جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

سیستم فلزیاب  که توانائی  ردیابی یا شعاع زنی را دارد میتواند از دسته فلزیاب انتنی پیشرفته باشد به شرط انکه ان فلزیاب انتنی از دسته فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا اس ای تی SAT SPEED یا تراک اسپید TRACK SPEED باشد و بطور طبیعی اگر اپراتور با دقت بر روی تنظیمات و ترسیم مختصات عمل نماید قدرت نقطه زنی را هم خواهد داشت و از نظر کار با فلزیاب تصویری فرکانسی با ترسیم دقیق مختصات از صحه نمایشگر میتوان وضعیت دقیق هدف یا طلا را در محدوده ای که نقطه زنی شده است مشخص نمود

نقطه زنی با ردیاب الکترونیکی یا فلزیاب انتنی تفکیک دار یا فلزیاب تصویری تفکیک دار در صورتی با موفقیت به انجام میرسد که ان فلزیاب از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد و در کار با سیستم فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی اپراتور میتواند با کاربرد روش مختصات یابی از طریق تک دسته انتن یا جفت دسته انتن مرکز هدف و محدوده دیوار انرا مشخص نماید و اپراتور حرفه ای در نقطه زنی با سیستم انتنی یا انتن دار از فاصله دور جهت و حدود و مرکز طلا یا هدف را میتواند تعیین نماید.

بهترین شرایط عملیات جستجو در شعاع زنی یا روش حرکتی یا نقطه زنی با فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری را میتوان در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا اس ای تی SAT SPEED  یا وی دی ای سینس VDI SENS بدست اورد

سیستمهای فلزیاب انتن دار یا فلزیاب انتنی یا رادار زمینی دستی در صورتیکه یک اپراتور حرفه ای با ان عملیات شعاع زنی یا ردیابی را انجام دهد متقابلاً توان بالائی درنقطه زنی طلا یا هدف مورد نظر با فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری فرکانسی در حین  جستجو را دارا میباشد و فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی از نظر توانائی از دیگر سیستمهای فلزیاب انتنی یابنده در نقطه زنی دقت بالاتری دارد

با سیستمهای فلزیاب انتن داریا فلزیاب انتنی فرکانسی با تفکیک عدد وی دی ای VDI اپراتور میتواند از فاصله دور طلا یا هدف مورد نظر را شعاع زنی یا ردیابی نموده و مختصات محدوده طلا یا هدف را مشخص نماید و از روش پهلو یا مقابل هدف یا تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX نقطه مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده و امکان خطا را تا حد ممکن کاهش داد .

در سیستمهای انتنی یا ردیاب خوراکی یا ردیاب فانکشن ژنراتور یا دیگر یابنده که این تنظیمات را دارا نمی باشند اپراتور نمی تواند این نوع ارزیابی را به انجام رساند.

میزان موفقیت با سیستمهای دارای تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و تشخیص و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX بیشتر از دیگر سیستمها میباشد.