جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفکیک طلا با فلزیاب انتنی موضوع مطرح برای تشخیص طلا از انواع فلزات میباشد و تشخیص و تفکیک طلا در تفکیک فلزیاب انتنی برای این مهم میباشد که فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI توان تفکیک بالای داشته وردیاب خوراکی را که بعنوان فلزیاب انتنی به خریداران ارائه مینمایند توان تفکیک فلزات را طبق اصول رادار نداشته بلکه از جریان استاتیک در تغییرات بارالکتریکی منابع بهره میبرد که این هم جهتی در ردیاب خوراکی یا ردیاب جیوه ای توان پایینی برای کاوش طلا قدیمی یا گنج را دارا میباشد

 تفکیک در فلزیاب های که تفاوت فلزاهنی از فلز غیر اهنی را تشخیص می دهد یا فلزیاب که فقط سه عمل تفکیک طلا یا نقره و اهن و حفره را انجام می دهد در اصل عمل تفکیک را دارا نمی باشد زیرا تفکیک یعنی فلزات با طبقه عدد VDI مربوط به همان فلزاز یکدیگر جدا گردد و طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و روی و الومینیوم و برنز را به همراه الیاژ انها جداگانه یا عدد VDI به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تفکیک نماید

تفکیک طلا با فلزیاب تصویری فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با تشخیص فرکانس انواع فلزات عمل مینماید قابل تفکیک میباشد

تفکیک طلا با فلزیاب تصویری دارای اصول تفکیک با شرایط رادار قابل تشخیص است و رادار طبق اصول فرکانس عمل مینماید و فلزیاب که با تشخیص فرکانس عمل تفکیک طلا را انجام دهد باید یک فلزیاب فرکانسی تصویری باشد که بتواند تفکیک طلا را با تصویر به انجام رساند

عملیات تفکیک طلا با فلزیاب تصویری در برنامه تفکیک رنگ COL PRO انجام شدنی است و برنامه تفکیک رنگ COL PRO در فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با دریافت فرکانس طلا یا فرکانس فلزات میتواند با عدد VDI هدف مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نماید

دیگر فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنت یا مگنتومترکه با تغییر میدان مغناطیس واکنش نشان می دهد و از نوع فلزیاب تصویری نمی توان عمل تفکیک طلا را با تشخیص لکه رنگ انجام دهد 

 

تفکیک فلزیاب در اصل مجزا تشخیص دادن انواع فلزات در طبقه خود میباشد و تفکیک فلزیاب با تفکیک طلا به همراه انواع فلزات مانند نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و روی و الومینیوم و برنج و برنز و قلع بصورت مجزا میباشد

تفکیک فلزیاب در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد که به ان در عام فلز با ارزش یا فلز بی ارزش نیز میگویند و این تفکیک فلزات و طلا از نظر علمی نمی باشد و فقط تشخیص تفاوت فلزات است

حتی فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی که با عدد VDI عمل مینمایند نمی تواند در عمق زیاد در روش AC یک هدف مانند طلا را از دیگر منابع یا فلز پوسیده یا ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا نمی تواند فلزات مانند الومینیوم یا نقره یا مس یا روی یا نیکل یا برنز را که از طبقه غیر اهنی میباشد را مجزا تشخیص داده و مشخص نماید و در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها  واکنش طلا با مس در عمق زیاد برای ان یکی میباشد و میتواند مس را به جای طلا مشخص نماید ولی طلا را نمی توانند در عمق زیاد تشخیص داده یا تفکیک نماید زیرا طلا غیر مغناطیس است و دارای فرکانس در سطح الکتریکی خاص خود میباشد

تفکیک فلزیاب فقط مربوط به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که مدار ان طبق اصول رادار طراحی شده باشد و با تعیین عدد VDI بتوان طلا یا نقره یا مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم و برنز را تفکیک نموده و با تغییر عدد تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD ذرات و خطا و منابع مزاحم را تشخیص داده و تفکیک نمود که این نوع فلزیاب در انحصار چند شرکت فلزیاب معتبر بزرگ در دنیا میباشد