جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

اندازه سر انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب میتواند درنحوه عملکرد فلزیاب انتنی در شرایط جستجو شعاع زنی TRACING و نقطه زنی DC اثر متقابل بگذارد و شکل طراحی دسته انتن فلزیاب انتنی در نحوه عملکرد فلزیاب انتنی تاثیر مستقیم داشته و طراحی دسته انتن فلزیاب انتنی قدرت تفکیک و تشخیص را بنابر دستور حاصله از مدار فلزیاب انتنی با دقت میتواند به انجام برساند به شرط انکه طراحی دسته انتن فلزیاب انتنی طبق اصول علمی رادارطراحی شده باشد و هر شخصی با دیدن دسته انتن که ساخت انتن اسان است نمی تواند یک دسته انتن با اصول علمی را طراحی نماید زیرا ساخت دسته انتن بصورت خوراکی یا ردیاب خوراکی یا دسته انتن که با ترکیب مدار طبق اصول رادار عمل مینماید محاسبات خاص خود را دارد که این اطلاعات نوع طراحی دسته انتن در اختیار ان دسته میباشد که از شرایط علمی ساخت دسته انتن برای فلزیاب انتنی اطلاعات کامل دارند

طراحی ساخت دسته انتن مانند طراحی سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ برای دیگر فلزیاب ها در تشخیص صحیح و نحوه عملکرد فلزیاب انتنی یا ردیاب مهم میباشد

فلزیاب ها دارای انواع سرجستجوگر با شکل های متفاوت میباشند و انواع فلزیاب با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ به شکل های مختلف به بازار فلزیاب ارائه میکردد و ترکیب شکل کوئل یا لوپ یا سرجستجوگردر اصل برای ایجاد تفاوت در ترکیب زیباتر و متفاوت فلزیاب طراحی میگردد و تغییر شکل لوپ یا کوئل یا سرجستجوگراثری در عملکرد فلزیاب ها نداشته بخصوص در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF با سرجستجوگر به شکل های متفاوت ارائه میگردد که شکل سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ در عملکرد فلزیاب اثری مستقیمی ندارد البته این ارتباطی با اندازه کوئل یا لوپ در فلزیاب مغناطیسی ندارد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی نوع سرجستجوگر میتواند بصورت کوئل یا لوپ باشد یا به صورت سنسور نوری حرارتی یا سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک باشد و سنسورمادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی قابل نصب میباشد و مدار مربوط به این نوع سنسورهای سرجستجوگر است که عملکرد این سنسور ها را قابل نصب بر روی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی را برای تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد مینماید

درفلزیاب سرجستجوگر در اصل کوئل یا لوپ یا سنسور میباشد و سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج با عملکرد سرجستجوگر در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی متفاوت است و این تفاوت شرایط در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی در نوع تشخیص در نحوه عملکرد مدار فلزیاب میباشد و نحوه عملکرد سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی طبق اصول تغییرات در میدان مغناطیس از خواص مغناطیسی فلزات میباشد و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی نحوه عملکرد از تغییرات تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات از خواص فرکانسی طلا یا خواص فرکانسی فلزات میباشد

در فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردر شرایط مغناطیسی اندازه کوئل یا لوپ برای کاوش فلزات در عمق بیشتر نیاز میباشد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی اندازه سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسورمهم نمی باشد زیرا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD را برای تعیین اندازه طلا یا فلز دارا میباشد و این تنظیمات حد انرژی طلا یا فلزات را در فرکانس تشخیص می دهد