جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 موضوع مکان گنج و حفره در کنار یکدیگر از شرایطی است که در زمان دفن دفینه یا گنج TREASURE شکل میگرفته است و این موضوع در رابطه با ان مکانهای بیان میگردد که با فلزیاب METAL DETECTOR عمل جستجو طلا GOLD یا کاوش اهداف و حفره را بخواهید انجام دهید ودر ان محدوده که عملیات جستجو را به انجام میرسد اگرچاه یا حفره یا کانال در نزدیکی اثارباستانی یا اهداف قدیمی یا گنج وجود داشته باشد اهداف قدیمی یا گنج به مرور زمان در اطراف خود علائم و جریان و انرژی و امواج مربوط به خود را پراکنده نموده یا علائم اینگونه اهداف بطور طبیعی جابجا میگردد و این علائم از ان محدوده در صحنه کار که نرمتر یا سست ترو به شکل حفره میباشد به سمت سطح زمین با سرعت بیشتر یا راحت تر منتقل میگردد که به این محل نرم تر یا سست تر هوازدهی در صحنه کار میگویند

فلزیاب هرگونه حفره یاب باید برای تشخیص طلا GOLD از دیگر منابع دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد

 فلزیاب یا هرگونه حفره یاب که دارای اینگونه تنظیمات نباشد نمی تواند حفره واقعی را از دیگر منابع که شبیه به حفره خود را به سیستم فلزیاب یا حفره یاب نشان میدهد تشخیص دهد

فلزیاب تفکیک خطا حفره از طلا یا انواع فلزات را در وضعیت خاص مداری میتواند مشخص نماید و فلزیاب که با اصول تشخیص میدان مغناطیس عمل مینماید نمی تواند تفاوت جریان میدان مغناطیس حاصله از تغییرات زمین را از موقعیت حفره واقعی یا چاه و کانال مشخص نماید که این مشخصات تشخیص از تغییرات در میدان مغناطیس مربوط به فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI میباشد و این دسته فلزیاب یا دستگاه توان تشخیص تفاوت بین تغییرات زمین از وضعیت حفره را نداشته