جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفکیک طلا در عمق زیاد در فلزیاب مغناطیسی یا دستگاه مغناطیس سنج در روش حرکتی MOTION / AC قابل تشخیص نمی باشد و سیستم فلزیاب  پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد و با صدا یا تصویر لکه رنگ عمل مینماید با ایجاد صدا یا لکه رنگ بر روی فلزیاب یا هدف نمونه توان تشخیص خود را نشان می دهد و این دسته از فلزیاب ها اصولاً بین هدف اهنی از هدف غیراهنی را مشخص مینماید و توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را نداشته و فلزیاب پالسی PI که اصلاً نمی توان پردازشگر سیستم فلزیاب با تفکیک مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را در مدار ان تعیین نمود تا با اعداد VDI از ان واکنش بر روی هدف مورد نظر را بدست اورد و در فلزیاب VLF و فلزیاب BFO که میتوان تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT را در مدار ان قرار داده یک مورد وجود دارد ان هم این است که  ذات این نوع فلزیاب ها دارای توان بالائی در کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد نمی باشد و فلزیاب مغناطیسی فقط میتوانند تا چند سانت اعداد VDI مربوط به تفکیک را مشخص نماید و نوع مدار این فلزیاب به صورتی است که نمی توان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را درمدار این نوع فلزیاب ها تعیین نمود تا توان سیستم فلزیاب افزایش یابد

 

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تعیین عدد VDI در ادیت EDIT میتواند طلا یا هر هدف در زمین الوده یا کوهستانی در عمق زیاد نیز تفکیک نماید  بطور مثال عدد VDI مربوط به طلا GOLD را تعیین نمائید سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی بر روی یک هدف از نوع طلا GOLD از خود واکنش نشان میدهد

فلزیاب برای بالانس باید دارای توانائی جداسازی در مدار خود باشد و فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF  نیاز به تنظیمات دستی بالانس زمین را دارد چون با سرعت در حین حرکت با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی از بالانس خارج میشود

 سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اپراتور یا کاربر میتواند با تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نوع هدف یا طلا را تعیین نموده و در صورتیکه بخواهید نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص نمائید با تغییر این تنظیم میتوانید نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص نموده و با بدست امدن نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا SAT یا RECOVERY SPEED یا AUTO TRAC یا GEB و ...... را متناسب با ان محدوده تنظیم نموده تا سیستم فلزیاب بتواند طلا یا هدف واقعی را به راحتی از ذرات مزاحم مشخص نماید و تفکیک به انجام برسد