جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مواد زائد

فلزیاب منابع مزاحم یا مواد زائد زمین یا خاک اطراف خود را تشخیص داده و بین وجود طلا یا فلز مورد نظر یا فلزات بدرد نخور یا مواد زائد را بتواند از یکدیگر جدا نماید باید دارای قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات با عدد وی دی ای VDI باشد که با تعیین عدد وی دی ای VDI مربوط به ذرات مزاحم میتوان مواد زائد را از طلا یا فلز مورد نظر تفکیک نموده و در فلزیاب فرکانسی با وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در کنار تنظیمات ادیت EDIT میتوان موقعیت مواد زائد را از طلا یا فلزات دیگر تشخیص داده و مشخص نموده

 

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری

 

فلزیاب حذف مواد زائد آهنی

فلزیاب برای تشخیص آهن از دیگر فلزات مشگل زیادی ندارد ولی اینکه فلزیاب بتواند حذف مواد زائد آهنی را از طلا یا فلز مورد نظر تشخیص دهد شرایط خاص را در ان فلزیاب نیاز دارد و حذف مواد زائد آهنی که مربوط به فلزات پوسیده یا ترکیب مواد معدنی با شرایط کربن و خصوصیات شبیه به آهن است که میتواند خطا را در فلزیاب ایجاد نماید و فلزیاب باید این وضعیت ایجاد کننده اختلاف را تشخیص دهد که تشخیص ان فقط از فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل ارزیابی میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

اصول کار فلزیاب راداری حرارتی

اصول کار فلزیاب راداری از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب انتنی با سنسور حرارتی یا سنسور نوری حرارتی طبق فرکانس میباشد که پایه عملیات توسط مادون قرمز یا لیزر با افزایش در تشخیص روبرو میگردد و در این نوع سیستم فلزیاب راداری حرارتی توسط سنسورنوری حرارتی علائم را دریافت نموده و به مدارمبدل منتقل نموده و میزان حرارت را مشخص مینماید و ان میزانی از حرارت که توسط سنسورنوری حرارتی سیستم حرارتی دریافت میگردد قابل اندازه گیری برای تبدیل می باشد که بالاترین سیگنال یا انرژی تعیین شده معادل عدد VDI در ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD از فلزات یا طلا در ان محدوده ایجاد شده باشد و این وضعیت موجب میگردد که مدار تفاوت بین میزان فرکانس با انرژی متفاوت نسبت به اطراف جدا نموده و برای تفکیک این شرایط قابل تشخیص میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب