جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تفکیک صدا فلزیاب فرکانسی با عدد VDI برای تفکیک طلا یا انواع فلزات یک حسن فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با طراحی مدار رادار میباشد زیرا میتواند هر نوع فلز یا طلا را با تغییر نوسان درصدا زمینه مشخص نماید ولی کار کردن با صدا زمینه باید با داشتن تمرین کامل  و مهارت اپراتور فلزیاب به انجام برسد تا قدرت فلزیاب در تشخیص با صدا زمینه برای تفکیک طلا و انواع فلزات به اسانی اشکار گردد یا تغییر صدا نوسان در صدا زمینه اشکار گردد

 

در خرید انواع فلزیاب مقایسه فلزیاب دو شرکت فلزیاب یا دو تولید کننده فلزیاب یا سازنده فلزیاب از نظر عملکردی زمانی قابل انجام میباشد که ان دو فلزیاب دارای خصوصیات یکسان از نظر ساختار طراحی مدار باشد و در صورتی که فلزیاب از دو دسته متفاوت باشد قابلیت مقایسه وجود ندارد و نمی توان یک فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را با یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مقایسه نمود یا فلزیاب با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را با فلزیاب که فقط تفاوت فلزغیراهنی یا فلز با ارزش از فلز اهنی یا فلز بی ارزش را تشخیص می دهد مقایسه نمود زیرا ساختار طراحی مدار انها با یکدیگر متفاوت است و انواع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE قدرت بالای در تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی یا AC دارا میباشد که این قدرت را فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارا نمی باشد

خرید فلزیاب یا خرید انواع فلزیاب فقط ازشرکت های معتبر در ایران که تولید کننده عمده فلزیاب میباشد به انجام رسانید زیرا زمانی که خرید فلزیاب یا خرید انواع فلزیاب از این شرکت های معتبر ایرانی به انجام میرسانید انواع قیمت فلزیاب را متناسب و واقعی در اختیار خریدار فلزیاب موقع خرید فلزیاب قرار میدهند و از انجا که این سازندگان فلزیاب یا تولید کنندگان فلزیاب معتبر در ایران واقعیت را به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ابراز مینمایند و ازکلمه گنج یاب بر روی دستگاه فلزیاب یا سیستم فلزیاب خود بهره نمی برند  تا خریدار فلزیاب را جذب خرید فلزیاب خود بعنوان گنج یاب نمایند

تفکیک صدا طلا یا صدا انواع فلزات در فلزیاب بستگی به نوع ان فلزیاب دارد و فلزیاب در تشخیص و تفکیک صدا باید با حالتی عمل نماید که بتواند در شرایط تعیین صدا بصورت مستقیم بر روی هر نوع فلز قرار میگیرد صدا همان فلز یا صدا متعلق به همان طبقه از فلز یا طلا را اشکار نماید

تغییر صدا برای تفکیک صدا باید در وضعیت صدا زمینه در یک صدا یکسره ایجاد گردد تا بتوان در حین عملیات جستجو هر نوع تغییر صدا را بدست اورد تا صدا مربوط به هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفاوت نوع تفکیک صدا مشخص گردد

فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی دارای چنین قدرتی و شرایطی نمی باشد که بتواند طلا یا انواع فلزات را با صدا متفاوت تفکیک نماید و اگر این نوع شرایط تغییر صدا نسبت به نوع فلز یا طلا در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی ایجاد گردد نمی تواند تا عمق زیاد در روش حرکتی AC عمل نماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا زمینه با تنظیمات صدا از نوع کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  میباشد میتواند در صدا زمینه خود نوسان متفاوت یا تغییر صدا متفاوت برای هر نوع فلز یا طلا را دارا باشد و اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید انقدر مهارت پیدا نماید تا تغییر نوسان صدا در صدا زمینه فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده را تشخیص داده تا بتواند در صحنه کار اصلی بهترین کارایی را بدست اورد تا از خطا فلزیاب در تشخیص طلا یا انواع فلزات جلوگیری نماید