جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفکیک با صدا در فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR تا عمق کم انجام میشود و در عمق زیاد نمی تواند طلا را با صدا جداگانه تفکیک نماید و در مدل بیصدا در روش حرکتی MOTION / AC با سرجستجوگر برای جستجو صحنه کار این شرایط توان تفکیک با صدا در عمق کم حاکم میباشد و سیستم فلزیاب مغناطیسی توان کاوش طلا یا انواع فلزیاب را در عمق زیاد با حالت ثبات مداوم دارا نمی باشد و نوع تغییر صدا بر روی طلا در هر منطقه ای با منطقه دیگر به نسبت نوع مواد معدنی و منابع  متفاوت یکسان نمیباشد که دلیل ان میتواند اثر شرایط زمین بر روی این دسته فلزیاب ها باشد

فلزیاب تغییر صدا متفاوت را برای تفکیک طلا در عمق گوناگون دارا است ولی در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS یا تراک اسپید TRACK SPEED هر نوع تغییر نوسان صدا در صدا زمینه میتواند با تغییر عمق طلا یا هدف نسبت طلا یا به نوع هدف یکسان به یک شکل به گوش برسد

در تفکیک فلزیاب عمق طلا یا هدف در سیستمهای فلزیاب دارای صدا یکسره یا صدا زمینه تاثیرگذار نمیباشد و موجب نمیگردد که سیستم فلزیاب نتواند طلا یا یک هدف را در عمق زیاد تشخیص دهد و میتواند حتی طلا یا اهداف کوچک را خارج از اندازه یک هدف تعیین شده در جدول عمق تفکییک نموده و کاوش نماید

البته این شرایط برای یک فلزیاب با صدا زمینه از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا اتوتراک AUTO TRAC و جی ای بی ادیت GEB EDIT میباشد