جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

اصول اموزش فلزیاب به نوع ان فلزیاب وابسته است و اموزش فلزیاب نحوه عملکرد فلزیاب را مشخص مینماید و اصولاً در دنیا اموزش فلزیاب داده نمیشود و طبق قوانین جاری ارائه محصولات با عملکرد نسبی انجام اموزش الزام اور نمیباشد و اگر شرکت یا شخصی اموزش فلزیاب ارائه مینماید برای اسایش عملکرد اپراتور و اشنائی کاربر با سیستم فلزیاب میباشد و کسب مهارت در زمینه فلزیاب برای موفقیت از وظایف اپراتور میباشد.

اموزش اولیه فلزیاب از مراحلی میباشد که مربوط به اطلاعات اولیه فلزیاب است که توسط ارائه کننده سیستم فلزیاب در اختیار تهیه کننده یا خریدار ان قرار میگیرد و کسب مهارت و تجربه اپراتور فلزیاب لازمه موفقیت با فلزیاب است که کسب تجربه بستگی به تمرین اپراتور فلزیاب دارد .

اموزش مجدد فلزیاب بعد از اموزش اولیه فلزیاب تفاوتی برای اپراتور نخواهد داشت زیرا اطلاعاتی را که در زمان اموزش فلزیاب ارائه میگردد مطالبی پایه ای یا عمومی فلزیاب میباشد و هر اپراتور به نسبت نوع فعالیت خود باید با سیستمها فلزیاب تمرین نماید تا در موارد مربوط به فعالیت خود دست یابد.