جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 فلزیاب که بتواند حفره و چاه و انواع تغییرات زمین را تشخیص داده و مشخص نماید باید تنظیمات با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT دارا باشد و حفره یا چاه یا خلاء بطور طبیعی بر روی علائم ارسالی و دریافتی هر سیستم فلزیاب تاثیر خواهد گذاشت و موجب تغییر ان علائم از شکل اولیه به حالت مربوط به ان محدوده میگردد.

هر گونه چاه یا کانال یا قنات یا تغییر در لایه های زیرین زمین موجب انحراف در تشخیص سیستم فلزیاب یا واکنش فلزیاب بخصوص ردیاب خوراکی یا فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مغناطیس سنج مگنتومتر به جای طلا یا هدف مورد نظرمیگردد.

چاه یا کانال یا حالت هوازدهی یا هرگونه تغییر نسبت به شرایط عادی زمین موجب پائین امدن مقاومت ان قسمت صحنه کار میگردد و همین عامل میتواند موجب جذب یا حرکت علائم یک هدف به ان قسمت یا نقطه در صحنه کار گردد.

ساختار ترکیبی هر قسمت از زمین یا صحنه کار که با دیگر قسمتها متفاوت باشد میتواند شرایط شکست یا خلاء در علائم را پدید اورد.

مدیریت جستجو با فلزیاب برای نقطه زنی یا تفکیک طلا یا شعاع زنی یا روش حرکتی از مباحث مهم در کار با فلزیاب است و برای یک جستجو موفق مدیریت تنظیم سیستم فلزیاب و ترکیب مختصات صحنه کار از شرایط الزامی برای یک اپراتور با تجربه است.

فقدان مدیریت در عملیات جستجو بخصوص در عملیات در داخل شهرها با هر سیستم یابنده یا فلزیاب و معدن یاب یا رادارزمینی دستی از عوامل بی تجربگی اپراتور در تنظیم متناسب سیستم فلزیاب میباشد.

عملکرد یک سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی با وجود توان تشخیص و تفکیک و تنظیمات موثربه یک اپراتور یا کاربر حرفه ای نیز نیاز دارد تا موفقیت بدست اید.

فلزیاب های معمولی که از شرایط مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا دستگاه مغناطیس سنج مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا دارای تنظیمات تشخیص وضعیت خطا از هدف اصلی یا طلا نمی باشد که بتوان با مدیریت در تنظیمات وجستجو موفقیت را تضمین نمود

 

فلزیاب قدرت تفکیک طلا را در شرایط خاص میتواند با دقت انجام دهد و قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را با  تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی در زمین الوده یا کوهستانی انجام شدنی میباشد

البته مهارت و تجربه اپراتور برای کاوش طلا یا یک هدف فرضی نیز موضوعی قابل تامل است.