جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب رابطه تنظیمات تفکیک طلا را با تشخیص ذرات مزاحم در اصول شکل جداسازی میتواند مشخص نماید و اصول جداسازی در مدار فلزیاب METAL DETECTOR رابطه تفکیک طلا را از دیگر منابع یا ذرات مزاحم شکل می دهد و فلزیاب برای اصول تفکیک PRINCIPLES DISCRIMINATE باید موقعیت شرایط تشخیص طلا GOLD را در مدار خود دارا باشد و هرگونه تشخیص طلا را نمی توان تفکیک نامید مانند تشخیص فلزیاب اهنی از فلز غیر اهنی در فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PULSE یا مغناطیس سنج مگنتومتر که فقط تفاوت خواص فلز اهنی از فلز غیراهنی یا فلز با ارزش از فلز بی ارزش را تشخیص می دهد

فلزیاب تن صدا تفکیک طلا  در فلزیاب با شرایط مدار فلزیاب ارتباط داشته و تن صدا در فلزیاب بستگی به نوع تنظیمات فلزیاب در رابطه با صدا دارد و تن صدا در فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF ارتباط زیادی با تفکیک طلا GOLD در عمق زیاد با نوسان صدا ندارد و این دسته فلزیاب توان تفکیک طلا GOLD در عمق زیاد را با صدای خاص طلا ندارد یا با صدا در عمق زیاد نمی توان طلا را تفکیک نمود   ولی در عمق کم میتوانند با صدا متفاوت طلا را از دیگر فلزات یا منابع تشخیص داده و مشخص نمود

خاصیت تفکیک طلا GOLD با فلزیاب در این است که بتوان ذرات مزاحم را از دید فلزیاب METAL DETECTOR نادیده گرفته شود و نحوه تفکیک طلا با فلزیاب پیشرفته با خاصیت تشخیص خواص فرکانسی دست یافتنی است بخصوص برای طلا در عمق زیاد بکار گیری از شرایط خواص فرکانسی طلا مهم میباشد و در زمین الوده تفکیک طلا با خواص فرکانسی با فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات تفکیک ادیت  EDIT با عدد وی دی ای VDI میتوان بدست اورد