جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 بازار انواع فلزیاب انتنی به شکل های متفاوت ارائه میگردد که هیچکدام فلزیاب بنابر طراحی رادار نمی باشد و دارای تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد و بعضی فروشندگان فلزیاب برای جنس خود را جور نمایند یک فلزیاب انتنی با کیفیت پائین و فاقد مدار فلزیاب بنابر رادار که دارای تنظیمات ذکر گردیده نمی باشد را در کنار دیگر محصولات فلزیاب خود بفروش میرسانند که عملاً توانائی کارکرد ندارد و موجب بد نامی فلزیاب انتنی فوق پیشرفته فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میشود در زمان خرید دقت نمائید که فلزیاب با چه نوع تنظیمات خریدار مینمائید

 

 فلزیاب فوق حرفه ای پیشرفته در اصل فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد و فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری که بنابر اصول رادار طراحی گردد و دارای تنظیمات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد از نوع فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که این نوع فلزیاب ها حتماً باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا فلزیاب فوق پیشرفته حرفه ای قلمداد گردد

نحوه عملکرد پاسخ انتن در فلزیاب انتنی با جابجائی ذرات انرژی از جسم خارجی به جسم با وضعیت همسان پاسخ می دهد و از انجا که انتن و هدف در یک محدوده قرار بگیرد  انتن و هدف هر دو دارای ذرات بارهای مثبت و منفی و نیرو خود میباشند و ذرات باردار انتن بعنوان یک عامل خارج از میدان ذرات باردار هدف قرار گرفته و انتن دارای میدان باردار نیرو باشد ذرات بارهای مثبت و منفی یا میدان خارجی متعلق به انتن بر هدف نیرو خود را اعمال نموده و موجب حرکت بارهای منفی و مثبت و نیرو انتن به سمت هدف و هدف به سمت انتن میگردد و این عامل جابجای بار منفی و مثبت باعث حرکت انتن به سمت هدف میگردد و اعمال نیرو انتن و جابجائی بارهای منفی و مثبت انتن و هدف عمل الکتریکی بین انتن و هدف را پدید اورده و اتم حاصله در انتن که حالت عایق در میدان خارجی از هدف را دارد بر ذرات باردار هدف نیرو منتقل نموده و این جابجائی باعث حرکت انتن به سمت هدف در شرایط دو قطبی الکتریکی میگردد این عمل از اصول عملکرد رادار میباشد .