جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری عملکرد بالائی در زمینه تشخیص یا تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد دارا است به شرط انکه فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم باشد زیرا فلزیاب تصویری بنابر اصول رادار تصویری طراحی شده است  و با فرکانس عمل نموده و فلزیاب تصویری باید فرکانسی با اصول رادار با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا با  تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC باشد تا درست عمل نماید

اینکه با بعضی از فلزیاب های تصویری نمی توان عمل انالیز را بنابر جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE انجام دهند بخاطر این است که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PI یا مگنتومتر یا تسلا یا مگنتی میباشد که از اصول فرکانس در رادار بهره نمی برند و برای همین در نوع تصویری عملکرد درستی ندارند

فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات باید تنظیمات تفکیک را طبق شرایط جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE دارا باشد و این نوع تنظیمات تفکیک در تنظیمات پایه اساسی یا پایه ای BASIC ADJUSTMENT قرار بگیرد توان بالائی در تفکیک طلا ی انواع فلزات در عمق زیاد داشته و شکل تنظیمات موجب میگردد موقعی که طلا یا نوع هدف نمونه را در سیستم فلزیاب با عدد وی دی ای VDIدر ادیت EDIT تعیین نمائید  و سیستم فلزیاب به سمت یا بر روی طلا یا همان هدف تغییر جهت داده یا واکنش از خود نشان می دهد  یا بر روی صفحه نمایشگر عدد یا تصویر لکه رنگ  اشکار میگردد یا با نوسان صدا زمینه نوع هدف یا طلا مشخص میگردد یا به هر شکل تشخیص که مربوط به ان فلزیاب است از خود در سطح و عمق واکنش یا پاسخ نشان میدهد در فلزیاب فرکانسی به غیر وجود تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان تفکیک طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر منابع یا ذرات مزاحم تشخیص دهد

در زمان تست فلزیاب یا تمرین فلزیاب نوع هدف یا طلا را مشخص نماید  بیانگر توان صد در صد ی ان سیستم در جداسازی یا تفکیک میباشد

فلزیاب فرکانسی با نوسان صدا در صدا زمینه یا صدا یکسره مختص به ان فلز عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات را انجام می دهد و زمانی که بر روی طلا یا هدف قرار میگیرد با تغییر صدا یا ایجاد نوسان در صدا زمینه از خود واکنش نشان میدهد که در این نوع فلزیاب هر نوع هدف دارای نوسان خاص خود میباشد که در صدای زمینه نوسان یا شکستگی مربوط به طلا یا نقره یا همان هدف در صدای زمینه ایجاد میگردد و این نوع فلزیاب برای اینکه برای تشخیص اهداف در عمق زیاد طراحی گردیده است و از اصول رادار تبعیت مینماید برای مشخص نمودن طلا یا هدف نمونه با صدا زمینه باید طلا یا هدف یک متر تا یک متر و نیم با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور فرکانسی یا کوئل الکترونیکی لیزری فاصله داشته باشد یا عمق طلا یا  هدف را یک متر تا یک متر و نیم در زیر قرارداده تا بتوان نوسان صدای زمینه را بهتر بدست اورد یا واکنش واضح تری از خود نشان دهد
این دسته فلزیاب فرکانسی یا
فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET Xمیباشد