جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

در مطالب اموزشی فلزیاب  یا جزوات فلزیاب موضوعاتی نزدیک به هم یا متناقض برای یک مورد عملیات مشاهده میفرمائید که این تفاوت ها به دلیل کاربرد در مناطق یا شرایط متفاوت میباشد و سیستمها فلزیاب دنیا همگی نسبی بوده و بنابر همین نسبی بودن شرایط هدف یا طلا و صحنه کار باید در تنظیمات سیستم فلزیاب لحاظ و اعمال گردد.

یاد گیری فلزیاب برای بدست اوردن بهترین کارائی فلزیاب باید توسط خود اپراتور فلزیاب با تمرین بر روی فلزیاب ایجاد گردد و اپراتور باید از روی دستورالعمل فلزیاب یا کتاب فلزیاب  و جزوات راهنمای فلزیاب  در زمان تمرین فلزیاب استفاده نماید و این مطالب کتبی فلزیاب را بطور کامل یاد بگیرد .

اموزش فلزیاب و تست فلزیاب یا یابنده بصورت حضوری در دنیا مرسوم نمی باشد ولی بعضی از شرکت ها معتبر ایرانی برای پیشبرد کار و نشان دادن توانائی سیستم فلزیاب  برای ایجاد اطمینان از قدرت تفکیک فلزیاب در دید خریدار اقدام به اموزش اولیه فلزیاب مینمایند  و طلا را در سطح و عمق قرار داد تا خود خریدار پیدا نماید