائم شبیه به طلا بهره میبرد و با داشتن این شرایط خطا در تشخیص طلا از دیگر فلزات از دید فلزیاب خارج میگردد

این نوع فلزیاب فرکانسی قدرت تشخیص خواص مغناطیسی فلزات را به همراه خواص فرکانسی داشته چون این دسته فلزیاب از فرکانس طلا برای تشخیص در وضعیت امواج الکترو مغناطیس بهره میبرد

این نوع فلزیاب از دسته فلزیاب با مدار طراحی شده طبق قانون رادار برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 چون این نوع فلزیاب ها میتواند خواص فرکانسی را با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE از وضعیت خواص مغناطیسی تشخیص دهد

 فلزیاب سیگنال نزدیک به طلا را میتواند به جای طلا تشخیص داده و واکنش از خود نشان دهد و این علائم که شبیه به طلا میباشد میتواند از منابع و مواد معدنی و دیگر فلزات که در اثر مرور زمان تغییریافته است در صحنه کار بازتاب شده و فلزیاب را با خطا روبرو نماید

وجود این منابع که شکل خواص مغناطیسی نزدیک به طلا را داشته وضعیت تشخیص فلزیاب را برای کاوش طلا با حالت یکسان بودن ترکیب بازتاب علائم در تشخیص میدان مغناطیس برای تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر فلزیاب روبرو نماید و خواص مغناطیسی دیگر منابع را با خواص مغناطیسی طلا یک شکل تشخیص دهد و این وضعیت بیشتر در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج مانند مگنتومتر یا مگنت پدید می اید زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در نهایت فقط میتواند تفاوت خواص مغناطیسی فلزات را تشخیص دهد

 ولی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که بتواند با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD طلا را از این منابع شبیه به خود از نظر خواص فرکانسی تفکیک نماید در عملیات تشخیص بر روی انواع فلزات این قدرت را دارد که دسته فلزات هم طبقه خود را مجزا تفکیک نماید تا خطا در تشخیص بین فلزات و طلا و الیاژ فلزات از دید فلزیاب خارج گردد

 

دستگاه گنج یاب ماهواره ای در کل به ان صورت که در ایران مطرح میگردد و نقشه گنج از زیرزمین را ارائه مینمایند وجود ندارد و سیستمهای ماهواره ای که در امورات باستانشناسی فعلاً کاربرد دارد فقط میتواند میزان تغییر رطوبت و کربن در یک محدوده را مشخص نماید

دستگاه گنج یاب ماهواره ای وجود خارجی ندارد کلاً دستگاه فلزیاب ماهواره ای یا دستگاه طلایاب ماهواره ای وجود ندارد ان ماهواره که بخواهد از سطح خارج از جو که با دقت این عمل را برای گنج یابی بکاربرده شود تا به حال پا به عرصه تکنولوژی و فن اوری نگذاشته است و اینکه دستگاه گنج یاب ماهواره ای بتواند گنج یا دفینه یا عتیقه را در زیرزمین یا زیرخاک پیدا نموده و تفکیک نماید قابل قبول نمی باشد

حتی اگران ماهواره  از نوع ماهواره ارتفاع پایین یا ارتفاع میانی باشد نیز نمی تواند به اینصورت که دستگاه گنج یاب ماهواره ای را به مردم ایران معرفی مینمایند در زمینه کشف گنج یا کشف عتیقه یا کشف دفینه بتوان از ان بهره برد و گنج یا دفینه یا عتیقه را کاوش نمود