جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عملکرد حرکت انتن در فلزیاب انتنی فرکانسی با اصول رادار و تنظیمات ذکرگردیده بنابر شرایط جابجائی ذرات بار میباشد و طبق اصول میتوان بیان نمود چنانچه اتمها یک عایق در میدان خارجی قرارگیرند میدان خارجی بر ذرات باردار نیرو اعمال کرده و باعث جابجائی بارهای مثبت و منفی میگردد و با این شرایط حرکت انتن برای تفکیک طبق اعداد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به انجام میرسد

فلزیاب پالسی با عدد وی دی ای در ادیت EDIT نمی تواند عمل تفکیک فلزات را به انجام رساند و عملکرد فلزیاب پالسی بنابر تشخیص فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد و از انجا که فلزیاب پالسی از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره نمی برد عمل تفاوت را در بین فلزات را به انجام میرساند و فلزیاب پالسی توان تفکیک فلزات با اهداف بنابر عدد VDI نداشته البته در فلزیاب پالسی یک روش بکار گیری بار گرافیک یا عدد در تشخیص هدف بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده میشود که این اعداد ربطی به اعداد VDI مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته

فلزیاب مغناطیسی نمی تواند فلزیاب پیشرفته برای کاوش طلا در عمق زیاد باشد و  سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار یا مگنتومتر نمی تواند فلزیاب پیشرفته برای تفکیک در زمین الوده و کوهستانی باشد زیرا توان تشخیص اهداف را بنابر فلز اهنی و غیر اهنی داشته و از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE که اهداف با عدد VDI مشخص مینماید پیروی نمی نماید و پردازشگر تفکیک قابل نصب بر روی سیستم فلزیاب پالسی نمی باشد تا دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  باشد