جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عمق طلا یا انواع فلزات میتواند در نحوه عملکرد فلزیاب برای کاوش در عمق زیاد اثر مستقیم بگذارد و نوع زمین یا کوهستانی یا سنگلاخی بودن زمین و اندازه طلا یا ابعاد هدف نیز دارای اثر در تشخیص و تفکیک میباشد و شکل جستجو در روش حرکتی MOTION / AC نیز در پاسخ ه طلا یا فلزات در عمق زیاد تاثیر میگذارد و همه این موارد ایجادکننده کاهش قدرت فلزیاب را میتوان با تغییرات در تنظیمات متناسب از بین برده و طلا یا فلزات که در عمق زیاد قرار میگیرد دارای دیواره بزرگتری نسبت به یک هدف طلا یا فلز در عمق کم در اطراف خود ایجاد مینماید و در شرایط جستجو طلا یا فلز بزرگ باید اپراتور فلزیاب موقعیت دیواره طلا یا هدف مورد نظر را به نسبت محدوده مرکز طلا یا مرکز هدف تشخیص داده تا نقطه زنی NON MOTION / DC با دقت بالا به انجام برسد

در زمین کوهستانی فلزیاب طلا یا هدف مورد نظر را در عمق زیاد در صورتی میتوان تشخیص داده و تفکیک نماید که تنظیمات با دقت به انجام برسد و طلا یا فلز در زمینهای الوده در عمق زیاد قرار داشته باشد موجب میگردد که تشخیص مرکز طلا یا مرکز هدف با خطا روبرو شود و طلا یا فلزات در عمق زیاد در زمین کوهستانی قرار بگیرد میتواند قدرت و ثبات فلزیاب با کاهش توان روبرو نماید  و با همین شرایط تنظیم نامتناسب موجب میگردد که سرعت واکنش سیستم فلزیاب نیز کاهش یابد

در مجموع در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا وی دی ای سینس VDI SENS یا تراک اسپید TRACK SPEED میتوان تنظیمات با شرایط صحنه کار و نوع فلزات یا طلا یا منابع مزاحم تعیین نموده تا سرعت پاسخ افزایش یافته و  بتوان خطا در دید فلزیاب را به شرایط نادیده گرفتن تبدیل نمود

خطا فلزیاب در زمین کوهستانی یا زمین الوده افزایش میابد و در کار فلزیاب در زمین کوهستانی یا سنگلاخ نوع تنظیمات اثر بالائی در حذف خطا در تشخیص یا تفکیک و پاسخ فلزیاب دارد و در زمینهای الوده یا سفت و سخت سیگنال علائم پراکنده از دیگر منابع و حتی خود طلا یا هدف مورد نظر شکل میگیرد و سرعت و دقت تشخیص سیستم فلزیاب را کاهش میدهد که تغییر در تنظیمات متناسب در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD به همراه تنظیماتی چون ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن MOUDULATION با شرایط صحنه کار میتواند توان سیستم فلزیاب را برای تشخیص محدوده طلا یا هدف و فلزیاب مورد نظر در نقطه زنی افزایش دهد.