جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب در مناطق کوهستانی یا شهرها یا زمین با لایه های متفاوت خطوط انرژی یا نیرو حاصله از میدان های مغناطیس یا خواص مغناطیسی منابع بصورت پراکنده وجود دارد که فلزیاب METAL DETECTOR با تنظیمات تفکیک و سطح و حجم مانند ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD میتواند وضعیت منبع هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و مشخص نماید

هدف طلا را فلزیاب در منطقه کوهستانی یا زمین الوده در عمق زیاد بخواهد تشخیص داده و مشخص نماید باید توان حذف ذرات مزاحم یا منابع ایجاد کننده انحراف را داشته باشد و طلا GOLD در صحنه کار کوهستانی یا زمین الوده خود را بیشتر از اندازه واقعی بزرگ نشان می دهد یا سیگنال با سطح وسیعی را به اطراف انتشار می دهد که فلزیاب باید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را داشته باشد تا بتواند مرکز طلا GOLD را مشخص نماید

طلایاب باید فلزیاب با تفکیک Discriminate عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE باشد که این شرایط در طلایابی زمانی در فلزیاب ارزشمند میگردد که ان فلزیاب METAL DETECTOR از دسته فرکانسی یا جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد