جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

اصول کار فلزیاب راداری حرارتی

اصول کار فلزیاب راداری از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب انتنی با سنسور حرارتی یا سنسور نوری حرارتی طبق فرکانس میباشد که پایه عملیات توسط مادون قرمز یا لیزر با افزایش در تشخیص روبرو میگردد و در این نوع سیستم فلزیاب راداری حرارتی توسط سنسورنوری حرارتی علائم را دریافت نموده و به مدارمبدل منتقل نموده و میزان حرارت را مشخص مینماید و ان میزانی از حرارت که توسط سنسورنوری حرارتی سیستم حرارتی دریافت میگردد قابل اندازه گیری برای تبدیل می باشد که بالاترین سیگنال یا انرژی تعیین شده معادل عدد VDI در ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD از فلزات یا طلا در ان محدوده ایجاد شده باشد و این وضعیت موجب میگردد که مدار تفاوت بین میزان فرکانس با انرژی متفاوت نسبت به اطراف جدا نموده و برای تفکیک این شرایط قابل تشخیص میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب

فلزیاب امواج جریان

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق امواج الکترومغناطیس در جریان فرکانس مورد نظر عمل مینماید و از این فرایند است که در فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان نوع هدف یا طلا یا دیگر فلزات را مجزا تفکیک نموده چون توان تشخیص میدان الکتریکی و مغناطیسی را همراه هم داشته و برای این است که از سنسوررهای التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی میتوان برای میزان تشخیص حرارت یا انواع فرکانس ها بنابر امواج و جریان و انرژی حاصله از فلزات یا طلا در مدار دریافت نموده و تبدیل گردیده  و از انجا که سیستم فلزیاب فرکانس القائی و فلزیاب جذبی نیز بنابر امواج و جریان و انرژی و تغییر فرکانس عمل مینماید میتواند علائم دریافت شده ازسیستم سسنورها و فرکانس های متفاوت  را درداخل پردازشگر خود تحلیل و تبدیل به واکنش به شکل حرکت انتن یا تغییر صدا یا لکه رنگ  تصویری نماید 

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا

فلزیاب سیگنال حرارتی

فلزیاب فرکانسی که بنابر تشخیص امواج الکترومغناطیس بازتاب شده فلزات یا طلا GOLD که نشات گرفته ازفرکانس با جریان انرژی میباشد میتواند تشعشعات را اندازه گیری نموده و تفاوت انها را از انرژی فرکانس و دامنه و طول موج طلا یا فلزات تشخیص داده و عمل تفکیک را به انجام برساند و با این شرایط میتوان از تجهیزات تشخیص دهنده سیگنال حرارت مربوط به میدان الکتریکی و مغناطیسی که از انرژی الکترومغناطیس یا فرکانس میباشد بهره برد و سیستم سنسورنوری حرارتی بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل نصب است و مدار فلزیاب فرکانسی میتواند فرکانس دریافت شده را مورد ارزیابی برای تحلیل در تفاوت برای تفکیک به انجام رساند

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن

زیر مجموعه ها