جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

در تشخیص طلا یا انواع فلزات در زمین  الوده شرایط ترکیب سیگنال مواد معدنی و منابع و طلا به صورت میدان مغناطیس در محدوده اطراف طلا پدید می اید و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند انرژی طلا را دریافت نموده و طلا نیز ذرات انرژی مواد معدنی و منابع صحنه کار را جذب مینماید و در ان محدوده یک منبع کانی یا سنگ یا تغییرات متفاوت با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار وجود داشته باشد با طلا یا فلزات در ان محدوده جابجائی بالاتری را ایجاد مینماید و موجب میگردد که انرژی ذرات جابجا شده به سمت طلا در سطح لایه بیرونی طلا قرار گرفته یا تماس برقرار مینماید  که این لایه که از وجود ذرات انرژی دیگر مواد معدنی یا منابع در سطح طلا یا دیگر فلزات ایجاد میگردد موقعیت انرژی طلا را نسبت به دیگر مواد معدنی و منابع را افزایش می دهد و این شرایط جذب ذرات انرژی بین لایه بارالکتریکی انباشته و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی سطح طلا یا دیگر فلزات و انرژی درونی طلا یا دیگر فلزات شکل گرفته که به ان انرژی میانی حاصل از ذرات در دید فلزیاب میگویند که تشخیص وضعیت طلا یا فلز مورد نظر با شکل گیری این موقعیت در زمین الوده نیاز به توان بالائی در تفکییک و جداسازی دارد که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارای این توانائی برای تفکیک میباشد

فلزیاب فرکانسی برای ذرات مزاحم یا مغناطیس دیگر منابع که در سطح زمین در فاصله عمق کم یا عمق زیاد قرار داشته باشد پاسخ یا واکنش با خطا را نخواهد داشت و این منابع مزاحم را نادیده گرفته به شرط انکه تنظیمات در عدد وی دی ای VDI درست تعیین شده باشد و با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هماهنگ باشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی همان میزان که توان تفکیک طلا را با دققت بالا در عمق زیاد دارد قدرت تشخیص وضعیت لایه ای زمین را که میتواند ایجاد خطا یا کاهش توان تفکیک را ایجاد نماید دارد و همین اصول در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X موج میگردد که بتوان عوامل ایجاد کننده از مواد معدنی و منابع را در این تنظیمات تعیین نمود تا تفکیک طلا یا انواع فلزات با دقت به انجام برساند