جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

اصل تفکیک در فلزیاب تصویری یا تفکیک فلزیاب تصویری مربوط به هر نوع فلزیاب تصویری نمی باشد و تفکیک فلزیاب تصویری یا تفکیک انواع فلزات در فلزیاب تصویری در اصل متعلق به فلزیاب های میباشد که مدار انها طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طراحی شده باشد زیرا ذات فلزیاب تصویری بنابر اصول رادار تصویری طراحی شده است و خود رادار از اصول عملکردی در فرکانس تبعیت برای تشخیص اهداف مینماید و دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد هیچگونه شرایط مربوط به ساختارمداری فلزیاب تصویری واقعی را ندارند و برای این است که برنامه تفکیک رنگ COL PRO که تفکیک با عدد VDI عمل مینماید در فلزیاب ها یا دستگاه های که  از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترعمل نمی نماید و قابل نصب نمی باشد و اگر هم نصب گردد عدد VDI واقعی مربوط به هدف اصلی یا طلا را ارائه نمی نماید

اصول کار تفکیک فلزیاب انتنی در عملیات شعاع زنی و نقطه زنی با هم جهت شدن نسبت به نوع سیگنال علائم بازتاب شده از طلا یا انواع فلزات میباشد و  این جابجایی الکترونی بین دسته انتن و هدف یا طلا موجب واکنش فلزیاب انتنی به فلز یا طلا تعیین شده در اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میگردد و ذرات در اثر تمایل به سمت یکدیگر واکنش فلزیاب انتنی را ایجاد مینماید و این اصل در رابطه با فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب راداری با مدار طراحی شده طبق راداردر اصول فرکانس قابلیت انجام را دارد  

فلزیاب انتنی با قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات این توانایی را دارا است که از فاصله دور هدف یا طلا را شعاع زنی یا ردیابی نموده و مختصات محدوده هدف یا طلا را در عمق زیاد مشخص نماید و اپراتورفلزیاب با مختصات یابی دقیق محدوده طلا یا هدف را مشخص نموده و از روش پهلو یا مقابل هدف یا تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX نقطه مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده و امکان خطا را تا حد ممکن کاهش داد  و در صورت مهارت خطا را از بین ببرد

تفکیک طلایاب در کل منشاء ان تفکیک در فلزیاب است و طلایاب با مضمون اینکه فقط طلا را کاوش نماید یا طلایاب مختص کاوش طلا یا کاوش گنج است از موضوعاتی است که در رابطه با ذخیره و تابش انرژی یا ذرات در طلا همخوانی ندارد

زیرا طلا منابع ذرات اطراف خود را بصورت انرژی دریافت نموده و سپس بعد از تکمیل ظرفیت به نسبت حجم و سطح و خود اقدام به تابش ان مینماید

پس طلا در شرایط گوناگون در وضعیت اطراف خود اثر گذاشته و از اطراف خود اثر می پذیرد در نتیجه ملوکول درونی طلا دچار تغییر نمی گردد که پوسیده شود و این عمل ذخیره و یا جذب و تابش را در مدت زمان قرار گرفتن در یک محدوده به انجام میرساند

پس یک طلایاب باید مشخصات یک فلزیاب با تفکیک از نوع فلزات متفاوت را طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارا باشد تا با تغییر ابعاد هدف یا ترشهولد THRESHOLD بتوان وضعیت یک طلا را درموقعیت های متفاوت تشخیص داده و این تعیین تنظیمات برای تشخیص انواع فلزات یا مواد معدنی یا منابع از طلا است که موجب میگردد یک فلزیاب کارطلایاب را به انجام رساند که این امرتفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC فقط از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای تشخیص فرکانس بازتاب شده طلا قابل تشخیص است

 طلایاب که طراحی شده مختص طلا بدون تشخیص تعیین الیاژدیگر فلزات باشد نمی تواند طلا را در موقعیت تغییر وضعیت انرژی درجذب ذرات محدوده اطراف خود تشخیص دهد و چنین سیستم باینده DETECTOR طلایاب نمی باشد که این وضعیت عدم توانایی در تفکیک الیاژ انواع فلزات در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب به سادگی مشاهده میگردد