جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فرکانسی طبق رادار تفکیک دار عمل نموده و رادار تفکیک دار دارای توانائی ارسال فرکانس از امواج الکترو مغناطیس میباشد و برای همین فرکانس ارسالی در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب  جذبی بسیار پائین میباشد و شکل موج خاصی ندارد ولی در مقابل انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را در زمان دریافت بنابر شکل موج بازتاب شده را میتواند طبق عدد وی دی ای VDI تعیین شده در ادیت EDIT مرتبط با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را تشخیص داده و مجزا تفکیک نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب نقطه زن فرکانسی راداری میتواند فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب باشد که ساختار مدار ان طبق اصول رادار است و نوع طراحی مدار ان شرایط رادار را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات داشته و از آنجا که در نقطه زنی تعیین تشخیص نقطه مرکز طلا یا هدف اصلی از دیگر منابع یا ذرات مزاحم مطرح میباشد و در اصل جداسازی دیگر منابع که حاصل ذرات مغناطیسی شبیه به طلا یا هدف مورد نظر میباشد با ایجاد تعیین شرایط تنظیمات صحیح در فلزیاب فرکانسی راداری میتوان بهترین موقعیت را در نقطه زنی برای حذف خطا بدست آورد که در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT به همراه ترشهولد THRESHOLD یا تنظیمات وی دی ای دیسک VDI DISC و وی دی ای سینس VDI SENS میتوان نقطه زنی را با دقت بالا به انجام رساند

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب نقطه زن فرکانسی راداری

فلزیاب فرکانسی نقطه زن میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری باشد که توان تفکیک طلا و انواع فلزات را دارا باشد و خصوصیات فلزیاب فرکانسی همانگونه که از نام ان مشخص میباشد طبق فرکانس عمل مینماید و فلزیاب فرکانسی برای اینکه بتواند نقطه زنی با تفکیک را دارا باشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند با دقت بالا مرکز طلا یا هدف مورد نظر را مشخص نماید تا بتوان در نقطه زنی توان بالائی داشته باشد

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری

فلزیاب لیزری

فلزیاب انتنی

فلزیاب فرکانسی نقطه زن