جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تنظیمات طلا حفره فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند خطا حفره را تشخیص دهد و اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید توان بالائی در تشخیص و تعیین نوع تنظیمات فلزیاب METAL DETECTOR داشته تا بتواند حفره واقعی REAL CAVITY را تشخیص داده و تفاوت حفره با نقطه مرکز طلا یا هدف مشخص نماید که این عمل با تغییر عدد VDI در تنظیمات ادیت EDIT مربوط به تفکیک در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT بر روی حفره قابل تشخیص میباشد

فلزیاب خطا حفره را باید در بین منابع طبیعی و ان نقاط سست که خود را شبیه حفره نشان میدهد جدا نماید زیراهر گونه چاه یا کانال یا قنات یا تغییر در لایه های زیرین زمین موجب تشخیص سیستم فلزیاب METAL DETECTOR  برای کاوش حفره  میگردد و تشخیص این حفره ها با تعیین عدد VDI در تنظیمات حفره در فلزیاب تصویری در تنظیمات ادیت EDIT قابل تشخیص میباشد

 

 موضوع مکان گنج و حفره در کنار یکدیگر از شرایطی است که در زمان دفن دفینه یا گنج TREASURE شکل میگرفته است و این موضوع در رابطه با ان مکانهای بیان میگردد که با فلزیاب METAL DETECTOR عمل جستجو طلا GOLD یا کاوش اهداف و حفره را بخواهید انجام دهید ودر ان محدوده که عملیات جستجو را به انجام میرسد اگرچاه یا حفره یا کانال در نزدیکی اثارباستانی یا اهداف قدیمی یا گنج وجود داشته باشد اهداف قدیمی یا گنج به مرور زمان در اطراف خود علائم و جریان و انرژی و امواج مربوط به خود را پراکنده نموده یا علائم اینگونه اهداف بطور طبیعی جابجا میگردد و این علائم از ان محدوده در صحنه کار که نرمتر یا سست ترو به شکل حفره میباشد به سمت سطح زمین با سرعت بیشتر یا راحت تر منتقل میگردد که به این محل نرم تر یا سست تر هوازدهی در صحنه کار میگویند