جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفکیک صدا طلا یا صدا انواع فلزات در فلزیاب بستگی به نوع ان فلزیاب دارد و فلزیاب در تشخیص و تفکیک صدا باید با حالتی عمل نماید که بتواند در شرایط تعیین صدا بصورت مستقیم بر روی هر نوع فلز قرار میگیرد صدا همان فلز یا صدا متعلق به همان طبقه از فلز یا طلا را اشکار نماید

تغییر صدا برای تفکیک صدا باید در وضعیت صدا زمینه در یک صدا یکسره ایجاد گردد تا بتوان در حین عملیات جستجو هر نوع تغییر صدا را بدست اورد تا صدا مربوط به هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفاوت نوع تفکیک صدا مشخص گردد

فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی دارای چنین قدرتی و شرایطی نمی باشد که بتواند طلا یا انواع فلزات را با صدا متفاوت تفکیک نماید و اگر این نوع شرایط تغییر صدا نسبت به نوع فلز یا طلا در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی ایجاد گردد نمی تواند تا عمق زیاد در روش حرکتی AC عمل نماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا زمینه با تنظیمات صدا از نوع کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  میباشد میتواند در صدا زمینه خود نوسان متفاوت یا تغییر صدا متفاوت برای هر نوع فلز یا طلا را دارا باشد و اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید انقدر مهارت پیدا نماید تا تغییر نوسان صدا در صدا زمینه فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده را تشخیص داده تا بتواند در صحنه کار اصلی بهترین کارایی را بدست اورد تا از خطا فلزیاب در تشخیص طلا یا انواع فلزات جلوگیری نماید

قدرت طلایاب در مشخص نمودن انواع فلزات و طبقات فلزات در شرایط متفاوت میباشد و قدرت یک طلایاب در اصل قدرت فلزیاب در تفکیک طلا از دیگر منابع میباشد که بتواند طلا را به درستی از انواع فلزات زنگ زده یا رسوب و نمک با تغییر عدد VDI با ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD تفکیک نموده و مشخص نماید

تشخیص نوع الیاژ فلزات میتواند قدرت تفکیک یک فلزیاب را مشخص نماید و تفکیک جداسازی منابع هم شکل یک هدف یا طلا از اصول مهم خصوصیات یک طلایاب اصل است

این قدرت تفکیک در فلزیاب های قابل اعمال است که مدار انها طبق اصول رادار طراحی شده باشد و طراحی طبق اصول رادار در انحصار چند دانشمند علوم الکترونیک و رادار در دنیا میباشد

پیشرفته ترین نوع فلزیاب که توان جداسازی الیاژ همه نوع فلزات و طلا و مواد معدنی و منابع صحنه کار را دارد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

فلزیاب حرفه ای دارای صدا باید دارای تنظیمات مربوط به صدا در وضعیت تغییر نوع صدا بصورت دستی توسط اپراتور فلزیاب باشد و فلزیاب حرفه ای دارای صدا دارای تنظیمات صدا بصورت تند و بم و تیک تیک میباشد و نوع صدا را میتواند اپراتور تعیین نموده و تغییرات انرا بدست اورد

سیستم حرفه ای انواع مختلف در شکلهای گوناگون طراحی و ساخته شده است یک تعداد از سیستمها دارای صوت یا صدا میباشند که حرفه ای ترین این مدل صدادار فعلاً دارای صدا زمینه یا صدا یکسره در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد و با برخورد با هدف دارای افزایش یا کاهش صدا میگردد.

کارکردن با فلزیاب حرفه ای با تفکیک صدا یک اپراتورحرفه ای فلزیاب را میخواهد تا بتواند با یک فلزیاب صدا زمینه حرفه ای بتواند کار نماید و حرفه ای شدن با یک فلزیاب حرفه ای فقط یا تمرین و انجام عملیات به انجام میرسد

فلزیاب حرفه ای فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تشخیص با صدا دارای تنظیمات صدا از نوع کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  و تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف از نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد