جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ذرات مزاحم پراکنده را بتواند از دید خود خارج نماید میتواند در نقطه زنی مرکز طلا یا هدف را بخوبی و با دقت تشخیص دهد زیرا در اثر همراهی علائم منابع و مواد معدنی با سیگنال علائم طلا یا دیگر فلزات یا هدف که در اطراف طلا یا هدف جابجا میگردد به سمت سیستم فلزیاب بازمیگردد در صورت پراکنده بودن این سیگنال علائم در صحنه کار شکل منظمی برای تشخیص فلزیاب مغناطیسی مانند مانند فلزیاب VLF یا دستگاه تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنتی یا مگنتومتر نداشته و اطراف طلا یا هدف موجب میگردد در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها تغییر رنگ یا لکه رنگ یا اعداد و تصاویر اشکار گردد

اطراف طلا را مواد معدنی و منابع متفاوت احاطه نموده است که از تابش انرژی طلا اثر میپذیرد و در اطراف طلا یا هر هدفی  مواد معدنی ومنابع دیگر احاطه میگردد که محدوده اطراف طلا جریانات متفاوت را نسبت به سطوح دیگر صحنه کار شکل می دهد که محدوده اطراف طلا یا هدف   دارای دما و مغناطیس و جریان و انرژی و امواج و مغناطیس مربوط به ان منابع به همراه علائم مربوط به طلا یا هدف میگردد که تشخیص مرکز طلا یا هدف را دچار انحراف یا خطا نموده

فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC این توان را در اختیار اپراتور قرار می دهد که بتواند جریانات از ذرات مزاحم در اطراف طلا یا هدف را نادیده بگیرد

 انچه که بعنوان تصویر شبیه هدف یا طلا در فلزیاب یا جستجوگر مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا مگنتومتر اشکار میگردد در اصل تصاویر قرار دادی یا شبیه سازی شده در نرم افزار ان فلزیاب میباشد که در عمق کم عمل نموده و این تصاویر را اشکار مینماید  و در فلزیاب تصویری مغناطیسی نیز لکه رنگ یا رنگ یا تصویر شبیه سازی شده یا شکل واقعی هدف در عمق کم عمل مینماید

فلزیاب تصویری فرکانسی از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC توان تفکیک انواع فلزات را به نسبت طبقه همان طلا یا فلز را دارد در لکه رنگی متفاوت دارا میباشد