جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 فلزیاب تصویری مغناطیسی یا پالسی PI یا مغناطیس مگنتومتر در اصله کم یا عمق کم میتواند تا حدودی درست عمل نماید ولی در عمق زیاد نمی تواند طلا را تفکیک نموده یا تشخیص دهد و در بعضی مواقع در گونه ای از سیستمها در فاصله کم تصاویر و اعداد قراردادی و رنگ و لکه رنگ اشکار میگردد  ولی در عمق زیاد اینچنین نمیباشد و تصاویری که در این مدل سیستمها فلزیاب METAL DETECTOR ظاهر میگردد بیشتر بستگی به فاصله علائم برگشتی به سمت سیستم فلزیاب دارد

و در خیلی مواقع ربطی به شکل هدف زیرزمین ندارد بلکه تصاویری هستند که بنابر طبقه ان هدف در جدول تفکیک و تشخیص  VDI SCALE مرتبط با  اعداد قراردادی مربوط به تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC طراح در نرم افزار مربوط به صفحه نمایشگر DISPLAY تعیین مینماید که امکان دارد این تصاویر در سیستمهای گوناگون با هم متفاوت باشند

در فلزیاب مغناطیسی از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR تعدادی تصاویر مانند میخ یا سکه یا درب قوطی یا انگشتر یا یک دایره یا مستطیل یا مربع  که بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY ظاهر میگردد که به همراه ان تعدادی از اعداد مربوط به جدول تفکیک و تشخص VDI SCALE نیز پدیدار میگردد و این علائم که بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد بصورت شرطی یا قراردادی در نرم افزار هر سیستم به نسبت فرایند طراحی ان نرم افزار در سیستمها قرارداده میشود.

در کل اعداد بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد و تصاویر مانند میخ یا سکه یا درب قوطی یا انگشتر یا یک دایره یا مستطیل یا مربع نیز طبق انچه که طراح به نسبت نوع عدد از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای تصاویر قرار داده است پدیدار میگردد

عملکرد نرم افزار فلزیاب تصویری از موقعیت تغییرات حاصل در مدار اصلی فلزیاب تصویری شکل میگیرد و شکل کار یا طراحی ظاهری نرم افزار فلزیاب تصویری میتواند از نظر ترکیب طرح ظاهری تنظیمات نرم افزاریا OPTION یا ابزار تغییرات با هم تفاوت داشته باشد اما ترکیب عملکردی همه به یکدیگر نزدیک هستند و فقط تعدادی از نرم افزارها امکان دارد از نظر ساختار رنگ و اعداد و تصاویر بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متفاوت باشند  مانند محصولات شرکتهای گوناگون که ظاهر آنها با هم متفاوت ولی عملکرد آنها یکسان میباشد هر طراحی امکان دارد برای بالا بردن مانور نرم افزار از تنظیمات جدیدی بهره ببرند که باز هم این یک اپشن OPTION یا از رده تنظیمات فرعی یا میکروسکوپی یا ماکرویو یا اختیارت میباشد یا پایه افزایش دهنده توان انالیز یا فیلتر میباشد تا حدالمقدور نواقص بنیادی را کاهش دهد و ققدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات افزایش یابد