جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک طلا را در آلودگی زمین کوهستانی انجام دهد حتماً دارای قدرت تفکیک انواع فلزات یا تشخیص فلزیاب پوسیده را باید داشته باشد و این وضعیت در شرایط تعیین تنظیمات قابلیت تفکیک طلا را در زمین الوده مشخص مینماید و تنظیمات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار RADAR در نوع فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR و فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی این شرایط را دارد که این تنظیمات تفکیک با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

خرید فلزیاب اموزش نیاز دارد تا مراحل اولیه کار فلزیاب METAL DETECTOR را یاد گرفته و سیستم فلزیاب در زمان خرید اموزش دیده و بعد از اموزش طلا GOLD پنهان شده را خودتان در سطح و عمق  تفکیک و پیدا نمائید و به مطالب کذب و دروغ که برعلیه دیگران در سایت ها یا بلاگ های یا  شبکه اجتماعی یا با مراجعه حضوری بیان میگردد توجه ننمائید و توان ان سیستم فلزیاب و تنظیمات و قدرت کاوش فلزیاب را در تفکیک طلا در عمق خودتان  بدست اورید زیرا در رقابت برای فروش اشخاص برعلیه همدیگر مطالب گذب و دروغ را بیان مینمایند ودر باطن مطالبی که بیان مینماند واقعیت ندارد و میخواهند برای جلب مشتری و تخریب دیگران این مطالب را بیان مینمایند.

برای فروش فلزیاب سایت ها و بلاگ ها و شبکه اجتماعی را راه اندازی مینمایند تا فروش فلزیاب METAL DETECTOR SALES را به انجام رسانند و در این سایت ها یا شبکه های اجتماعی بصورت نامحسوس سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت ها را ناکارامد معرفی نمایند و مطالبی  خارج از مقوله علوم و فنون مطرح نموده و مطالبی را بیان مینمایند که فلزیاب خودشان را بفروش برسانند

باید در نظر داشت که  یک سایت و بلاگ شبکه اجتماعی خود را بیطرف معرفی مینماید و سپس از سیستمها فلزیاب دیگر شرکت ها به صورت غیر واقعی بد گوئی مینماید نمی تواند یک سایت معتبر  باشد بلکه بیشتر استناد بر غیرواقعی بودن یا دروغ را به دنبال داشته پس به مطالب اینگونه افراد و اشخاص و سایت ها و بلاگ ها و شبکه اجتماعی که دروغگو میگویند نمی توان اطمینان نمود.