جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

سخت افزار و نرم افزار فلزیاب METAL DETECTOR دارای تنظیمات خاص و پیشرفته باشد طبق دستور اپراتور عمل نموده و انچه که از اعداد و تصاویر بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد به نوع تنظیمات اپراتور و عمق و الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار داشته و هر اطلاعاتی را که سیستم فلزیاب METAL DETECTOR ارائه مینماید به این موارد بستگی دارد

تشخیص سیستم فلزیاب بنابر توانائی و تناسب تنظیم اپراتور در سخت افزار فلزیاب تصویری و نرم افزار ایجاد میگردد و اعداد و تصاویر قرار دادی یا لکه رنگ یا رنگ در نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO  و حتی واکنش انتن و صدا  که ظاهر میگردد ارتباط مستقیم با عملکرد اپراتور در تنظیمات فلزیاب و روش مختصات یابی در جستجو طلا یا انواع فلزات دارد

 فلزیاب تصویری در پاسخ طلا یا انواع فلزات بصورت لکه رنگ عمل نموده و انواع فلزات یا وضعیت زمین را با لکه رنگ یا عدد وی دی ای VDI اشکار مینماید ولی تشخیص نوع لکه رنگ و انالیز و فیلتر ان با مهارت اپراتور مرتبط میباشد در فلزیاب تصویری پیشرفته تصاویر یا اعداد یا لکه رنگ یا رنگ بنابر نوع هدفی که طبق جدول تفکیک و تشخیص   VDI SCALE در تنظیم EDIT یا VDI DISC  تعیین مینمائید ظاهر می گردد

فلزیاب تصویری میتواند دارای نرم افزار مشترک باشند و فلزیاب تصویری پیشرفته از نوع فرکانسی با تفکیک تنظیمات ادیت EDIT میتواند از انواع نرم افزار ها بهره ببرد و برای فلزیاب تصویری تعدادی طراحان از نرم افزاری DIS APP /TCC  بهره میبرند که اعداد یا تصاویر قراردادی و لکه رنگ و رنگ بصورت مشترک در صفحه نمایشگر ظاهر میگردد و در سیستمهای حرارتی یا فلزیاب تصویری  راداری لکه رنگ ها از شرایط تشخیص تشعشعات حاصله از حرارت متعلق به مادون قرمز بهره برده و میتواند لکه رنگ را بصورت رنگ TIC پدیدار میگردد.