جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 فلزیاب مکانیکی یا خوراکی جیوه ای که به ردیاب خوراکی نیز معرفی میگردد در تشخیص فلزات یا اهداف یا هر منبع که به متصل میگردد طبق شرایط جابجائی ذرات انرژی مغناطیسی از حرکت الکترونی به یکدیگر تمایل در هم جهتی پیدا مینماید که در صحنه کار اصلی برای کاوش طلا یا انواع فلزات یا نوع هدف متصل شده به بدنه خطا میتواند شکل بگیرد زیرا این دسته دستگاه های خوراکی یا جیوه ای با وجود جریانات مغناطیسی واکنش از خود نشان می دهد

 وجود تشخیص جریانات مغناطیسی پر تراکم با خواص مغناطیسی تغییر یافته که متعلق به طلا یا هدف مورد نظر نباشد در صحنه کار  میتواند موجب پاسخ یا واکنش فلزیاب خوراکی جیوه ای گردد که این وضعیت تشخیص میتواند خطا در شکل دهد

انتنی خوراکی یا ردیاب جیوه ای که بعنوان فلزیاب ارائه میگردد و در جهت کاوش طلا یا انواع فلزات معرفی میگردد یک سیستم مکانیکی با تشخیص شرایط انرژی ایستا یا استاتیک میباشد و برای کاوش طلا یا اهداف که نمونه ان به دسته انتن یا شاقول متصل میگردد میتواند در سطح یا محدوده نزدیک به دسته انتن یا شاقول  شعاع زنی یا مسیر یابی نماید

در سیستم انتنی مکانیکی یا ردیاب خوراکی یا ردیاب جیوه ای وضعیت  انرژی استاتیک در مغناطیس غالب بر تشخیص طلا یا اهداف و منابع میباشد و همین شرایط که این دسته دستگاه های خوراکی جریان یا فشار مغناطیسی یا تراکم مغناطیسی را بهتر تشخیص می دهد در صحنه کار دچار خطا بالائی میگردد

فلزیاب خوراکی یا ردیاب جیوه ای  دارای مدار الکترونیکی نمی باشد و بدنه این سیستمها بصورت ترکیبی مکانیکی در جابجائی ذرات مغناطیسی از انرژی استاتیک بهره می برده که خطا را شکل می دهد

مزایا و حسن فلزیاب انتنی که توان تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارد در این است که اپراتور میتواند تحت شرایط وضعیت زمین اقدام به ارزیابی زمین نموده و تغییرات در شرایط زمین را در تنظیمات ایجاد نماید و میتوان با تعیین تنظیمات موقعیت خطا در ان محدوده یا وضعیت محدوده طلا یا فلز مورد نظر را صحنه کار برای نقطه زنی دقیق در جهت تفکیک مشخص نماید در هر صورت سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی دارای تنظیمات تفکیک و تشحیص ادیت EDIT برای تشخیص نوع طلا یا هدف میباشد که میتوان در هر موقعیتی با تغییر ان وضعیت طلا یا هدف را مشخص نمود

این شرایط که در اختیار اپراتور برای تغییرات و تعیین تنظیمات قرار میگیرد از مزیت و محاسن این دسته فلزیاب میباشد که دیگر فلزیاب ها دارای این نوع توانائی نمی باشد و اپراتور باید در زمان تمرین همه این مراحل را انجام داده تا به سبک پاسخ فلزیاب در شرایط متفاوت اشنا شده و تجربه کسب نماید تا در صحنه کار اصلی از ان بهره ببرد