جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب ارزیابی قدرت تفکیک طلا را در بین دیگر فلزات یا انواع فلزات یا منابع و مواد معدنی را به همراه خواهد داشت ولی ارزیابی قدرت فلزیاب برای تفکیک را میتوان از قرار دادن یک فلز طلا کوچک درعمق زیاد به نسبت عمق نهایی فلزیاب بدست اورد و ارزیابی میزان توان تفکیک فلزیاب را میتوان از همین راه قرار دادن طلا در عمق زیاد بدست اورد

توان یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را بوسیله گفته های یک فرد یا شرکت یا سایت یا بلاگ ها نمیتوان مشخص نمود .

 در اصل باید خود فرد با ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب عمل نموده و عملکرد ان را مشخص نماید و این امر در زمان اموزش با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیزمشخص میگردد.

اگر بخواهد از نظرتوان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را ارزیابی نمائید با بررسی نوع تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتوان قدرت تشخیص و عمق سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تشخیص داد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشند و بطبع از طریق اپراتور قابل تنظیم و دستور باشد و از نوع جذبی یا فرکانس القائی باشد توان بیشتری داشته.

در هر صورت عملیات اموزش و تمرین با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قدرت تشخیص ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را برای خود اپراتور مشخص مینماید.

ابراز اطلاعات از طریق افراد ذیضلاح که از یک محصول خوبی یا بدی بگویند سند قدرت یا عدم توانائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیست.

فلزیاب شکل تفکیک دستی را دارا باشد به اپراتور فلزیاب این اجازه را می دهد که بتواند هر نوع فلز یا انواع فلزا را طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب تعیین نموده تا فلزیاب به نسبت همان فلز یا طلا واکنش از خود نشان دهد که چنین قدرتی برای تفکیک طلا در عمق زیاد از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات دستی قابل اعمال میباشد و این نوع تفکیک برای یک فلزیاب با تفکیک عدد VDI قابلیت داشته و برای دیگر فلزیاب ها نمی توان تفکیک دستی را طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام رساند زیرا تفکیک عدد VDI در این دسته فلزیاب ها که اتوماتیک عمل نمی نماید در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST نمی باشد

سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در دو نوع  عملیات دستی و خودکار طراحی میگردد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خودکار بیشتر مواقع در نوع ولتاژ القائی میباشد و بر روی عملیات حرفه ای کمتر میتوان از ان بهره برد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دستی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRSHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد اجازه مانور در تغییر تنظیمات برای افزایش توان جداسازی به اپراتور را برای کاوش هدف واقعی میدهد.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که تنظیمات پایه اساسی و اختیارات برای تغییرات به اپراتور داده میشود برای کاوش یک هدف واقعی قابل اطمینان تر نسبت به سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خودکار میباشد.

 تفاوت بین تنظیمات خودکار با دستی در افزایش توان اعمال دستور کار متناسب با هدف و صحنه کاردر سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تنظیم دستی میباشد.

 در تعدادی بلاگ ها یا سایت ها یا شبکه اجتماعی مطالب دروغی را بر علیه شرکت فلزیاب معتبر بیان مینمایند یا برعلیه یک شرکت موضوعاتی را مطالعه نمودم و زمانیکه مشخصات ان شرکت را بدست اوردم برای مطالعه به ان شرکت  مراجعه نمودم و متوجه شدم تمامی ان موضوعاتی که در بلاگ ها و سایت ها نوشته شده است برعکس ان چیزی میباشد که ان شرکت انجام میدهد .

 تمامی موضوعات که برعلیه ان شرکت نوشته شده بود دروغ محض بود و ان شرکت تنها مرجعی بود که اطلاعات واقعی را در اختیار من قرارداد و ایرادات و نواقص سیستمهای یابنده یا فلزیاب را که عمومی در تمامی سیستمها میباشد از ان شرکت دریافت نموده و بدست اوردم .

 میزانی از این مطالب را برای اشنائی شما نیز بر روی این بلاگ قرارداده تا شما نیز به واقعیت ها پی ببرید.

این نوع سایت ها یا بلاگ ها یا اشخاصی که برعلیه دیگران بیان مینمائید در اصل خود شان کلاهبردار میباشد و در بنیاد انهائی که سایت ها یا بلاگ ها یا بیاناتی را برعلیه دیگران مطرح مینمایند داتاً کلاهبردار هستند و برای اینکه افراد یا شرکت های معتبر را بد نام نمایند اقدام به ایراز بیانات برعلیه شرکت ها یا افراد معتبر و محصولات انها مینمایند.

زیر مجموعه ها