جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نقطه زنی نیاز به ارزیابی برای تشخیص خطا در تفکیک دارد و بعد از اینکه تنظیمات طلا یا هدف مورد نظر را در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC تعیین نموده و سیستم فلزیاب یک نقطه یا محدوده را بعنوان محدوده هدف مشخص نمود برای اینکه اپراتور یا کاربر متوجه گردد که ان نقطه یا محدوده که سیستم فلزیاب به ان واکنش نشان داده است متعلق به طلا یا هدف اصلی یا فلز مورد نظر است میتواند این تنظیمات را تغییر داده و با تغییر این تنظیمات سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی مشخص مینماید که ان محدوده متعلق به هدف اصلی است یا مربوط به دیگر منابع یا ذرات میباشد

چگونگی تفکیک فلزیاب به نوع طراحی مدار ان فلزیاب وابسته است و چگونگی تفکیک طلا یا انواع فلزات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار قابل اطمینان میباشد زیرا میتواند فرکانس از همه موانع عبور نموده و بازتاب انرژی فرکانس طلا یا هدف تعیین شده را برای تفکیک از دیگر سیگنال ها جدا نماید و فلزیاب فرکانسی در صورتی میتواند  طلا یا اهداف را در عمق زیاد تفکیک نماید باید طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بوسیله اعداد وی دی ای  VDI بنابر تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC عمل نماید میتواند اهداف را طبق خواسته اپراتور یا کاربر جستجو و کاوش نماید نماید و اگر در تنظیمات سیستم فلزیاب تعیین عدد وی دی ای VDI را برای طلا GOLD تنظیم نمائید سیستم فلزیاب با دارا بودن این نوع تنظیمات میتواند طلا GOLD را پیدا نموده و تفکیک نماید 

وجود گنج یاب واقعی که فقط کاوش گنج طلا را انجام دهد در اصل علمی نمیباشد و پایه واقعی ندارد و اگر هم واقعاً سیستم گنج یاب وجود داشته باشد به دلیل بهره گیری یابنده ها DETECTORS از امواج و جریان و انرژی و فرکانس عمل تشخیص دارای شرایط نسبی میباشد و سیگنال طلا یا انواع فلزات میتواند تحت شرایط گوناگون واکنش متفاوت از خود نشان داده و پاسخ نمی تواند صد رد صد ی باشد و همین امر موجب میگردد که کسی نتواند ادعا نماید که سیستم در اختیارش گنج یاب است و میتواند در هر شرایطی حتماً گنج را پیدا نماید در نتیجه وجود گنج یاب قابل تائید نمی باشد و همه این سیستمها در نهایت فلزیاب است و ان دسته که ابراز مینمایند که سیستم انها گنج یاب فقط طلا قدیمی را تشخیص داده و طلا جدید یا فلز نو را نمیگیرد فقط جنبه تبلیغاتی داشته زیرا سیستم یابنده DETECTOR یا فلزیاب باید بتواند طلا جدید را تشخیص دهد که بتواند موقعیت میدان الکتریکی و مغناطیسی طلا قدیمی را تشخیص دهد و این موضوع که فلزیاب طلا جدید را در عمق تفکیک نماید میتواند طلا قدیمی را بهتر تشخیص دهد از نظر تغییرات در شرایط انرژی بازتاب شده در فرکانس متعلق به امواج الکترو مغناطیس پایه علمی داشته