جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

با فلزیاب مختصات یابی اضلاع را باید با دقت به انجام برساند تا بتوان مرکز هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده تا دقت عمل در کاوش طلا یا انواع فلزات مورد نظر به انجام برسد و مختصات یابی اضلاع هدف اصلی یا طلا باید در تمامی فلزیاب ها از نوع تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی طبق قانون مختصات یابی به انجام برسد تا مرکز هدف اصلی یا طلا با دقت مشخص گردد و در عملیات برای کاوش طلا قدیمی یا گنج عملیات مختصات یابی اضلاع و زوایا از مهمترین عوامل تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد زیرا وضعیت یک گنج طلا برای اطراف خود دارای تابش انرژی از الکترون ها میباشد که دیواره گنج طلا را بزرگتر از اندازه واقعی نشان داده و جلوه مینماید

نقطه زنی شعاع زنی فلزیاب انتنی یک امر عادی برای یک فلزیاب ردیاب انتنی پیشرفته میباشد و یک فلزیاب انتنی که دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار باشد میتواند در نقطه زنی و شعاع زنی با کیفیت بالا عمل نماید زیرا فلزیاب انتنی حرفه ای در نقطه زنی شعاع زنی از کیفیت تغییرات تنظیم در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره میبرد و این دسته فلزیاب انتنی پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد و دیگر فلزیاب ها که دارای شرایط مداری فرکانسی طبق اصول رادار و تنظیمات ذکر شده نمی باشد توان تفکیک انواع فلزات را بصورت مجزا طبق طبقات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نخواهد داشت

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی فلزیاب انتن دار یا انتنی برای عملیات ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی کارائی مشترک داشته و نوع عملیات برای نقطه زنی یا ردیابی به روشهای گوناگون وجود دارد.

سیستمهای فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا انتن دار یا انتنی که دارای دسته انتن  میباشد  و برای ردیابی یا شعاع زنی از دو دسته انتن  میتوان بهره برد  بطور طبیعی دارای  توانائی مسیر یابی و  شعا ع زنی و نقطه زنی را دارا خواهد بود.

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستم انتن دار یا انتنی  برای عملیات حرفه ای کارائی بسیار عالی داشته

فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی همان میزان که توانائی بالائی در تشخیص اهداف را دارد در کاربر این نوع سیستمها فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی باید دارای  مهارت کامل در انجام عملیات بخصوص نقطه زنی باشید و با اینگونه سیستمهای فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی و  دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی دستی عملیات مربوط به راس مثلث و مربع و اضلاع و زوایا مختصات مسیر و جهت و دیواره و مرکز هدف را بر روی صحنه کار بدست اورده یا ترسیم نماید تا نقطه مرکز هدف را بتوان مشخص نمود.

فلزیاب انتنی راداری پیشرفته یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب در زمانی یک فلزیاب انتنی راداری پیشرفته میباشد که بتواند اهداف یا انواع فلزات یا طلا را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید که چنین قدرتی برای تفکیک طلا از دیگر مواد معدنی و منابع و ذرات مزاحم در دنیا فقط از یک فلزیاب فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل انجام است زیرا دیگر فلزیاب ها از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا مگنتی توان تفکیک فلزات با قدرت جدا اسازی مجزا را دارا نمی باشند و اگر تنظیمات تفکیک با عدد VDI را داشته باشند با تغییر عمق فلز یخصوص طلا عدد VDI انها متفاوت از عدد VDI واقعی طلا اشکار میگردد

فلزیاب انتنی پیشرفته باید دارای مدار الکترونیکی بنابر اصول رادار باشد فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی ازدسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب است که میتواند اهداف را ازفاصله دور شعاع زنی نموده و در محدوده دیوار و مرکز هدف نقطه زنی نماید