جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک خلاء حفره را در شرایطی میتواند مشخص نماید که ان فلزیاب طبق اصول رادار طراحی شده باشد و خلاء حفره همان شرایط هوازدهی برای کاوش حفره و چاه یا کانال در دید فلزیاب METAL DETECTOR  ایجاد مینماید و خلاء حفره یک شرایط حوزه مغناطیسی را ایجاد مینمایید که این خلاء حفره میتواند از موقعیت تغییرات لایه های زمین باشد که در این موقعیت فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI با اختلال در تشخیص حفره واقعی از لایه های تغییر یافته زمین یا هوازدهی روبرو شود

تنظیمات طلا حفره فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند خطا حفره را تشخیص دهد و اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید توان بالائی در تشخیص و تعیین نوع تنظیمات فلزیاب METAL DETECTOR داشته تا بتواند حفره واقعی REAL CAVITY را تشخیص داده و تفاوت حفره با نقطه مرکز طلا یا هدف مشخص نماید که این عمل با تغییر عدد VDI در تنظیمات ادیت EDIT مربوط به تفکیک در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT بر روی حفره قابل تشخیص میباشد

فلزیاب خطا حفره را باید در بین منابع طبیعی و ان نقاط سست که خود را شبیه حفره نشان میدهد جدا نماید زیراهر گونه چاه یا کانال یا قنات یا تغییر در لایه های زیرین زمین موجب تشخیص سیستم فلزیاب METAL DETECTOR  برای کاوش حفره  میگردد و تشخیص این حفره ها با تعیین عدد VDI در تنظیمات حفره در فلزیاب تصویری در تنظیمات ادیت EDIT قابل تشخیص میباشد