جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب در زمینه تشخیص فلزات یا طلا در صحنه کار میتواند دچار خطا در تشخیص میدان مغناطیس دیگر منابع گردد که این موضوع بیشتر در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا پدید می اید و در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF وجود تغییر در میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی اختلاف فاز در جریان ولتاژ در مدار ایجاد نموده و شرایط تشخیص یا تفاوت نسبت به بالانس زمین را پدید میاورد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان جداسازی این شرایط میدان مغناطیس متعلق به ذرات مغناطیسی دیگر منابع را از تغییرات پدید امده از فلز اصلی یا طلا را نداشته چون فقط میتواند تفاوت خواص مغناطیسی از شرایط میدان مغناطیس را تشخیص داده و میدان های مغناطیسی ترکیبی یا تبدیلی میتواند وضعیتی شبیه طلا یا فلز مورد نظر را ایجاد نماید

 

اثر مواد معدنی و منابع که بعنوان ذرات درکار فلزیاب بیان میگردد در اصل نوع جابجایی ذرات مربوط به بین مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد که از طریق انرژی و جریان و نیرو در صحنه کار بین مواد معدنی و منابع جابجا شده و همین انتقال ذرات به سمت هدف اصلی یا طلا نیز انجام میشود

حذف اثرمواد معدنی و منابع مزاحم یا ذرات مزاحم با تعیین دقیق تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی به انجام میرسد و با تغییر این تنظیمات میتوان وضعیت و خطوط و نقاط ایجاد کننده خطا را مشخص نمود

فلزیاب ترکیب مواد معدنی یا منابع را در تشخیص و تفکیک اهداف طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و ..... در نظر میگیرد و این ترکیب مواد معدنی و منابع صحنه کار جابجایی نیرو و ذرات را افزایش داده و همین افزایش پدید میدان مغناطیسی متفاوت را ایجاد نموده که در تشخیص فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد

اثر مواد معدنی و منابع که بعنوان ذرات درکار فلزیاب بیان میگردد در اصل نوع جابجایی ذرات مربوط به بین مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد که از طریق انرژی و جریان و نیرو در صحنه کار بین مواد معدنی و منابع جابجا شده و همین انتقال ذرات به سمت هدف اصلی یا طلا نیز انجام میشود

حذف اثرمواد معدنی و منابع مزاحم یا ذرات مزاحم با تعیین دقیق تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی به انجام میرسد و با تغییر این تنظیمات میتوان وضعیت و خطوط و نقاط ایجاد کننده خطا را مشخص نمود