جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک دار تفاوت تفکیک فلزات یا طلا را بنابر عدد VDI طبق شرایط طبقه ان فلز یا طلا برای جدا سازی میتواند مجزا مشخص نماید تا عمل تفکیک با دقت به انجام برسد و هر فلز یا طلا عدد خاص خود را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارا است و تفاوت فلزات مغناطیسی و فلزات غیرمغناطیسی درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به نسبت طبقه ان فلز میباشد و با تعیین عدد VDI میتوان هرنوع فلز را جداگانه تفکیک نمود حتی اگر ان فلزات هم طبقه هم باشند عدد VDI مختص خود را دارا است

 با تعیین عدد VDI میتوان هر نوع فلز را تفکیک نموده و تفاوت دو فلز غیر اهنی یا با ارزش را با دقت و واکنش متفاوت بر روی فلز یا طلا تعیین شده جداگانه تفکیک نمود

در رابطه با فلزیاب و نحوه عملکرد فلزیاب در سایت ها یا بلاگ ها یا موارد برخورد حضوری متوجه میگردید بعضی اشخاص سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت ها را ناکارامد و یک سیستم فلزیاب خاص را معرفی مینمایند و در متن مطالب خود ابراز مینمایند که این سیستم فلزیاب معرفی گردیده متعلق به ما نمی باشد اما ما برای خرید ان به شما توصیه مینمایند این اشخاص یا سایت ها و بلاگ ها بطور غیر مستقیم سیستم فلزیاب را که خود میفروشند به خریدار معرفی مینمایند و این برای کسب درامد خودشان میباشد و غیرمستقیم خریدار را به تهیه سیستم فلزیاب خود متمایل مینمایند.

معرفی اینکه شخصی یا سایت یک سیستم فلزیاب را عالی معرفی نماید بیانگر مطلوب بودن ان سیستم فلزیاب نمی باشد بلکه شما باید ان سیستم بلکه را شخصاً مورد ازمایش و اموزش قراردهید تا به توان ان سیستم فلزیاب پی ببرید.

حرف بیخودی بعضی ها زیاد بیان مینمایند که پایه و اساسی ندارد.

طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تنظیمات تفکیک و تشخیص یا EDIT یاVDI DISC فلزات و اهداف یا طلا هر کدام دارای عدد VDI مختص به خود میباشد

فلزات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT با تعیین عدد VDI به چند دسته و زیر مجموعه یا طبقات نزدیک به هم جدا میگردد تا عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات با دقت به انجام برسد

تنظیمات تفکیک در EDIT یا VDI DISC برای فلزات طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و برنز و الومینیوم و قلع و برنج میباشد

این تنظیمات تفکیک EDIT در فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI وجود دارد ولی در فلزیاب مغناطیسی عدد VDI بنابرخواص مغناطیسی میباشد که محدود به تشخیص فلزات اهنی و غیر اهنی میباشد و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی بنابر تشخیص خواص فرکانسی میباشد و برای این است که این دسته فلزیاب فرکانسی توان تفکیک را با عدد VDI مجزا برای طلا و نقره و مس و نیکل و روی و اهن و مس و الومینیوم و برنز و برنج را داشته