جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فروش فلزیاب واقعی یا فروش انواع فلزیاب در بازار فلزیاب دنیا به انجام میرسد ولی فروش فلزیاب توسط فروشنده یا تولید کننده معتبر فلزیاب با شکل واقعی به انجام میرسد و فروشنده فلزیاب که در بازار فلزیاب دارای اعتبار باشد واقعیت فلزیاب را موقع فروش فلزیاب ابرازمینماید

فروش فلزیاب در ایران شرایط خاص خود را دارد و هرفروشنده فلزیاب برای خودموضوعاتی را بیان مینماید که فلزیاب خود را بفروش برساند و بیشتر این مطالب را که سازندگان یا فروشندگان فلزیاب بیان مینمایند در رابطه با فلزیاب پایه علمی نداشته زیرا خودشان نیز که این مطالب کذب را بیان میکنند دارای اطلاعات علمی در زمینه فلزیاب و رادار و تفکیک فلزیاب نمی باشند ودر بیشتر موضوعاتی که مطرح مینمایند سعی دارند  فلزیاب رقیب بخصوص شرکت فلزیاب معتبر را در نزد خریدار بد جلوه دهند چون قدرت رقابت در طراحی فلزیاب یا ساخت فلزیاب یا تولید فلزیاب با تکنولوژی بالا را ندارند و میخواهند رقیبخود را خراب نمایند

در ایران کم میتوانید با ان فروشنده فلزیاب برخورد نمایید که حقیقت فلزیاب رابرای شما بیان نماید و ان تولید کننده فلزیاب یا سازنده فلزیاب که واقعیت فلزیاب را ابراز مینماید موجب میگردد خریدار از ان فروشنده فلزیاب که واقعیت را بیان مینماید خرید ننماید و منصرف شود ب انکه اگر خریدار فلزیاب حقیقت بین باشد متوجه میگردد ان تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب که واقعیت فلزیاب را میگوید و از فلزیاب های دیگراشخاص بدگویی نمی کند یک شرکت فلزیاب معتبر است

 

فلزیاب تفاوت تفکیک طلا را در عمق دارا میباشد و تفاوت تفکیک طلا در فلزیاب با نوع ان فلزیاب مرتبط است و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از تنها دسته فلزیاب های در دنیا هستند که توان کاوش طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC دارا میباشند

تفاوت قدرت تفکیک طلا درفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در این است که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات که بازتاب میگردد را تشخیص داده و ازنوع انرژی بازتاب شده ازامواج الکترومغناطیس متعلق به فرکانس طلا عمل تفاوت تفکیک طلا را از دیگر منابع و عوامل مزاحم تشخیص داده و حرکت بازتاب فرکانس میتواند از عمق زیاد به سمت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بازگردد و از انجا که طراحی مدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار میباشد میتواند فرکانس طلا که دچار تنزیل شده است را تقویت نموده و برای پردازشگر فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قابل تشخیص نماید تا تفکیک طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به انجام برسد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR دارای قدرت تشخیص فرکانس طلا نمی باشد و از تغییر میدان مغناطیس واکنش از خود نشان می دهد و تفاوت زمان در محدوده تشخیص در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج مهم میباشد که دچار تاخیر در تشخیص در طول زمان به خاطر غیر مغناطیس بودن طلا میگردد و برای این است که این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها مغناطیسی یا مغناطیس سنج نمی تواند در عمق زیاد طلا را تفکیک یا کاوش نماید 

واقعیت فروش فلزیاب را میتوان در زمان خرید فلزیاب از عملکرد ان فلزیاب بدست اورد و واقعیت تفکیک فلزیاب یک موضوع مهم است که بیشتر فروشندگان فلزیاب که توان طراحی و ساخت فلزیاب تفکیک دار طبق عدد VDI به همراه ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD را ندارند برای خریداران فلزیاب ابرازمینمایند که تفکیک در فلزیاب وجود ندارد و این برای ان است که این عده اطلاعات علمی روز دنیا را ندارند و فقط در حد فلزیاب تفریحی یا معمولی مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب BFO یا مگنتومتر و مگنت اطلاعات دارا میباشند و این فلزیاب ها که ذکرگردید واقعاً تفکیک دارا نمی باشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از غیر اهنی را داشته و این عده که فکر میکنند تفکیک در فلزیاب بصورت مجزا وجود ندارد از طراحی مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE هیچگونه اطلاعات علمی نداشته و چون نمی دانند سعی در نفی واقعیت فلزیاب با تفکیک را مینمایند

فروش فلزیاب یا فروش انواع فلزیاب درایران به دست یک دسته افراد یا اشخاص به انجام میرسد که فقط میخواهند فروش فلزیاب یا فروش انواع فلزیاب خود را داشته باشند و به همین خاطر مطالبی را این عده بیان مینماید که فلزیاب انها دارای این توان نمی باشد بطور مثال به خریدار میگویند دستگاه انها گنج یا دفینه یا عتیقه راحتماً پیدا مینماید و دستگاه گنج یاب است و در این رابطه اطمینان صد در صدی به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب میدهند با انکه این چنین نیست این مطالب فقط برای فروش فلزیاب یا فروش انواع فلزیاب خود بیان مینماید