جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

شما با مراجعه به سازنده یا فروشنده فلزیاب اموزش دیده و تست فلزیاب در سطح و عمق بدست اورده متوجه میگردید توان فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و تنظیمات اتو تراک AUTO TRAC و جی ای بی ادیت EDIT GEB و اس ای تی SAT و اس ای تی اسپید SAT SPEED و ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED را نسبت به سیستمها فلزیاب  دیگر شرکت ها و اشخاص در تفکیک و تشخیص و تعیین ابعاد و رفع انحرافات از زمین برای کاوش طلا یا هدف واقعی مشخص میگردد و برای همین است که شرکت های معتبرسیستمها فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار  را که ارائه میدهد با اطمینان اموزش داده و طلا یا هدف را در سطح و عمق پنهان مینماید تا خود اپراتور انرا کاوش نماید یا واکنش سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی را به روی طلا یا یک هدف کوچک در عمق زیاد ببیند تا نقطه اطمینان در زمان خرید از ان سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی افزایش یابد

تست فلزیاب با طلا GOLD بر روی چاه سرباز یا حفره رو باز که بر روی ان خاک یا مواد دیگر قرار نداده و سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور در شرایط روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADUIS قرار داشته باشد سخت تر از ان است که بر روی طلا خاک یا مواد دیگر را قرار دهید و دلیل ان این است که یک چاه یا حفره سرباز دارای محدوده خلاً میباشد که دیواره این مسیر دارای خلاً میتواند بر یکدیگر نیروی بالائی را از شرایط مغناطیسی زمین ایجاد نماید و تغییر مقاومت متفاوتی را در هر لایه ایجاد نماید که میتواند فلزیاب را با خطا روبرو نمایید

تست فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتوتراک AUTO TRAC یا وی دی ای سینس VDI SENS  را میتوان با قرار دادن طلا یا هدف در یک محدوده حفاری شده به انجام رساند حال میتوانید بر روی هدف را پر نمود میتواند خالی قرارداده یا دیگر منابع را بر روی طلا یا هدف قرار دهید در هر صورت واکنش فلزیاب برای مشخص نمودن طلا یا هدف در شرایط متفاوت یکسان باشد یا طلا یا هدف را تشخیص دهد و با این شرایط ان فلزیاب توان بالائی در تفکیک طلا یا تشخیص هدف را دارا میباشد

تست فلزیاب در محیط شهری با بحران بیشتر نسبت به محیط بیرون شهر قرار میگیرد زیرا در محیط شهری منابع و مواردی که علائم متفاوت داشته و نویز و پارازیت ناپایدار ایجاد مینماید بیشتر از محیط خارج شهر میباشد در هر صورت سیستم فلزیاب در درون شهر یا بیرون شهر طلا یا  یک هدف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید توان عملکرد خود را نشان میدهد

فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب پالسی PI یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا در محدوده داخل شهر نمی توان با ثبات در روش حرکتی MOTION / AC با سر جستجوگر یا کوئل یا سنسور مغناطیسی یا لوپ پاسخ دهد یا دارای ثبات در بالانس زمین نمی باشد و نمی تواند فلزات را به درستی تشخیص دهد بخصوص برای عمق زیاد درست عمل نمی نمایند