جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب طلا را در تغییرات زمین که مربوط به وضعیت لایه ها یا مواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ ها میباشد میتواند در شرایط گوناگون طبق اصول میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی تشخیص دهد که تغییر لایه های زمین میتواند میدان های مغناطیسی متفاوت را شکل دهد که طلا یا فلزات را تحت تاثیر قرار داده و به همین میزان این تغییرات زمین بر روی نحوه عملکرد فلزیاب اثر میگذارد و میتواند سرجستجوگریا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی در فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PI یا وی ال اف VLF یا مغناطیس سنج مگنتومتر یا تسلا یا مگنتی حساس نموده و موجب پاسخ یا واکنش گردد

 

فلزیاب سیگنال یا تابش ذرات طلا را که پدیده میدان الکتریکی یا مغناطیسی را نیز شکل میدهد در بازتاب جهت انتقال نیرو در مسیر انتقال دهنده امواج الکترو مغناطیس یا فرکانس وضعیت هم جهتی گرفته و موجب واکنش فلزیاب به طلا یا ان محدوده میگردد و در این مسیر میتواند دیگر منابع دارای میدان مغناطیسی یا الکتریکی بر روی وضعیت بازتاب سیگنال علائم طلا اثر بگذارد ولی فرکانس طلا یا فرکانس فلزات تعیین شده دارای انرژی خاص خود میباشد که فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و یا اتو تراک AUTO TRAC یا وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC میتوان موقعیت انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را مجزا از دیگر سیگنال های بازتاب شده تشخیص داده و تفکیک نماید

 

فلزیاب تشعشعات طلا یا انواع فلزات را که از تابش ذرات انرژی میباشد باید در شرایط متفاوت تشخیص داده و ذرات مغناطیسی دیگر منابع یا فلزات یا مواد معدنی و منابع که مورد نظر نمی باشد بتواند مجزا تفکیک نماید در صورتیکه فلزیاب چنین توانائی را داشته باشد در هر شرایط زمین از نوع کوهستانی یا زمین الوده یا دارای فلزات متفاوت میتواند طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نماید و تغییر علائم یا جریان یا میدان مغناطیس یا میدان فرکانس یا میدان الکتریکی یا انرژی و نیرو تشعشعات در شرایط متفاوت از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند یکسان نباشد و در هر وضعیت علائم فلزات یا طلا دچار تغییرات مربوط به همان محیط یا منطقه قرار گرفته در ان شود