جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

حفره و طلا در کنار هم یا طلا GOLD در داخل حفره CAVITY یا چاه WELL نحوه کار METAL DETECTOR فلزیاب برای کشف طلا GOLD DISCOVERY با اختلاف در نقطه زنی NON MOTION / DC روبرو مینماید و وجود حفره که طلا در ان قرار دارد فلزیاب METAL DETECTOR را درمشخص نمودن دقیق مرکز طلا یا گنج با خطا در فاصله ازنقطه مرکز طلا GOLD روبرو مینماید و حفره یاب حرفه ای از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات عدد VDI متعلق به تشخیص حفره و تغییر عدد تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به اپراتور با مهارت اجازه می دهد که تفاوت بین محدوده دیواره طلا یا حفره با مرکز طلا را مشخص نمود

گنج طلا در اطراف خود تاثیرات هوازدهی داشته و این عمل هوازدهی در اصل از شرایط نحوه قرار گرفتن گنج طلا GOLD TREASURE میباشد که زمین سست است و این سست بودن زمین وضعیت هوازدهی درفلزیاب ایجاد مینماید و این عامل هوازدهی در اصل از شرایط نحوه قرار دادن گنج طلا GOLD TREASURE میباشد که زمین سست میگردد و این سست بودن زمین وضعیت همرفتی از سیگنال علائم گنج طلا را ایجاد نموده و فلزیاب METAL DETECTOR میتواند بر روی این موقعیت سست بودن زمین از خود واکنش نشان دهد و این واکنش یا پاسخ شرایط تشخیص فلزیاب در نقطه زنی با اختلال روبرو مینماید

فلزیاب حذف هوازدهی را در صوتی میتواند دارا باشد که ان فلزیاب بتواند تفاوت موقعیت لایه های زمین هات راک HOT ROCK را از موقعیت سستی زمین یا شرایط حفره و کانال و طلا GOLD تشخیص دهد و این موقعیت با تنظیمات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات ترشهولد THRESHOLD که مربوط به سطح و حجم است در کنار تعیین عدد وی دی ای VDI مربوط به حفره CAVITY و طلا GOLD مشخص میگردد تا بتوان حالت سستی زمین یا هوازدهی را برای نقطه زنی NON MOTION از دید فلزیاب خارج نمود