جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی شکل تفکیک را باید طبق اصول علمی تفکیک در فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی دارا باشد و عمل تفکیک در فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق عدد VDI قابل انجام میباشد و فلزیاب انتنی نیز برای تفکیک از این اصول بهره میبرد و ان فلزیاب میتواند ردیاب انتنی باشد که طبق عدد VDI بتواند اهداف یا فلزات را با عدد VDI خاص همان فلز یا طلا یا هدف که در عدد VDI تعیین شده است تفکیک نماید و فلزیاب انتنی باید بتواند هر نوع فلز مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و روی و الومینیوم وبرنز و برنج و قلع را با تعیین عدد VDI تفکیک نماید و با تغییر تنظیمات بتوان نوع الیاژ یا فلزات متفاوت را تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب انتنی اصل نیاز ندارد به بدنه ان خوراک یا فلز مورد نظر را اتصال دهید تا همان فلز یا طلا یا هدف را پیدا نماید بلکه در فلزیاب انتنی واقعی با تعیین عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان طلا یا ان فلز یا هدف مورد نظر را پیدا نموده و تشخیص داده

فلزیاب تقسیم تفکیک طلا یا انواع فلزات را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در چهار دسته متفاوت که فلزات نزدیک به هم میباشد به انجام میرسد که به هر طبقه FL میگویند که از FL1 تا FL4 جا میگردد  و با این تقسیم بندی میتوان نوع هدف یا طلا یا انواع فلزات در هر طبقه که باشد تعیین نموده و تشخیص داده و در صورتیکه فلزات از دیگر طبقات باشد و علائم سیگنالی شبیه به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظررا در اثر تغییر شرایط زمین یا گذشت زمان بازتاب نموده باشد تشخیص داده تا خطا در دید فلزیاب یا رادار زمینی دستی مشخص شده و حذف خطا به انجام برسد

تقسیم تفکیک در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE این موقعیت را ایجاد مینماید که بتوان حتی فلزات نزدیک به یکدیگر از یک طبقه را جداگانه تفکیک نموده و مشخص گردد که واکنش فلزیاب یا رادار زمینی دستی به هدف مورد نظر یا طلا یا فلز تعیین شده میباشد

کد عددی 1 تا 4 در طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی سیستمهای رادار زمینی و رادار هوایی برای تشخیص طبقه هدف مورد نظروجود دارد و این طبقات اعداد کانال تشخیص را برای تفکیک مشخص مینماید

نوع تفکیک طلا در فلزیاب ها با شرایط متفاوت به انجام میرسد و تفکیک طلا در فلزیاب یا رادار زمینی دستی باید طبق اصول علمی در قانون تفکیک یابنده ها DETECTORS به انجام برسد و تفکیک طلا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادارزمین دستی تفاوت فاحشی با هم دارد

تفکیک طلا در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب یا وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا دستگاه های مغناطیس سنج مانند مگنتومتر یا مگنت یا تسلا بنابر خواص مغناطیسی میباشد و این شرایط تشخیص خواص مغناطیسی تفکیک طلا را با فلزات هم طبقه طلا یا فلزات پوسیده یا اکسید شده که سالیان دراز در محل اولیه خود باقی مانده است با خطا در تشخیص موقعیت طلا با دیگر فلزات روبرو مینماید

نوع تفکیک طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق خواص فرکانسی از انرژی طلا یا فلزات به انجام رساند که نوع تفکیک طلا در این دسته فلزیاب یا دستگاه ها با تعیین عدد VDI با دقت بالا در عمق زیاد قابل تشخیص میباشد و به دلیل بهره بردن از خواص فرکانسی میتوان هر نوع فلز یا طلا را مجزا از دیگر منابع یا فلزاتی که مورد نظر نمی باشد تفکیک نمود