جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نرم افزار فلزیاب تصویری در حالت عمومی لگه رنگ به رنگ های ابی و قرمزز و سبز را دارد که در نرم افزار با شرایط لکه رنگ  P.I.P یا P.P.I میتواند دارای رنگ های دیگر مانند برنامه تفکیک رنگ COL PRO باشد  که بعضی از نرم افزار های فلزیاب تصویری دارای اعداد وی دی ای VDI یا تصاویر یا رنگهای گوناگون میباشد که این نوع نرم افزارها از نظر عملکرد هر کدام به یک شکل یا گونه توسط طراح اجراء یا شرح داده میشود و به نرم افزار دارای شرایط تشخیص با پیکسل به صورت لکه رنگ برنامه مختصاتی بر روی صفحه نمایشگر نیز میگویند DISPLAY COORDINATE P.I.P که به مخفف DIS CDR P.I.P مینامند.

فلزیاب تصویری برای تشخیص وضعیت صحنه کار و طلا یا هدف نیاز به روش حرکتی MOTION / AC در شرایط مختصات یابی دقیق را دارد و همین روش صحیح و منظم مختصات یابی میتواند مختصات دقیق از تغییرات را بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید تا لکه رنگ مربوط به هدف یا طلا با شکل منظم ظاهر گردد

 

فلزیاب تصویری با نرم افزار لکه رنگی طبق اصول پیکسل رنگ عمل منماید و پیکسل ها حاصل تغییرات پدید امده در مدار اصلی فلزیاب تصویری میباشد که به نرم افزار منتقل میگردد و سیستمهای فلزیاب تصویری دارای نرم افزار تصویری از نوع نرم افزار PART COLOUR  یا P.P.I یا P.I.P بهره میبرند که اصل بنیان و پایه آن متعلق به سیستم های رادار تصویری میباشند و پاسخ یا واکنش نرم افزار فلزیاب تصویری مربوط به نحوه تنظیم  سخت افزار آن فلزیاب تصویری میباشد که قابل تبدیل برای استفاده در دستگاههای لپ تاب و صفحه دیجیتال یا LCD  یا صفحه نمایشگر مینمایند.