جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

در صورتیکه فلزیاب با اشکار نمودن طلا یا فلزات به شکل واقعی در عمق زیاد طراحی  شده بود در رادارهای تصویری هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه رنگ یا گرافیک مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای تصویری هوائی و هواشناسی و نظامی نیز به صورت لکه تصویریا رنگ یا گرافیک میباشد.

 

اینکه بعضی اشخاص ابراز مینمایند فلزیاب میتواند در عمق زیاد تصویر طلا یا فلزات بصورت واقعی و زنده اشکار نمایید وجود ندارد و در بعضی سیستمهای حرارتی یا مغناطیسی امکان پذیر است ولی فقط تا عمق 40 سانتیمتری در زیر زمین نفوذ مینماید و تصویر زنده را بصورت هاله حرارتی نشان میدهد ان هم برای اهدافی که حرارت یا مغناطیس یا تفاوت فاز در عمق کم از خود ایجاد نمایند

آنکه در سیستمهای فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ از نوع  P.I.P/P.P.I وجود دارد به هر شکل که نرم افزار فلزیاب تصویری طراحی شده باشد  در اصل مشخص کننده عمل تشخیص در فلزیاب تصویری را با لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر لکه رنگ اشکار مینماید