جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ایرانی که توسط شرکت های معتبر ساخته میشود میتواند اهداف را در سطح و عمق پیدا نموده و این نوع فلزیاب ها ساخت ایران دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که این نوع تنظیمات فقط در سیستمهای پیشرفته دنیا کاربرد داشته و در کمتر فلزیابی در دنیا با اینگونه تنظیمات برخورد خواهید نمود این نوع تنظیمات به اپراتوریا کاربر اجازه میدهد که نوع هدف را تعیین نموده تا سیستم فلزیاب تفکیک نماید

   فروشندگان سیستمهای فلزیاب یا یابندها    DETECTORSاین شرایط را برای خریداران بیان نمی نمایند تا میزان فروش انها پائین نیاید و ان تولید کننده یا فروشنده که این موارد را با صداقت بیان مینماید برای خرید قابل اطمینان هستند زیرا در رابطه با عملکرد فلزیابی را که ارائه مینماید واقعیت را ابراز نموده و قصد گول زدن خریدار را ندارند .

 

 این که گروهی از فروشندگان فلزیاب که مشخص نیست واقعاً فلزیابی را که ارائه مینمایند ساخت خارج  یا در ایران ساخته شده و بعنوان خارجی بفروش میرسانند از سیستم فلزیاب ساخت ایران بدگوئی کرده و بر هر عنوانی که است قصد تخریب فلزیاب با کیفیت عالی ساخت ایران را دارند هر زمان یک مطلب جدید را بیان مینمایند تا خریدار را از خرید فلزیاب ساخت ایران منصرف نمایند به بیانات این دسته افراد توجه ننموده و خود شما بعنوان خریدار سیستم ساخت ایران را اموزش دیده و یک هدف نمونه را خودتان در سطح و عمق پیدا نمائید تا به توان تفکیک و عمق یک فلزیاب ساخت ایران اطمینان یابید و از همان عده که فلزیاب را بعنوان خارجی بفروش میرسانند بخواهید که یک هدف را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود شما پیدا نمائید که این عمل را انجام نمی دهند و هزار بهانه در میاورند تا از انجام اموزش و پیدا نمودن هدف نمونه در سطح و عمق خودداری نمایند سایت یا بلاگ ها و شبکه اجتماعی که مطالب مغرضانه یا برعلیه دیگران می نویسند مبین ناتوانی نویسنده از رقابت در فن اوری و تکنولوژی و فروش سیستم فلزیاب خود میباشد اصولاً ان اشخاصی که گرگ صفت هستند میخواهند دیگران را بد نام نمایند تا بدنامی و گرگ صفتی خودشان بارز و اشکار نگردد

 فلزیاب ها دنیا دارای شرایط بهره گیری از جریان و نیرو و امواج میباشد و همین موضوع باعث میگردد که یکسری ایراد و خطا در سیستمهای فلزیاب یکسان یا نزدیک به هم باشد و این موارد میتواند سیستم فلزیاب را از تشخیص هدف اصلی منحرف نماید یا محدوده ای را که متعلق به هدف نمی باشد و متعلق به منابع همگن یا هم مکان میباشد بعنوان نقطه ای هدف اصلی مشخص نماید این موضوع در رابطه با تمامی سیستمها فلزیاب دنیا صدق مینماید و فقط سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالاتری نسبت به دیگر سیستمها فلزیاب دنیا در زمینه تشخیص اهداف واقعی از غیر واقعی را داشته و این موضوع نیز بستگی به تجربه اپراتور یا کاربر در تعیین و تغییر تنظیمات فلزیاب در صحنه کار اصلی داشته و اشنائی کامل یک اپراتور یا کاربر از واکنش سیستم فلزیاب بصورت حرکت انتن یا تغییرصدا زمینه و لکه رنگ تصویر است  که میتواند شرایط پدید امده در واکنش فلزیاب را نسبت به هدف واقعی و غیر واقعی را مشخص نماید

   فروشندگان سیستمهای فلزیاب یا یابندها    DETECTORSاین شرایط را برای خریداران بیان نمی نمایند تا میزان فروش انها پائین نیاید و ان تولید کننده یا فروشنده که این موارد را با صداقت بیان مینماید برای خرید قابل اطمینان هستند زیرا در رابطه با عملکرد فلزیابی را که ارائه مینماید واقعیت را ابراز نموده و قصد گول زدن خریدار را ندارند .