جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

خطا در فلزیاب میتواند از نویزها یا پارازیت های غیر مفید باشد و عوامل تغییر دهنده علائم میتواند از شرایط نویزها و پارازیت ها در صحنه کار پدید اید و نویزها به چند دسته عمومی تقسیم میگردد که نویز یا پارازیت حاصله از مواد معدنی و منابع و نویزها حاصله از شرایط مدار فلزیاب اصلی ترین شرایط ایجاد کننده خطا در فلزیاب میباشد

سیستمهای ردیاب یا یابنده  به دلیل بهره گیری از جریان یا انرژی یا امواج یا فرکانس  در ذات خود نویز یا منابع حرارتی را دارا میباشد و این نویزها به دو دسته هستند ؛

 دسته اول نویزها که مفید هستند و دسته دوم نویزهای که در علائم انتشاری تاثیر نامطلوب میگذارد.

لایه های زمین نیز همین شرایط را از نظر نویزها داشته که نویزها نامطلوب یا مضر از مواد معدنی یا منابع یا اهداف پوسیده شده برای سیستم فلزیاب ایجاد پارازیت مینماید که تشخیص سیستم با اعوجاج روبرو میگردد و این کانال انحرافی عامل تشخیص اشتباه سیستم فلزیاب یا هر نوع یابنده  میگردد که به استعاره به ان خطا یا انحراف میگویند.

حذف نویزها یا پارازیت ها در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD حاصل میگردد

در نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب جذبی با نرم افزارعددی یا تفکیک رنگ COL PRO روش تشخیص میتواند  با سنسور نوری حرارتی یا مادون قرمز یا سنسور التراسونیک از طریق رنگها متفاو در لکه رنگ میتوان نوع اهداف یا طلا یا ذرات را مشخص نمود.

بعد از مدتی که از عمر اهداف و منابع میگذرد دچار اکسید یا خودسوزی و پوسیدگی بنابر شرایط همان هدف یا منبع میگردد و این وضعیت بر روی علائم سیستم فلزیاب تاثیر و حالت تغییر در تشخیص را میگذارد که فلزیاب تصویری فرکانسی یا جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان تشخیص ذرات از طلا یا هدف اصلی را با تعیین تنظیمات دقیق نسبت به طلا یا هدف یا صحنه کار دارا میباشد

طلا و فلزات دارای انرژی میباشد که این وضعیت انرژی میتواند ایجاد حرارت مختص به ان فلز یا طلا را شکل دهد و بطبع دارای مادون قرمز میباشد و شرایط تشخیص تشعشعات مادون قرمز طلا یا انواع فلزات بوسیله سیستمها فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که طبق قانون رادار با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD که با مادون قرمز عمل مینمایید قابل تشخیص میباشد و در نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با مادون قرمز لکه رنگ طلا یا انواع فلزات نسبت به رنگ لکه رنگ متفاوت اشکار میگردد و با تشخیص واضحتر مشخص میگردد.