جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب و ساخت انواع فلزیاب در همه جای دنیا به انجام میرسد و ساخت انواع فلزیاب در شکل های متفاوت میباشد ولی مهم در ساخت فلزیاب طراحی مدار فلزیاب میباشد که قدرت فلزیاب را برای تفکیک فلزات و طلا تعیین مینماید و تفاوت ساخت انواع فلزیاب از نوع توان تفکیک فلزیاب برای انواع فلزات و طلا مشخص میگردد و ساخت فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب با توان تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تمامی فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا در قدرت تفکیک با طلا در عمق زیاد متفاوت میباشد و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک عدد VDI میتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و مشخص نماید

ساخت سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نوع های مختلف میباشد این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای مدارات مربوط به همان نوع میباشد و طراحی مدارات پیشرفته فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توسط طراحان بزرگ به انجام میرسد و نوع ساخت سیستم  فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که از ابتدا توسط طراح پدید بیاید نشانه جدید و مجزا بودن ان سیستم فلزیاب از دیگر سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.

هر طراحی میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب جدیدی را به بازار ارائه نماید که نمونه ان در بازار این محصولات وجود نداشته است.

سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توسط فرد و دستی ساخته شود یا بصورت عمده یا تولید کارکاهی یا کارخانه ای باشد زمانی مطرح میگردد که سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توانائی جدا سازی را داشته باشد یا اصل قضیه توانائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عملکرد و تشخیص میباشد.

عده ای نیز سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را از روی دیگر سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نمونه برداری نموده و اقدام به مونتاژ ان محصول مینمایند.

تعدادی اشخاص نیز اقدام به بکار گیری از نامهای خیلی معتبر مینمایند که اصلاً ان شرکت در محصولات مادر خود چنین محصول فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را دارا نمی باشد و برای همین امر اقدام به تعریف و تبلیغ از این سیستم  فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مینمایند .

تعدادی از افراد کپی کن اقدام به بدگوئی از سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مینمایند که طراحی ان توسط طراحان و شرکت های معتبر به انجام رسیده است زیرا توان رقابت یا طراحی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از پایه را ندارند و این عمل را به انجام میرسانند تا محصول با کیفیت پائین خود را در بازار ارائه نمایند

فلزیاب مدار دیجیتال داشته باشد حتماً نباید با کلید دیجیتال عمل نماید و نشانه مدار دیجیتال نوع قطعات دیجیتال در مدار فلزیاب میباشد که ان فلزیاب را به فلزیاب دیجیتال تبدیل مینماید و بالاترین نشانه اینکه یک فلزیاب کاملاً دارای مدار دیجیتال باشد این است که درهمه مراحل ساخت فلزیاب و طراحی مدار فلزیاب از قطعات دیجیتال بهره برده شده باشد و یک فلزیاب که همه قطعات ان دیجیتال باشد دارای توان تفکیک انواع فلزات یا طلا طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید و در کنار تنظیمات تفکیک با عدد VDI باید دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا ابعاد هدف IND SIZE باشد

اینکه یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای کلید دیجیتال در تنظیمات باشد توان پائین تری نسبت به سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای کلید معمولی یا چکشی و تنظیمات پتانسیومتری چرخشی یا دایره ای دارد بلکه سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب حرفه ای بیشتر دارای کلید ها و تنظیمات معمولی میباشد و اکثر انها بصورت کلید دیجیتال یا صفحه دیجیتال برای تنظیم یا تشخیص نمی باشد زیرا اینکونه سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیازمند در دقت بالا میباشد و اطلاعات مورد نظر با سرعت و در زمان کوتاه و موقع عملیات قابل دسترس باشد در تمامی سیستمهای راداری یا حتی هواپیماها متوجه گردید تمامی تنظیمات معمولی میباشد زیرا باید قابل رویت و در دسترس باشد و این نوع تنظیمات اجازه تنظیم نمودن در حد میانه در نوع تنظیمات داشته و درصد خطای انها کمتر است و سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دیجیتال عمدتاً حالت صفر و یک را داشته و به ندرت سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب است که دارای تنظیمات بینابین در نوع دیجیتالی باشد.

پس در زمان تهیه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به کلید دیجیتال یا معمولی و شکل ظاهری ان توجه ننمائید بلکه به توان تشخیص ان دقت نمائید.

 

فلزیاب صفحه دیجیتال داشته باشد بنابر این نمی باشد که مدار ان فلزیاب نیزدیجیتال است یا داشتن صفحه نمایشگر دیجیتال نشانه دیجیتال بودن قطعات مدار ان فلزیاب باشد یا نداشتن صفحه دیجیتال نشانه این نمی باشد که مداردیجیتال در ان فلزیاب بکار برده شده نباشد ویک فلزیاب دیجیتال باید در مدار ان قطعات دیجیتال بکار برده شود و فلزیاب که قطعات ان دیجیتال باشد میتواند فلزات را جداگانه طبق عدد VDI بنابر اصول تفکیک درفلزیاب که جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد پیروی مینماید و شرایط مدار دیجیتال با تفکیک عدد VDI دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که قدرت بالای در تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد را دارد

اینکه بر روی یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  صفحه نمایشگر یا صفحه دیجیتال یا تصویر نصب گردد عاملی نمی باشد که توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب

را افزایش دهد بلکه مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یا یابنده است که تعیین کننده قدرت سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و این قدرت واکنش بعد از تشخیص هدف توسط مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویری منتقل میگردد و صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویر برای تعیین نوع تغییرو واکنش مدار اصلی میباشد.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری توان بالاتری وجود دارد زیرا طراحان اولیه برنامه تصویری را براین منبع قرارداده اند که بتواند هر نوع یا کوچکترین تغییر اطراف خود و زیر زمین را مشخص نماید.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری در عملیات حرفه ای نسبت به هر نوع فعالیت قابلیت بهره برداری را دارد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای صفحه دیجیتال برای تشخیص هدف بر روی صفحه دیجیتال میباشند عمدتاً توان تفاوت بین هدف اهنی با غیر اهنی را داشته و بیشتر انها همین عمل را نیز در عمق زیاد برای یک هدف کوچک به انجام نمیرساند و عمده این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع ولتاژالقائی یا پالسی میباشد و بنابر جدول عمومی و بین المللی تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نمی نماید و اگر هم بنابر این جدول عمل نماید باز هم توان بالای در تفکیک در عمق بنابر این جدول ندارد و مزیت سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای مداری از این نوع جدول میباشد این است که هر هدف را اپراتور یا کاربر میتواند به نسبت همان هدف بر روی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تعیین نماید.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب فرکانس القائی یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب جذبی میباشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک و پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد را دارند و این نوع سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نوع انتنی یا صدا یکسره با صدای زمینه و تصویری از نوع لکه سه رنگ معمولی و تفکیک رنگ COL PRO بهره میبرند.

زیر مجموعه ها