جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری فرکانسی که سخت افزار مدار ان دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD میباشد میتواند با تنظیمات همه رنگ ها  ALL COL در نرم افزار COL PRO هر طبقه از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بصورت مجزا یک رنگ در نظر گرفته شده است که اپراتور از تغییرات در ترکیبات رنگهای جدول ترکیب رنگ CCS میتواند الیاژ یا بافت یا تغییر در شرایط صحنه کار و هدف را تشخیص دهد زیرا در اثر عوامل گوناگون امکان اینکه اعداد یا رنگها یا لکه رنگ یا تصاویر معادل هدف بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب METAL DETECTOR پدیدار نگردد وجود دارد

در فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO در صورتیکه از سه پایه رنگ قرمز RED ، ابی BLUE و زرد YELLOW در نرم افزارلکه رنگ P.I.P  یا رنگ صفحه فلزیاب تصویری حرارتی راداری TRC بخواهید بهره ببرید یا در سیستم فلزیاب METAL DETECTOR تعیین گردیده باشد این شرایط عمدتاً پدیدار میگردد؛

 رنگ نارنجی تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ قرمز و زرد میباشد.

رنگ بنفش تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ قرمز و ابی میباشد.

رنگ سبز تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ زرد و ابی میباشد.

رنگ ابی روشن تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ سبز و بنفش میباشد.

رنگ سیاه تلفیقی یا ترکیبی از درصد یا میزانی از ترکیب کلیه رنکها میباشد.

رنگ صورتی تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ قرمز و بنفش میباشد توجه نمائید که رنگ سفید تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب این چهار رنگ بنفش ، سبز ، ابی، قرمز میباشد البته در بعضی مواقع ترکیب رنگ بنفش و قرمز یا زرد و سبز نیز رنگ سفید را پدید میاورد.

دقت داشته باشید که رنگ بنفش یکی از رنگهای میباشد که با ان میتوان ترکیبی از بعضی از رنگها را بدست اورد و خود بنفش نیز مانند رنگ ابی میباشد و پایه تغییر در رنگ ابی نیز میباشد.

در فلزیاب تصویری در صورتیکه از سه پایه رنگ قرمز RED ، سبز GREEN ، ابی BLUE در نرم افزار لکه رنگ P.I.P  یا رنگ صفحه فلزیاب تصویری حرارتی راداری TRC بخواهید بهره ببرید یا در سیستم فلزیاب تعیین گردیده باشد این شرایط عمدتاً پدیدار میگردد؛

 دقت داشته باشید که رنگ بنفش یکی از رنگهای میباشد که با ان میتوان ترکیبی از بعضی از رنگها را بدست اورد و خود بنفش نیز مانند رنگ ابی میباشد و پایه تغییر در رنگ ابی نیز میباشد.

توجه نمائید که رنگ سفید تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب این چهار رنگ بنفش ، سبز ، ابی، قرمز میباشد البته در بعضی مواقع ترکیب رنگ بنفش و قرمز و سبز نیز رنگ سفید را پدید میاورد.

رنگ زرد تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ قرمز و سبز میباشد.

رنگ صورتی تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ قرمز و بنفش میباشد.

رنگ ابی روشن تلفیقی از درصد یا میزانی از ترکیب رنگ سبز و بنفش میباشد.

رنگ سیاه تلفیقی یا ترکیبی از درصد یا میزانی از ترکیب کلیه رنکها میباشد.