جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

اصول نقطه زنی با فلزیاب برای تفکیک طلا یا تفکیک گنج طلا با عملیات جستجو انواع فلزات متفاوت است و این توان نقطه زنی برای تفکیک در اصول نقطه زنی نیازمند ان میباشد که ان فلزیاب دارای تفکیک با عدد VDI به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد تا اختلاف بین دیواره هدف تا مرکز طلا یا گنج طلا مشخص گردد

اصول نقطه زنی با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستم انتنی یا انتن دار یا رادار زمینی دستی از مواردی است که انجام عملیات را برای مشخص نمودن نوع هدف یا طلا و منابع و مواد معدنی و ذرات را به راحتی میتواند یک اپراتور یا کاربر حرفه ای به انجام رسانده و وضعیت صحنه کار و نوع هدف و ذرات را مشخص نماید تا از انحراف و خطا سیستم فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی جلوگیری نموده یا تفکیک و جدا سازی نماید

روش نقطه زنی با فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستم انتن دار یا انتنی بنابر خطوط اضلاع و زاویه و مثلث و مربع به انجام میرسد و روش نقطه زنی در مرکز هدف ازموضوعاتی میباشد که اپراتور باید با دقت زوایا و اضلاع را به صورت مختصات در روی زمین صحنه کار به هم متصل نماید تا نقطه اصلی هدف یا طلا بدست اید.

برترین روش کاوش طلا یا هدف در نقطه زنی با سیستمهای فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا انتن دار به خصوص جفت دسته انتن میباشد.

نقطه زنی در هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از مواردی میباشد که با عملکرد و تجربه اپراتور رابطه مستقیم دارد.

اصل دقت در نقطه زنی تفکیک طلا از وضعیت مغناطیس فلز در عمق زیاد ایجاد نمیگردد چون طلا غیر مغناطیس است و بلکه تفکیک طلا از فرکانس طلا در عمق زیاد است که ایجاد میگردد

 فلزیاب که قدرت تفکیک طلا از طریق فرکانس طلا را دارد میتواند یک فلز طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و این قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قابل تشخیص میباشد

برای دقت در نقطه زنی طلا قدرت تشخیص فرکانس طلا اصل تفکیک طلا را ایجاد مینماید و این از بالاترین مزید های این دسته فلزیاب ها فرکانسی نسبت به دیگر فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مغناطیس سنج یا تسلا یا یون یاب در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب انتنی نقطه زن یا هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب انتنی میتواند با جفت دسته انتن محدوده و دیواره و مرکز هدف را نقطه زنی نماید

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی در عملیات نقطه زنی از اصول خاص بهره میبرد که این اصول در مختصات یابی با تک دسته انتن یا جفت دست انتن رعایت و اجراء گردد تا فلزیاب انتنی نقطه زنی را به خوبی به انجام رساند و مرکز هدف یا طلا را مشخص نماید

 

نقطه زنی فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی نقطه زنی را میتواند با دقت بالا به انجام رساند به شرط انکه ان فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب در طراحی از اصول رادار در دسته انتن ان بهره برده شده باشد و مدار الکترونیکی طبق رادار فرکانسی با تفکیک عدد VDI باشد و قدرت تشخیص انواع فلزات را به نسبت ابعاد هدف IND SIZE را با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا باشد زیرا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE این توان را در مدار فلزیاب ایجاد مینماید که سطح الکتریکی که دارای مغناطیس و میدان الکتریک با حجم متناسب هدف اصلی یا طلا است را از دیگر میدان های مغناطیس مربوط به مواد معدنی یا منابع که مورد تابش الکترون هدف اصلی یا طلا قرار گرفته است متمایز نماید البته این موضوع در رابطه با کلیه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد