جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عمق زیاد فلزیاب

فلزیاب که در عمق زیاد بتواند طلا یا انواع فلزات را تفکیک نماید فقط فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارا میباشد زیرا فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی میتواند جریان تابش انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده و مشخص نماید و تابش انرژی فرکانس دچار شکست یا تنزل نمیگردد و مدار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار طراحی میگردد و هر نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب راداری حرارتی که از دسته فرکانسی باشد و دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد قدرت کاوش طلا و انواع فلزات را در عمق زیاد داشته

 

 WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب

 

فلزیاب تصویری الیاژ فلزات

فلزیاب تصویری الیاژ فلزات را با شکل لکه رنگ نامنظم یا با لکه رنگ دارای حاشیه های پررنگ تر به سمت حاشیه بیرون نشان داده و الیاژ بعضی از فلزات میتواند شرایط رنگ یا نظم یا وضعیت هدف دیگر را اشکار نماید که در اینجا تغییرات بر روی تنظیمات نرم افزار میتواند شرایط متفاوت را در تشخیص ایجاد نموده تا حاصل لکه رنگ یا عدد VDI مشخص گردد که متعلق به هدف اصلی یا منابع دیگر است که این منابع را ایجاد نموده است این عملیات برای تشخیص درست با نرم افزار در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی در دسترس میتواند باشد زیرا در فلزیاب تصویری فرکانسی میتواند وضعیت صحنه کار و هدف یا طلا را با رنگ ها متفاوت یا تغییرات در عدد VDI مشخص نمود ولی در فلزیاب تصویری از نوع مغناطیسی یا پالسی PI یا وی ال اف VLF یا مغناطیس سنج مانند مگنتومتر یا تسلا یا مگنت این شرایط تفاوت در رنگ لکه رنگ ها وجود ندارد و نمی توان با تغییرات تنظیمات نرم افزار وضعیت هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع تشخیص داده و مشخص نمود

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته