جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب زاویه خنثی گنج را نمی تواند تشخیص دهد و زاویه خنثی گنج مربوط می شود به میدان مغناطیس مربوط به پوشش اطراف گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کار این دو دسته به دلیل انکه از یک نوع مواد تشگیل نشده اند جهت مخالف حرکت الکترونی را خواهند داشت که بریکدیگر نیرو وارد مینمایند که این میدان ها که بر یکدیگر نیروی مغناطیسی وارد مینمایند میتواند حالت خنثی در گنج و زیرخاکی را ایجاد نموده زیرا میزان مواد معدنی و منابع زمین به دلیل گرانش زمین و گذشت عمر بیشتر و داشتن میزان بالاتر توان بالاتری را ایجاد نموده و یک زاویه خنثی در مغناطیس گنج یا گنج طلا را پدید اورده که باعث نادیده گرفتن ان توسط فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میگردد در نتیجه این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها توان تشخیص فلزات قدیمی یا طلا یا گنج طلا را در این شرایط دارا نمی باشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 تست فلزیاب برای طلا در ساروج در وضعیت یک ساروج تازه ساخته شده با نحوه عملکرد فلزیاب برای ساروج گنج طلا یکسان نمی باشد و تفاوت فاحشی به دلیل نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و وضعیت نوع مواد بکار رفته در ساروج برای تشخیص فلزیاب ایجاد میگردد

خود ساروج بطور طبیعی در اثر رطوبت درون زمینی دارای وضعیت ایجاد دما در اطراف خود میگردد و این دما به همین میزان بر روی جریانات الکتریکی مواد معدنی و منابع صحنه کار تاثیر گذاشته و در صورتیکه مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای از هم نوع ساروج یا مس و نقره یا قلع و اهن باشد موجب افزایش انرژی در ان محدوده میگردد و انرژی حاصله میتواند در اطراف خود نیزازاد شده یا پراکنده گردد این وضعیت ایجاد دما درساروج در اثر رطوبت درون زمینی میتواند میدان های مغناطیسی متفاوت را ایجاد نموده که در اصل میدان مغناطیس جهشی ناپیوسته شکل میگیرد که این شرایط در طول زمان زیاد ایجاد میگردد و این وضعیت بر روی فلزیاب ها یا دستگاه های که با تغییر مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید ایجاد انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نموده و برای تست فلزیاب یا دستگاه از این دسته مانند انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا امری منطبق با گنج درون ساروج نمی باشد و فلز یا طلا را در ساروج تازه ساخته شده قرار داده تا توان فلزیاب در تشخیص طلا یا فلز بدست اید عملی متناسب با گنج طلا در داخل ساروج نمی باشد زیرا تغییرات حاصله در طول دوران در یک ساروج یا وضعیت پوشش اهکی جدید پدید نمی اید تا با واقعیت قدرت ان فلزیاب برای نادیده گرفتن میدان مغناطیس با شدت انرژی جهشی تابش شده را بدست اورد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب گنج در ساروج را با اختلاف در نقطه مرکزاز گنج طلا مشخص مینماید و این خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در تشخیص محدوده مرکز گنج در ساروج برای یک فلز طلا قدیمی در وضعیت باستانی پدید می اید واین عدم توانایی تشخیص مرکز گنج طلا با فلزیاب  ربطی به یک فلز طلا در ساروج جدید ندارد زیرا خطا های اصولی را ساروج به همراه گنج طلا قدیمی برای فلزیاب یا طلایاب پدید می اورد که تشخیص نحوه عملکرد فلزیاب بر روی یک ساروج تازه ساخته شده با نحوه عملکرد فلزیاب بر روی ساروج گنج طلا یکسان نمی باشد

ساروج دارای انواع گوناگون از نظر ساختار ترکیبی نسبت به زمان ساخت ساروج میباشد و همین میتواند اثرات گوناگون بر روی نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا خواهد گذاشت از انجا که ساروج یک عایق از نوع ترکیب پروتئین با کلسیم کربنات میباشد و ساختار اذرین دارا است و وضعیت کریستالی اهک به نسبت نوع ان اهک از ترکیب منگنزو سیلیس و منیزیم و الومینیوم متفاوت است و این مواد زمانی که بصورت ساروج بر روی گنج طلا بکار برده میشود در اثر گذشت زمان شرایط متفاوتی را برای فلزیاب به نسبت یک ساروج ساخته شده جدید ایجاد مینماید و از انجا که مدت زمان زیادی ازقرارگرفتن ساروج بر روی گنج طلا میگذرد بطور طبیعی عواملی متفاوت انحرافی برای تشخیص فلزیاب به نسبت یک فلزنو یا طلا جدید درساروج جدید پدید می اورد

مواد ترکیبی در ساروج اگر در شرایط زمین با موادی چون کوارتز و سیلیس و رسوبات و نمک قرار بگیرید میتواند وضعیت مغناطیسی پیچیده را شکل داده که این میدان مغناطیسی در وضعیت حرکت افقی به اطراف نیرو وارد نموده و اختلال در کارفلزیاب یا دستگاه ها در انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا برای تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا درون گنج مینماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

زیر مجموعه ها