جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

موقعیت طلا را با فلزیاب تصویری میتوان با حرکت سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور در روش حرکتی MOTION / AC مشخص نمود و نحوه کار جستجو با فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR حرکت دادن سرجستجوگر با کام دقیق و منظم میباشد و در این شرایط میتوان تغییرات در اطراف یا زیر زمین را با دقت بدست اورد

فلزیاب تصویری دارای اصول حرکت سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور با وضعیت روش حرکتی MOTION را دارا میباشد که در اصل برای مشخص نمودن موقعیت طلا یا هدف از روش حرکتی AC میتوان بهره برد و دلیل ان این است که فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری با فرکانس عمل نموده و باید از روش حرکتی MOTION بهره برده تا بتوان بازتاب سیگنال فرکانس طلا یا انواع فلزات و تغییرات زمین از امواج الکترو مغناطیس بنابر انرژی فرکانس تشخیص داده و بصورت پیکسل لکه رنگ مشخص نماید

فلزیاب تصویری  با سنسور ثابت یا کوئل و لوپ ثابت نمی تواند تصاویر لکه رنگ را درست اشکار نماید و اگر فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR از نوع فلزیاب تصویری تفکیک دار با اصول رادار تصویری و بنابر شرایط تشخیص فرکانس طلا GOLD FREQUENCY یا انواع فلزات TAPYS METAL باشد باید سرجستجوگر یا سنسور یا کوئل در سطح زمین طبق شرایط منظم پیکسل تصویر اشکار شده در روش حرکتی MOTION حرکت داده شود