جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فروشنده باید صادقانه در رابطه با این نوع سیستمها فلزیاب مطالب را ابراز نماید ولی اگر یک فروشنده یا تولید کننده واقعیت را ابراز نماید و این مطالب خوشایند خریدار نیاید موجب میگردد که خریدار به سمت مطالبی تمایل پیدا نماید که دیگر فروشندگان به انگیزه جلب خریدار به دروغ ابراز مینماید.

خریدار باید واقعیت را قبول نموده و بنابر حقیقت سیستم فلزیاب مورد نظر خود را انتخاب نماید.

تمامی سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی بصورت نسبی عمل نموده

 تجربه اپراتور در کار با فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD برای مختصات یابی بسیار مهم میباشد و تشخیص اپراتور یا کاربر بر روی موفقیت با فلزیاب اثر بالائی دارد البته در صورتیکه در زمان خرید ان فلزیاب توان و قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد داشته باشد

فروش فلزیاب حرفه ای زمانی موثر است که فلزیاب از نوع حرفه ای درر تنظیمات باشد و هر نوع یابنده یا فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی شرایط خاص خود را دارا میباشد که فروشنده باید ان مطالب را به خریدار سیستم فلزیاب مطرح یا اعلام نماید که این مطالب برای اپراتور از منابع عملکردی سیستم فلزیاب الزام اور است.

دانستن موضوعاتی که واقعیت عملکرد سیستم ها فلزیاب را مشخص مینماید اپراتور را به راهکار بهتر برای کسب نتایج موفقیت امیز راهنمائی مینماید و ایراد کار اپراتور با فلزیاب مشخص میگردد تا با تغییر در تنظیمات شرایط مطلوب برای کاوش طلا یا هدف اصلی افزایش یابد.

فلزیاب فرکانسی میتواند با تعیین عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و عدد ترشهولد THRESHOLD میتوان موقعیت حفره یا چاه را مشخص نماید و در سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جدبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که با تغییر اعداد حفره یا جای خالی یا جای دست خورده را مشخص نماید.

البته اگر نقطه ای حفاری شده باشد و روی ان باز باشد دارای مقاومت بالاتر نسبت به اطراف خود میباشد و در این محدوده میتوانید هدف یا طلا در ان نقطه قرارداده و تمرین نمائید.

هرگونه تغییر که در زیر زمین یا هوا موجب تغییرات در شرایط علائم سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی گردد خلاء زمینی یا هوائی به ان میگویند.