جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

عمق فلزیاب مغناطیسی برای تفکیک طلا کمتراز قدرت تفکیک دیگر فلزات میباشد و این ساختارنوع عملکرد فلزیاب مغناطیسی برای تفکیک طلا از ساختار میدان مغناطیس در سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی میباشد

یکی از مواردی که هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورتوان تشخیص طلا را در عمق زیاد در روش AC یا حرکتی MOTION ندارد و همین عامل تاثیرپذیری زمین صحنه کار ازانرژی بازتاب شده طلا میباشد و در مقابل ذخیره انرژی از مواد معدنی و منابع صحنه کاردر طلا در تشخیص این دسته فلزیاب ها به دلیل ایجاد میدان مغناطیس متضاد در لایه های زمین بی ثباتی در تشخیص را در این دسته فلزیاب یا دستگاه ها ایجاد مینماید و خطوط مغناطیسی در جریان بازتاب و ذخیره شدن میتواند اختلال در تشخیص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ایجاد نماید

فلزیاب اثر مواد معدنی بر طلا را باید بتواند تشخیص دهد تا تفکیک طلا را به انجام رساند و این امر مربوط به اهداف در عمق زیاد یا طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا روش غیرحرکتی یا نقطه زنی DC بیشتر صدق مینماید

پس در نتیجه زمانیکه یک فلز یا هدف بخصوص طلا در شرایط گوناگون زمین از نظر مواد معدنی ومنابع متفاوت قرار بگیرد میتواند علائم یا فرکانس با جریان و انرژی و نیرو مربوط به همان خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کار را بازتاب نماید در این وضعیت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات عدد VDI یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این قدرت را در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ایجاد مینماید که بتوان با تغییر تنظیمات اثر بازتاب علائم سیگنال مواد معدنی و منابع صحنه کار را از خطوط مغناطیسی مزاحم را به نسبت خطوط الکتریکی طلا جدا نماید

 

فلزیاب تفکیک بازتاب فرکانس طلا را از فرکانس دیگر منابع در شرایطی میتوان با دقت تشخیص داده و تفکیک نماید که تنظیمات فلزیاب متناسب با وضعیت صحنه کار تعیین شده باشد و در بازتاب فرکانس طلا یا بازتاب فرکانس فلزات نوع تشخیص وضعیت زمین از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار باید در نظر گرفته شود زیرا نوع خاک زمین و ان دسته مواد معدنی یا منابع انرژی زا میتواند تحت تاثیر بازتاب علائم طلا قرار بگیرد و وضعیت صحنه کار ترکیب تابش انرژی طلا را داشته باشد و طلا نیز از شرایط اطراف خود انرژی جذب نماید

در اینجا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تغییرات تنظیمات میتوان وضعیت زمین و نوع مواد معدنی و منابع که اثر بر روی وضعیت طلا یا دیگر فلزات برای بازتاب میگذارد را در تنظیمات مشخص نمود تا تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا مشخص گردد

زیر مجموعه ها