جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

شعاع زنی با فلزیاب انتنی در زمین الوده در مرحله اولیه نیاز به شناخت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد که با ارزیابی زمین در فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تنظیمات وی سی او VCO یا افست OFFSET نیاز دارد تا بتواند در تعیین و تغییر تنظیمات اعمال نمود

شناخت طلا یا هدف یک امری است که سیستم فلزیاب برای تشخیص ان نیازمند تنظیم متناسب با ان محدوده و هدف یا وضعیت طلا دارد و اپراتور نوع الیاژ فلزات و خلوص طلا و عمق طلا یا عمق هدف و منابع و مواد معدنی صحنه کار را در تعیین تنظیمات با دقت اعمال نماید امکان خطا از بین میرود  

در بیشتر مواقع در مرحله اولیه سیستم برای شناخت طلا یا یک هدف به تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  مرتبط با طلا یا همان هدف در ان صحنه کار نیازمند است.

تعیین فاصله بین دیواره طلا از اضلاع متفاوت با فلزیاب انتنی میتواند وضعیت اندازه طلا یا ابعاد هدف را مشخص نماید و با ردیاب فرکانسی الکترونیکی یا فلزیاب انتنی میتوان تفاوت فاصله بین دیوارها طلا یا هدف در اضلاع را مشخص نموده تا موقعیت مرکز طلا یا هدف مشخص گردد  که اپراتور با بدست اوردن زوایا و دیواره هدف میتواند محدوده اطراف طلا یا هدف را تعیین نماید.

اپراتور با فلزیاب انتنی فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا اتوتراک AUTO TRAC یا GEB باید این جهات زاویه را علامتگذاری نموده تا در زمان رسم مختصات بر روی صفحه صحنه کار بتواند محل اریب یا ضربدر یا تفریق را از حرکت انتن در زاوایا را بدست اورد تا بتواند موقعیت طلا یا هدف را با تغییر تنظیمات مورد ارزیابی قرار دهد

در نتیجه سیستم فلزیاب انتنی ابتدا واکنش اولیه را بر روی دیواره طلا یا هدف از خود نشان میدهند و سپس اپراتور باید از بین این ایواره ها مرکز طلا یا  هدف را تعیین نماید.

 

زاویه حرکت دسته انتن در فلزیاب انتنی برای شعاع زنی در زمان تغییر جهت دیواره طلا یا هدف را نشان می دهد و اندازه طلا یا ابعاد هدف میتواند بر روی جهت زاویه حرکت دسته انتن در شعاع زنی اثر بگذارد.

در نوع فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب انتنی راداری از نوع فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED حرکت زاویه دسته انتن به جهت طلا یا هدف در هر ضلع میتواند متفاوت باشد و در مرحله اول دسته انتن میتواند جهت بالای طلا یا هدف یا دیواره بالا را به شکل زاویه نشان دهد و در مرحله بعد یا نقطه دیگر بر روی ضلع دیگر جهت پائین هدف یا دیواره پائین را با حرکت در زاویه نشان دهد.