جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

دقت در خرید فلزیاب یا در خرید انواع فلزیاب دقت نمائید و این دقت در خرید فلزیاب به نوع کار خریدار بستگی دارد تا عملکرد ان فلزیاب بتواند خواسته خریدارفلزیاب را برطرف نماید

 در صورتیکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به شما معرفی میگردد دقت نمایید که ان فلزیاب دارای مشخصات  فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

زیرا این نوع فلزیاب دارای توان تفکیک اهداف با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و با تغییر این تنظیمات اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند طلا یا نوع هدف تعیین شده در تنظیمات را از دیگر منابع و ذرات و فلزات پوسیده یا الیاژ فلزات تشخیص داده و تفکیک نماید

 سیستم فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با دارا بودن این دسته تنظیمات این توان را داشته که بتواند یک هدف یا طلا را با یک عدد ثابت عدد VDI در سطح و عمق تفکیک نماید زیرا فلزیاب مغناطیسی که با عدد VDI عمل مینماید در صورت تغییر عمق یک هدف توان تفکیک با یک عدد VDI ثابت را ندارد و این موضوع موجب خطا در تفکیک میگردد

فلزیاب اختلاف در تفکیک طلا را در صورتی خواهد داشت که در ان منطقه سطح الکتریکی کانیها و سنگ ها انرژی بالای را نسبت به هدف اصلی یا طلا منعکس مینماید و این وضعیت باعث افزایش انباشتگی سیگنال علائم مواد معدنی و منابع در یک محدوده میگردد و این انباشتگی میتواند فلزیاب را با انحراف در تشخیص به جای طلا یا هدف اصلی گردد و در این محدوده اختلاف در تفکیک طلا ایجاد میگردد و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان با تغییر عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها را تشخیص داده و با تغییر عدد VDI به نسبت وضعیت مواد معدنی و منابع و اثر انباشتگی اختلاف تفکیک طلا را از دید فلزیاب خارج نموده تا فلزیاب بتواند در ان محدوده مرکز هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و اختلاف تفکیک طلا را از بین ببرد

فلزیاب واکنش به نقطه اولیه طلا را در صورتیکه طلا را جابجا نمایید دو باره در ان محدوده از خود واکنش نشان می دهد یا فلزیاب در صورت برداشتن طلا از خود در نقطه اولیه با وجود نبودن طلا در ان نقطه دوباره واکنش از خود نشان می دهد در یک زمان در یک محدوده به تمرین نموده و به دنبال طلا یا فلزات هستید و طلا را جابجا مینمایید فلزیاب به دلیل تخلیه نقطه الکتریکی در حالت انباشتگی این عمل را از خود نشان میدهد

توجه نمایید در زمان تمرین برای بدست اوردن مهارت در تفکیک طلا از دیگر منابع و فلزات دیگر اگر در یک محدوده عملیات جستجوطلا را برای طلا یا یک نوع هدف به انجام رسانده و نوع هدف یا طلا را در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را در این تنظیمات تغییر دهید امکان دارد سیستم فلزیاب انتنی ابتدا به نقطه قبلی که طلا یا هدف قبلی را گرفته است پاسخ نشان دهد و بعد با دقت به سمت طلا یا هدف جدید در نقطه جدید تغییر یافته و از خود واکنش نشان میدهد یا محل جدید را بعنوان محل هدف جدید مشخص مینماید این اصول واکنش بر روی علائم انباشته شده در حالت اینرسی بر تقاطع علائم میباشد و این موضوع در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری نیز پیش می اید

وجود این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  در یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب انتنی واقعی فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری توان تفکیک و تشخیص طلا و اهداف را در عمق زیاد افزایش داده و توان تشخیص اهداف دیگر یا ذرات و منابع مزاحم را از هدف اصلی یا طلا را مجزا نموده و تفکیک نماید