جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب برای تفکیک طلا شرایط تنظیمات متفاوت را نسبت به کاوش فلز الیاژی یا گنج با ترکیب الیاژی دارد و فلز الیاژی یا گنج الیاژی در درون ترکیب الیاژی یا بافت خود در اثر زمان دچار تغییرات یا تحولات خاص شیمیائی و فیزیکی میگردد که فلزات الیاژی که طلا خالص نمی باشد یا در ان فلز طلا وجود ندارد در تشخیص سیستم فلزیاب با وضعیت متفاوت نسبت به یک هدف فرضی یا فلز الیاژی ایجاد مینماید

تشخیص و تفکیک فلز پوسیده یا الیاژی با تغییر در تنظیمات فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میگردد

 

فلزیاب که طلا جدید را در عمق زیاد تفکیک نماید میتواند طلا قدیمی یا گنج طلا قدیمی را نیز تفکیک و پیدا نماید و طلا از نظر ساختار فیزیکی قدیمی و جدید یکسان است و فلزاتی که دچار خودسوزی یا یونیزاسیون میشوند دچار تغییرات شیمیائی و بیو شیمیائی میشوند و این تغییر شیمیائی بر روی علائم بازتاب شده  سمت سیستم فلزیاب اثر میگذارد و تشخیص سیستم فلزیاب را دچار انحراف مینماید بخصوص برای کاوش مرکز فلزات یا هدف این شرایط بحران ایجاد مینماید که طلا جزو فلزاتی نمی باشد که پوسیده شود  و تفاوتی در تشخیص طلا قدیمی با طلا جدید وجود داشته باشد

اینکه ابراز میکنند که گنج یاب را ارائه می نمایند که گنج طلا یا طلا قدیمی را کاوش مینماید و طلا جدید را نمیگیرد فقط برای این است که سیستم یابنده DETECTTOR که میفروشند یا با ان کار میکنند اصلاً در دسته فلزیاب های پیشرفته  تفکیک دار نمی باشد و طلا در طول دوران پنهان شد در سطح یا زیر خاک دچار تغییرات نمی شود که اثر متفاوتی در فلزیاب بگذارد و طلا جدید و قدیم ان یکی است