جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تعیین تغییر تفکیک طلا را از روی تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند مشخص نماید و در این تنظیمات عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE وجود داشته که اجازه می دهد با تغییر عدد VDI نوع هدف یا فلز یا طلا به نسبت یکدیگر مشخص گردند و برای تشخیص انواع فلزات از فلز طلا در صحنه کار تغییر عدد VDI قدرت تشخیص محدوده طلا را افزایش می دهد و خطا را از دید فلزیاب خارج مینماید

اگردر فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب ردیاب یا انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب تصویری ابعاد طلا یا هدف را در تنظیمات سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تغییر دهید دیگر بر ابعاد ان طلا یا هدف پاسخ نمی دهد یا زمانیکه عدد ابعاد IND SIZE در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی اندازه طلا یا هدف مورد نظر تعیین نمودید دیگر برروی طلا یا اهداف از همان نوع یا اهداف از نوع دیگر با اندازه متفاوت پاسخ نمی دهد و این عمل در این دسته فلزیاب باعث میگردد که فلزیاب ذرات تابش مواد معدنی و منابع و ذرات تابش طلا به اطراف خود را از مرکز طلا تشخیص داده و تفکیک نماید و خطا در نقطه زنی دردید فلزیاب از بین برود

فلزیاب فقط طلا یا فلزیاب مخصوص طلا در اصل از نظر تشخیص و تفکیک طلا خارج از اصول علمی عملکرد تفکیک طلا در هر وضعیت زمین و انواع طلا میباشد

فلزیاب که تنظیم گردد بر روی طلا باید بر روی انواع فلزات دیگر مانند نقره و مس و روی و نیکل و الومینیوم و برنج و قلع و استیل و پلاتین قابلیت تنظیم مجزا برای تفکیک را دارا باشد و باید بتواند در روش حرکتی یا شعاع زنی با کویل یا لوپ یا سنسورطلا را در عمق زیاد تشخیص دهد

زیرا وضعیت مولکول درونی بعضی فلزات یا مواد معدنی و منابع در اثر مرور زمان تغییرنموده و میتواند سیگنال علائم شبیه طلا را اشکار نماید و فلزیاب که دارای قدرت تفکیک الیاژ فلزات نباشد نمی تواند این وضعیت بحرانی از بازتاب سیگنال موازی یا هم عرض را تشخیص داده و تفکیک نماید و این دسته فلزات یا مواد معدنی را به جای طلا مشخص مینماید و خطا در فلزیاب ایجاد میگردد

اینکه در حالت ثابت بودن سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسورفلزیاب طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد نشانه قدرت ان فلزیاب در عملکرد تفکیک طلا نمی باشد و این دسته فلزیاب که به این صورت تست عمق میگردد در زمان عملیات حرکتی AC دچار نقصان در تشخیص شده و ثبات خود را از دست می دهد و نمی تواند طلا را در همان عمق که جستجوگر ثابت است و طلا را از جلوان عبور می دهند تشخیص دهد

چنین توانایی در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وجود ندارد که یک هدف طلا را در وضعیت ثابت بودن سرجستجوگر با موقعیت در حال حرکت سرجستجو در یک عمق یکسان تشخیص داده و تفکیک نماید

 

بهترین نقطه زن میتواند سیستم فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

زیرا در این دسته فلزیاب از انواع روش ها تشخیص و تفکیک مانند شعاع زنی یا نقطه زنی با دستگاه فلزیاب انتنی یا تصویری یا صدا زمینه بصورت مجزا عمل نموده

 فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده با تغییر تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE اپراتور فلزیاب میتواند وضعیت هدف را تشخیص داده و تفکیک نماید تا خطا از دید فلزیاب از بین برود و در هر شرایط وضعیت صحنه کار از نظر مواد معدنی و منابع خاک منطقه قابلیت تنظیم را داشته تا در نقطه زنی بهترین کارایی را بدست اورد

این قدرت نقطه زنی در این دسته فلزیاب توان تشخیص انواع الیاژ منابع و فلزات و مواد معدنی میباشد