جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تست عملکرد فلزیاب را میتوان از تفکیک طلا در عمق زیاد بدست اورد و تست فلزیاب امری است که میتواند توان عملکرد فلزیاب را نشان دهد و تمرین با فلزیاب در شرایط کوناگون میتواند تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر را افزایش داده تا در صحنه کار اصلی بتواند برای تشخیص هدف واقعی از غیر واقعی با واکنش سیستم فلزیاب اشنائی کامل داشته باشد و این تجربه در تشخیص واکنش سیستم فلزیاب به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد که شرایط یک هدف واقعی را از هدف غیر واقعی تشخیص دهد
تست فلزیاب را میتوان در محدوده ای سربسته یا سرباز یا محوطه باز به انجام رساند توجه نمائید که در محوطه سربسته ارتفاع و طول و عرض دو متر در دو متر باشد زیرا محوطه بسته تر یا کوچک تر از این اندازه بر روی واکنش سیستم فلزیاب از هر مدل و نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد اثرنامطلوب گذاشته و موجب میگردد که علائم با سرعت و تراکم در ان محدوده انباشته گردیده و تشخیص سیستم فلزیاب را برای پردازش دچار انحراف نماید

بهترین فلزیاب که با ان میتوان تست عملکرد تفکیک طلا در عمق زیاد را بدسست اورد در اصل فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتو تراک AUTO TRAC میباشد

در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان وضعیت ان عدد وی دی ای VDI تعیین شده در تنظیمات ادیت EDIT را مورد ارزیابی برای تشخیص قرار داده و این عمل را میتوان در روش حرکتی MOTION / DC یا شعاع زنی TRACING یا نقطه زنی NON MOTION / DC انجام داده تا بهترین شرایط حذف خطا بدست اید

برای ارزیابی  ان موقعیتی را که سیستم فلزیاب بعنوان محدوده یا نقطه مرکز طلا یا هدف مشخص نموده است میتوان تنظیمات را تغییر داده تا مشخص گردد که ان  هدف اصلی است یا دیگر منابع است که موجب واکنش سیستم فلزیاب با این نوع تنظیمات گردیده است و در این حالت عملیات کار برای اپراتور یا کاربر اسان تر میگردد

نقطه زنی نیاز به ارزیابی برای تشخیص خطا در تفکیک دارد و بعد از اینکه تنظیمات طلا یا هدف مورد نظر را در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC تعیین نموده و سیستم فلزیاب یک نقطه یا محدوده را بعنوان محدوده هدف مشخص نمود برای اینکه اپراتور یا کاربر متوجه گردد که ان نقطه یا محدوده که سیستم فلزیاب به ان واکنش نشان داده است متعلق به طلا یا هدف اصلی یا فلز مورد نظر است میتواند این تنظیمات را تغییر داده و با تغییر این تنظیمات سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی مشخص مینماید که ان محدوده متعلق به هدف اصلی است یا مربوط به دیگر منابع یا ذرات میباشد