جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

در نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب جذبی با نرم افزارعددی یا تفکیک رنگ COL PRO روش تشخیص میتواند  با سنسور نوری حرارتی یا مادون قرمز یا سنسور التراسونیک از طریق رنگها متفاو در لکه رنگ میتوان نوع اهداف یا طلا یا ذرات را مشخص نمود.

بعد از مدتی که از عمر اهداف و منابع میگذرد دچار اکسید یا خودسوزی و پوسیدگی بنابر شرایط همان هدف یا منبع میگردد و این وضعیت بر روی علائم سیستم فلزیاب تاثیر و حالت تغییر در تشخیص را میگذارد که فلزیاب تصویری فرکانسی یا جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان تشخیص ذرات از طلا یا هدف اصلی را با تعیین تنظیمات دقیق نسبت به طلا یا هدف یا صحنه کار دارا میباشد

طلا و فلزات دارای انرژی میباشد که این وضعیت انرژی میتواند ایجاد حرارت مختص به ان فلز یا طلا را شکل دهد و بطبع دارای مادون قرمز میباشد و شرایط تشخیص تشعشعات مادون قرمز طلا یا انواع فلزات بوسیله سیستمها فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که طبق قانون رادار با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD که با مادون قرمز عمل مینمایید قابل تشخیص میباشد و در نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با مادون قرمز لکه رنگ طلا یا انواع فلزات نسبت به رنگ لکه رنگ متفاوت اشکار میگردد و با تشخیص واضحتر مشخص میگردد.

فلزیاب تصویری طلا را از فلز پوسیده با تفاوت رنگ مربوط به لکه رنگ اشکار مینماید که این امر در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد و  اهداف هر میزان دارای حالت اکسید یا یونیزاسیون یا یونیزه شدن یا به زبان عام پوسیده پائین تر باشد یا مانند طلا اصلاً پوسیده نشود توسط سیستمهای فلزیاب تصویری فرکانسی با لکه رنگ روشنتر اشکار میگردد و انها که سرعت خود سوزی بالاتری دارد با رنگ تند تراشکار میگردد.