جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت را درهر بار تصویرگیری از روی یک هدف یا طلا در یک محدوده اشکار مینماید و این اصل عملکرد یک فلزیاب تصویری با ترکیب ساخت رادار تصویری میباشد و یک فلزیاب تصویری واقعی در هر بار که از روی هدف یا طلا عبور مینماید و تصویرگیری به انجام میرسد یک تصویر متفاوت را ارائه مینماید زیرا در هر بار تصویرگیری فلزیاب تصویری وضعیت هدف یا طلا را از نظر شرایط سطح الکتریکی اندازه گیری مینماید و این تغییر سطح الکتریکی در اثر جابجایی الکترون حول محور هدف یا طلا یا تغییر انرژی در طلا یا فلز به انجام میرسد و هر بار که با یک فلزیاب تصویری واقعی تصویرگیری مینماید اثر نیرو یا ذرات انرژی ان هدف یا طلا را با تغییر در بازتاب روبرو نموده و این انعکاس در اثر انباشتگی سیگنال در مسیر رفت و برگشت و وضعیت تغییر انرژی بازتاب شده را با افت انرژی ذخیره شده در طلا یا فلزات بخاطرتابش روبرو مینماید و لکه رنگ های متفاوت با تصویرگوناگون اشکار میگردد این روش برای فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل اطمینان میباشد زیرا مدار فلزیاب تصویری این دسته فلزیاب ها در طراحی از اصول رادارتصویری بهره برده است و برنامه تفکیک رنگ COL PRO بر روی این دسته فلزیاب ها قابل نصب و دارای کارایی تشخیص در نوع فلزات و طلا طبق عدد VDI در لکه رنگ با رنگ تعیین شده در عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

فلزیاب ها در خاک بد یا زمین الوده برای یک هدف قدیمی بخصوص گنج طلا دارای چنین توانایی نمی باشد زیرا تشخیص انها از مغناطیس حاصله از عملکرد الکترون ها در حول محور هدف اصلی یا طلا میباشد که این جریان میدان مغناطیس ایجاد نموده و میدان مغناطیس میتواند در عمق زیاد با اطراف خود ترکیب یا نیرو وارد نماید و فلزی مانند طلا بزرگ نیز از دید دیگر فلزیاب ها نادیده گرفته شود زیرا در این وضعیت فاصله طلا یا هدف پارا مغناطیس یا غیر مغناطیس دچار تاثیرتاخیردر زمان بازگشت خواهد شد که این فاصله زمان در دید میدان مغناطیس سرجستجوگرقرار نمی گیرد و پتانسیل متغیررا تغییر نخواهد داد تا با اختلاف فاز واکنش ایجاد گردد و این دسته فلزیاب ها میتواند از دسته فلزیاب های فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترباشد که عملاً در زمینه های سفت و سخت یا الوده یا بد یا دارای اکسید سیلیس یا نمک و اهن برای کاوش یک فلزیاب قدیمی یا گنج طلا بخصوص در عمق زیاد با مشگل روبرو خواهد بود البته در نظر داشته باشید اگر این نوع مواد را بر روی یک فلز جدید قرار دهید و با این دسته فلزیاب به کاوش یا تست بپردازید مشگلی پیش نمی اید و تشخیص می دهد ولی فلز قدیمی یا طلا قدیمی بازتاب انرژی به اطراف خود داشته  و میدان مغناطیس متفاوت را از شرایط مواد معدنی و منابع پدید می اورد که به خاطر تشخیص میدان مغناطیس در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها این گونه میدان مغناطیس های ایجاد شده در حدود طلا در زمین بد میتواند فلزیاب ها یا دستگاه ها از این نوع را با خطا و بی ثباتی روبرو نماید

فلزیاب فرکانسی در خاک بد در صورتیکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد به راحتی میتواند انواع فلزات بخصوص طلا را درعمق زیاد تفکیک نماید زیرا این دسته فلزیاب با بهره گیری از سرعت زاویه فرکانس طلا یا انواع فلزات میتواند در پردازشگر خود سیگنال علائم بازتاب شده را بخوبی تشخیص داده و از دیگر علائم سیگنال مزاحم جدا نموده و عمل تفکیک با عدد VDI را در ترکیب منعکس شده از تشعشعات الکترو مغناطیسی تشخیص داده تا نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا واکنش دقیقی را نشان دهد که این عمل از هر نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب تصویری انتنی ترکیبی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی با تنظیمات ذکر گردیده در صحنه کاراصلی برای تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات و جدا سازی با دقت بالا قابلیت  انجام دارد

در یک منطقه که خاک ان بد یا مواد معدنی و منابع ان الوده باشد با فلزیاب فرکانسی میتوان یک هدف بزرگ طلا یا یک هدف بزرگ را تشخیص داد و عملکرد مختصات یابی  در تعیین خطوط اضلاع و زوایا اطراف هدف یا طلا با سطح و حجم یا ابعاد بزرگ با محدوده وسیعتری نسبت به اندازه واقعی طلا بزرگ شگل گرفته و در دید فلزیاب قرار میگیرد

زیرا دامنه زوایا و اضلاع محدوده دیواره هدف بزرگتر از اندازه واقعی هدف یا طلا میباشد و با تعیین دقیق تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند محدوده مرکز هدف اصلی یا طلا را با دقت بدست اورد