جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات باید تنظیمات تفکیک را طبق شرایط جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE دارا باشد و این نوع تنظیمات تفکیک در تنظیمات پایه اساسی یا پایه ای BASIC ADJUSTMENT قرار بگیرد توان بالائی در تفکیک طلا ی انواع فلزات در عمق زیاد داشته و شکل تنظیمات موجب میگردد موقعی که طلا یا نوع هدف نمونه را در سیستم فلزیاب با عدد وی دی ای VDIدر ادیت EDIT تعیین نمائید  و سیستم فلزیاب به سمت یا بر روی طلا یا همان هدف تغییر جهت داده یا واکنش از خود نشان می دهد  یا بر روی صفحه نمایشگر عدد یا تصویر لکه رنگ  اشکار میگردد یا با نوسان صدا زمینه نوع هدف یا طلا مشخص میگردد یا به هر شکل تشخیص که مربوط به ان فلزیاب است از خود در سطح و عمق واکنش یا پاسخ نشان میدهد در فلزیاب فرکانسی به غیر وجود تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان تفکیک طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر منابع یا ذرات مزاحم تشخیص دهد

در زمان تست فلزیاب یا تمرین فلزیاب نوع هدف یا طلا را مشخص نماید  بیانگر توان صد در صد ی ان سیستم در جداسازی یا تفکیک میباشد

فلزیاب فرکانسی با نوسان صدا در صدا زمینه یا صدا یکسره مختص به ان فلز عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات را انجام می دهد و زمانی که بر روی طلا یا هدف قرار میگیرد با تغییر صدا یا ایجاد نوسان در صدا زمینه از خود واکنش نشان میدهد که در این نوع فلزیاب هر نوع هدف دارای نوسان خاص خود میباشد که در صدای زمینه نوسان یا شکستگی مربوط به طلا یا نقره یا همان هدف در صدای زمینه ایجاد میگردد و این نوع فلزیاب برای اینکه برای تشخیص اهداف در عمق زیاد طراحی گردیده است و از اصول رادار تبعیت مینماید برای مشخص نمودن طلا یا هدف نمونه با صدا زمینه باید طلا یا هدف یک متر تا یک متر و نیم با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور فرکانسی یا کوئل الکترونیکی لیزری فاصله داشته باشد یا عمق طلا یا  هدف را یک متر تا یک متر و نیم در زیر قرارداده تا بتوان نوسان صدای زمینه را بهتر بدست اورد یا واکنش واضح تری از خود نشان دهد
این دسته فلزیاب فرکانسی یا
فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET Xمیباشد

 

فلزیاب انتنی تفکیک دار دارای تنظیمات تفکیک برای جداسازی طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و الومینیوم و برنج و برنز میباشد و تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این دسته فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد که طبق اصول رادار مداری انها طراحی میگردد و از انجا که طبق اصول رادار و عملکرد طبق فرکانس دارند توان عبور از هر شرایط موانع یا مواد معدنی یا لایه ها را برای تشخیص بازتاب سیگنال یا فرکانس مورد نظر را دارد و با تعیین طلا یا نوع هدف در عدد وی دی ای  VDI میتواند بر روی طلا یا همان نوع هدف تعیین گردیده با حرکت تک دسته انتن یا جفت دسته انتن عمل شعاع زنی یا نقطه زنی به انجام رساند  و فلزیاب انتنی با حرکت انتن به سمت هدف از خود واکنش نشان میدهد

البته فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسور فرکانسی نیز از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد به شرط انکه طراحی مدار ان با همین تنظیمات  طبق اصول رادار باشد