جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تست فلزیاب در محیط شهری با بحران بیشتر نسبت به محیط بیرون شهر قرار میگیرد زیرا در محیط شهری منابع و مواردی که علائم متفاوت داشته و نویز و پارازیت ناپایدار ایجاد مینماید بیشتر از محیط خارج شهر میباشد در هر صورت سیستم فلزیاب در درون شهر یا بیرون شهر طلا یا  یک هدف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید توان عملکرد خود را نشان میدهد

فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا در محدوده داخل شهر نمی توان با ثبات در روش حرکتی MOTION / AC با سر جستجوگر یا کوئل یا سنسور مغناطیسی یا لوپ پاسخ دهد یا دارای ثبات در بالانس زمین نمی باشد و نمی تواند فلزات را به درستی تشخیص دهد بخصوص برای عمق زیاد درست عمل نمی نمایند

تست عملکرد فلزیاب را میتوان از تفکیک طلا در عمق زیاد بدست اورد و تست فلزیاب امری است که میتواند توان عملکرد فلزیاب را نشان دهد و تمرین با فلزیاب در شرایط کوناگون میتواند تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر را افزایش داده تا در صحنه کار اصلی بتواند برای تشخیص هدف واقعی از غیر واقعی با واکنش سیستم فلزیاب اشنائی کامل داشته باشد و این تجربه در تشخیص واکنش سیستم فلزیاب به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد که شرایط یک هدف واقعی را از هدف غیر واقعی تشخیص دهد
تست فلزیاب را میتوان در محدوده ای سربسته یا سرباز یا محوطه باز به انجام رساند توجه نمائید که در محوطه سربسته ارتفاع و طول و عرض دو متر در دو متر باشد زیرا محوطه بسته تر یا کوچک تر از این اندازه بر روی واکنش سیستم فلزیاب از هر مدل و نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد اثرنامطلوب گذاشته و موجب میگردد که علائم با سرعت و تراکم در ان محدوده انباشته گردیده و تشخیص سیستم فلزیاب را برای پردازش دچار انحراف نماید

بهترین فلزیاب که با ان میتوان تست عملکرد تفکیک طلا در عمق زیاد را بدسست اورد در اصل فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتو تراک AUTO TRAC میباشد

در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان وضعیت ان عدد وی دی ای VDI تعیین شده در تنظیمات ادیت EDIT را مورد ارزیابی برای تشخیص قرار داده و این عمل را میتوان در روش حرکتی MOTION / DC یا شعاع زنی TRACING یا نقطه زنی NON MOTION / DC انجام داده تا بهترین شرایط حذف خطا بدست اید

برای ارزیابی  ان موقعیتی را که سیستم فلزیاب بعنوان محدوده یا نقطه مرکز طلا یا هدف مشخص نموده است میتوان تنظیمات را تغییر داده تا مشخص گردد که ان  هدف اصلی است یا دیگر منابع است که موجب واکنش سیستم فلزیاب با این نوع تنظیمات گردیده است و در این حالت عملیات کار برای اپراتور یا کاربر اسان تر میگردد