جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب در شرایط تفکیک طلا یا انواع فلزات امکان دارد با موقعیت انعکاس تغییر یافته سیگنال یا جریانات میدان های مغناطیسی دیگرمنابع که بر روی بازتاب سیگنال طلا اثر بگذارد روبرو گردد و فلزیاب تغییر انعکاس فلزات یا طلا را بتواند از روی انرژی فرکانس تشخیص دهد میتواند عمل تفکیک را به انجام رساند

 ولی اینکه در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  تغییر انعکاس علائم یا سیگنال فلزات یا طلا را بتوان در حالت تغییر یافته از حالت اصلی و اولیه خود تشخیص دهد موضوعی است که باید اپراتور یا کاربر فلزیاب این تغییرات در تنظیمات لحاظ نماید 

فلزیاب برای تفکیک طلا متمرکز گردد امکان دارد در زمان جستجو با سیگنال علائم دیگر منابع روبرو شده که وضعیت متمرکز در یک محدوده را به خود گرفته که شرایط شبیه طلا را ایجاد نماید و ترکیب مواد معدنی و منابع درکنارهم که ساختار ذرات انرژی از مواد معدنی و منابع متفاوت ناسازگار را دارا است میتواند علائم متمرکزی را پدید اورد که شبیه طلا یا شبیه یک هدف از نوع الیاژ گنج طلا باشد و در اینجا است که اختلال در تشخیص فلزیاب پدید می اید

نوع تنظیمات فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION مانند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  این توان را در فلزیاب ایجاد مینماید که بتواند بین علائم هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و خطا در فلزیاب را کاهش دهد

فلزیاب الیاژ فلزات را تشخیص دهد به ان فلزیاب میتوان اطمینان نموده که بتواند الیاژ گنج طلا را تشخیص دهد و فلزیاب الیاژ گنج طلا با دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات را بتواند از یکدیگر تشخیص داده توان تفکیک طلا از انواع فلزات را نیز خواهد داشت و این نوع فلزیاب که توانائی تشخیص الیاژ فلزات را دارد مطمئناً قدرت تشخیص و حذف جریانات مغناطیسی متفاوت پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کاررا خواهد داشت ان دسته گنج طلا که با دیگر فلزات در کنار همدیگر باشد در مرور زمان دچار تغییرات شده و این تغییرات شکل گرفته از فلزات موجود در گنج طلا سیگنال علائم متفاوت را میتواند بازتاب داده و سطح  وسیعی در محیط اطراف خود با تغییرات شرایط خود هم شکل نماید  

در این شرایط فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا دارای تنظیماتی نمی باشد که بتوان محدوده الوده شده را از مرکز طلا یا هدف مورد نظر تشخیص داده و خطا در تشخیص ایجاد میگردد