جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

خطا در نقطه زنی فلزیاب در شرایط بین دیواره طلا یا دیواره هدف با مرکز طلا یا مرکز هدف شکل میگیرد و تشخیص شرایط نقطه زنی در مرکز طلا یا مرکز هدف در صورتی با دقت به انجام میرسد که در مرحله اول ان فلزیاب دارای تنظیمات ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد و در مرحله دوم اپراتور فلزیاب با تعیین و تغییر تنظیمات برای کاوش مرکز طلا یا مرکز هدف اشنائی و تجربه کامل داشته باشد

نقطه زنی برای کاوش مرکز طلا یا یک هدف باید با برنامه خاص و مراحل منظم از نظر ترسیم مختصات حول محور طلا یا هدف بر روی زمین صحنه کار به انجام رسد تا خطا در نقطه زنی از بین برود

توجه نمائید که تنظیمات ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فقط متعلق به فلزیاب های از دسته فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب رادار حرارتی دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI میباشد

تناسب در تنظیمات فلزیاب برای کاوش طلا یا انواع فلزات شرط اول بدست اورردن محدوده طلا یا هدف برا نقطه زنی طلا یا هدف میباشد و تعادل در شناخت طلا یا هدف بنابر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX در سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ایجاد میگردد و اگر رابطه بین الیاژ طلا و عمق طلا یا عمق هدف با وضعیت مواد معدنی و منابع در صحنه کار در این تنظیمات برقرار نگردد موجب میشود سیستم فلزیاب از هر نوع فلزیاب که باشد میتواند دیگر منابع را که در تنظیم سیستم فلزیاب در ان محدوده تعیین گردیده است مورد ردیابی و کاوش و نقطه زنی مینماید.

در صورتیکه سیستم در شناخت طلا یا هدف در شعاع زنی یا روش حرکتی نتواند طلا یا یک هدف را تفکیک نماید نقاط دیگر را که به تنظیم سیستم فلزیاب نزدیک میباشد را ردیابی یا نقطه زنی مینماید و همین موضوع باعث اشتباه در تشخیص هدف واقعی میگردد.

شناخت طلا یا هدف واقعی از تنظیم صحیح یک سیستم فلزیاب برای طلا یا هدف در ان محدوده نشات میگیرد.

 

تناقض در تفکیک فلزیاب میتواند از نوع تنظیمات و تفاوت مواد معدنی و منابع صحنه کار شکل بگیرد و زمان تعیین تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با تنظیمات وی دی ای دیسک VDI DISC یا وی دی ای سینس VDI SENS فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی دقت کامل باید به انجام رسد تا مرکز طلا یا هدف مورد نظر دقیق مشخص گردد

 زمانیکه طلا یا یک هدف را اپراتور در تنظیمات سیستم فلزیاب تعیین مینماید و ان تنظیمات تعیین شده معادل وضعیت علائم طلا یا همان هدف در ان منطقه نباشد موجب میگردد که سیستم فلزیاب نتواند طلا یا هدف واقعی را ردیابی یا نقطه زنی نماید و در صورتیکه این اطلاعات در تنظیمات درست تعیین نگردد سیستم فلزیاب اقدام به کاوش ان هدفی مینماید که اصلاً مورد نظر اپراتور نمی باشد و همین امر باعث شناخت هدفی در ان محدوده میگردد که با خواسته اپراتور تناقض دارد و خطا ایجاد میگردد