جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

ترکیب مدار فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه  که در اصل یک مدار مجتمع با تکنیک خاص در تفکیک DISCRRIMINATION میباشد موجب پیشرفت فلزیاب ها و خصوصیات جدیدی در تکنولوژی فلزیاب ها شده است و فلزیاب فرکانسی  FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در نوع فوق پیشرفته حرفه ای خود دارای شکل ترکیبی یا مرکب میباشد و فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب صدا دار در یک مدار در کنار یکدیگر میباشد البته بعضی از این نوع فلزیاب METAL DETECTOR دارای سیستم فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره با فلزیاب انتنی میباشد یا فلزیاب تصویری به همراه فلزیاب انتنی میباشد

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد مدار انها بنابر اصول و شرایط رادار RADAR طراحی میگردد که این نوع طراحی در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت های معتبر در دنیا میباشد.

 

تست فلزیاب انتنی با پایه

تنظیمات تفکیک با عدد VDI در فلزیاب فرکانسی قدرت تفکیک فلزات بخصوص طلا ESPECIALLY GOLD  را در عمق زیاد طبق فرکانس طلا GOLD یا انواع فلزات به انجام میرساند و فلزیاب فرکانسی FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در چند دسته تقسیم میگردد که حرفه ای ترین نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب FCD دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که طراحی و ساخت این نوع فلزیاب METAL DETECTOR با این نوع تنظیمات در اختیار چند شرکت COMPANY معتبر در دنیا میباشد

 

فلزیاب انتنی وصل گیره

فلزیاب فرکانسی FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند با تغییر نوع علائم فرکانس و جریان و انرژی هدف را تشخیص دهد

فلزیاب FCD را در عملیات حرفه ای برای عمق زیاد استفاده مینمایند و سیستم فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند اهداف را براحتی تشخیص دهد و پیدا نماید

 

فلزیاب انتنی دست کار دسته