جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

 فلزیاب تصویری تشخیص هدف یا تفکیک طلا را بنابر اصول انرژی در فرکانس تشخیص داده و بصورت لکه رنگ اشکار مینماید و فلزیاب تصویری در هر وضعیتی قرار بگیرد شکل واکنش ان نسبت به منابع و مواد معدنی و اهداف میتواند متفاوت باشد یا واکنش سیستم فلزیاب تصویری بستگی به وضعیت صحنه کار و نوع هدف دارد

عبارت عددی VDI یا تصویر تفکیک رنگ COL PRO واکنش سیستم فلزیاب تصویری نسبت به ان هدف میباشد و منظور تغییراتی است که در فلزیاب تصویری از هدف یا منابع صحنه کار پدید امده است و این تغییرات از هدف یا صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت ظاهر میگردد و هر چه از تغییرات در صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت بصورت لکه رنگ اشکار میگردد از واکنش سیستم فلزیاب تصویری است که توسط برنامه تصویری مشخص میگردد و این نوع واکنش بستگی به نوع تنظیمات فلزیاب تصویری دارد

موضوع مهم که دقت عمل سیستم فلزیاب تصویری را افزایش میدهد این است که فلزیاب تصویری میتواند هر نوع تغییرات حاصله در محدوده مورد جستجو را اشکار نموده و این مشخص نمودن تغییرات در صحنه کار توان تشخیص اپراتور یا کاربر را برای مشخص نمودن نوع علائم متعلق به ان موقعیت را مورد بررسی قرار داده و با این گستردگی در مشخص شدن تغییرات صحنه کار دست اپراتور یا کاربر برای تشخیص دیگر منابع از هدف باز است و این موضوع میتواند زمان عملیات اپراتور یا کاربر برای تشخیص هدف واقعی کاهش دهد

عواملی که در ترکیب رنگ یا عدد در برنامه فلزیاب تصویری پدید میاید در هر مرحله با مراحل قبلی یا بعدی متفاوت میباشد.

سیستمها فلزیاب تصویری دنیا همه بصورت لکه رنگی یا تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI عمل مینمایند و سیستم فلزیاب تصویری منابع و اهداف را بصورت لکه رنگ یا رنگ یا عددی VDI اشکار مینمایند که علائم پدید امده متعلق به وضعیت منابع صحنه کار به همراه هدف میباشد.

یک مطلب که میتواند توان سیستم فلزیاب تصویری را افزایش دهد برنامه نرم افزار سیستم فلزیاب تصویری میباشد که بر روی لپ تاپ یا تبلت نصب میگردد و این برنامه دارای تنظیمات خاص خود میباشد  و بعد از تصویرگیری با فلزیاب تصویری اپراتور یا کاربر میتواند از این تنظیمات برای تغییر در شکل لکه رنگ اشکار گردیده بهره برده که تغییر در این تنظیمات را فیلتر نمودن تصاویر میگویند و  فیلتر نمودن توسط اپراتور شرایط لکه رنگ را که مربوط به هدف واقعی یا دیگر منابع است مشخص مینماید و بعد از اینکه رنگها یا لکه رنگها و رنگ پس زمینه ظاهر گردید اپراتور یا کاربر باید برای اطمینان از عملیات خود اقدام به تغییرات در تنظیمات و نوع رنگ ها و ارزیابی نماید.

البته از دیدگاه کلی این موضوع یک مزید محاسبه میشود که اپراتور میتواند با تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزار انچه که امکان دارد از دید سیستم فلزیاب تصویری پنهان گردیده یا ارزیابی نشده است یا تغییر یافته است یا یک لکه رنگ شبیه لکه رنگ مربوط به هدف نمی باشد یا لکه رنگ مربوط به دیگر منابع میباشد را بتواند بدست اورد.

موضوع کلی این است که اپراتور یک رنگ یا عدد یا تصویر را انتخاب نموده یا در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین نموده و فلزیاب تصویری در برنامه نرم افزار لکه رنگی یا برنامه تفکیک رنگ COL PRO اعداد VDI یا تیک ادیت TIK EDIT  انواع لکه رنگ یا عدد VDI را اشکار نموده و وجود تنظیمات در برنامه نرم افزار تصویری این اجازه به اپراتور یا کاربر را میدهد که این تنظیمات را تغییر داده یا تصویر را فیلتر نموده تا بتواند بین هدف واقعی و غیر واقعی را مشخص نماید زیرا سیستم فلزیاب تصویری بر روی برنامه نرم افزار خود در صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت همه منابع ان محدوده مورد ارزیابی و بصورت لکه رنگ یا عدد VDI اشکار مینماید

سیستمهای عددی یا لکه رنگی همه منابع و مواد معدنی و اهداف یا هر نوع تغییرات را بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید که فیلتر یا ارزیابی ان برای تشخیص هدف واقعی از غیر واقعی از وظائف اپراتور یا کاربر میباشد.

در سیستمها تصویری که از برنامه تفکیک رنگ COL PRO یا  عددی VDI بهره برده  اپراتور میتواند تغییراتی را برای مشخص نمودن نوع هدف به برنامه نرم افزار دستور دهد ولی باز هم بعد از بدست امدن عدد یا رنگ اپراتور باید روشهای ارزیابی گوناگون را در برنامه نرم افزار برای جداسازی منابع از هدف مورد نظر بکار ببرد.

 کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب متفاوت در انواع گوناگون وجود دارد و فلزیاب متفاوت با هم میتواند باشد و ساخت سیستم فلزیاب در نوع های مختلف میباشد این سیستمها فلزیاب متفاوت و دارای مدارات مربوط به همان نوع سیستم فلزیاب میباشد و طراحی مدارات پیشرفته توسط طراحان بزرگ به انجام میرسد و نوع ساخت سیستم فلزیاب که از ابتدا توسط طراح پدید بیاید نشانه جدید و مجزا بودن ان سیستم فلزیاب از دیگر سیستمها فلزیابی میباشد که اگثر سازندگان سیستم فلزیاب بصورت کپی زنی اقدام به ساخت فلزیاب نموده و جعبه کنترل یا شکل ظاهری انرا تغییر میدهند

ولی ان گروه تولید کننده که خود سازنده و طراح مدار فلزیاب هستند فلزیاب را بنابر اصول طراحی نموده و در هر مرحله مدار یک فلزیاب جدید با توانائی بالا به بازار ارائه مینمایند و برای همین است که تولید کنندکانی که خود طراح مدار میباشندبا عملکرد سیستم فلزیاب و تنظیمات ان کاملاً اشنائی داشته و  اطمینان کامل به عملکرد فلزیاب طراحی و ساخته گردیده توسط خودشان داشته و با وجود این اطمینان در زمان خرید به خریدار اموزش داده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید 

هر طراحی میتواند سیستم فلزیاب جدیدی را طراحی نموده و تولید کننده انرا ساخته و به بازار ارائه نماید که این فلزیاب طراحی شده جدید انحصاری بوده و در اختیار درگران نمی باشد و نمونه ان در بازار این محصولات وجود نداشته است.

فلزیاب دارای توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد مهم است و اینکه ان فلزیاب طراحی و ساخت ایران باشد یا ساخت خارج باشد یا دست ساز باشد یا ساخت یک کارخانه باشد مهم نیست و عملکرد فلزیاب زمانی مطرح میگردد که سیستم فلزیاب توانائی جدا سازی و تفکیک اهداف را داشته باشد یا اصل قضیه توانائی ان سیستم فلزیاب در عملکرد و تشخیص و تفکیک اهداف در سطح و عمق میباشد.

عده ای نیز سیستمهای فلزیاب یا یابنده را از روی دیگر سیستمها فلزیاب نمونه برداری نموده و اقدام به مونتاژ ان محصول مینمایند  و نام و شکل جدید به ان داده یا صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال در نوع گوناگون برای ان سیستم فلزیاب کپی زده شده قرار میدهند و وقتی با عملکرد این نوع سیستمها فلزیاب دقت نمائید در تشخیص هدف و عمق گیری و واکنش بر روی هدف یکسان میباشد و اصولاً این نوع سیستمها فلزیاب دارای توانائی تفکیک و تشخیص بنابر جدول تفکیک و تشخیص نمی باشد و نهایت میتوانند فلز اهنی را از فلز غیر اهنی تشخیص دهند

تعدادی اشخاص نیز اقدام به بکار گیری از نامهای خیلی معتبر مینمایند که اصلاً ان شرکت در محصولات مادر خود چنین محصول فلزیاب یا یابنده یا کاوشگر را دارا نمی باشد و برای همین امر اقدام به تعریف و تبلیغ از این سیستم فلزیاب مینمایند .

تعدادی از افراد که فلزیاب با کیفیت پائین را ارائه نموده و از روی دیگر سیستمها فلزیاب کپی مینمایند برای تخریب شرکت های معتبر که خود طراحی و ساخت مدار را به انجام رسانده و سیستم فلزیاب فوق پیشرفته را به بازار ارائه مینمایند بدگوئی نموده زیرا توان رقابت یا طراحی سیستم فلزیاب از پایه را ندارند و این عمل تخریب و بدگوئی از دیگران را به انجام میرسانند تا محصول با کیفیت پائین خود را در بازار ارائه نمایند

فلزیاب متفاوت ان نوع فلزیاب میباشد که از نظر توان و تنظیمات با دیگر سیستمهای فلزیاب موجود در بازار یکی نباشد این نوع سیستم فلزیاب متفاوت توسط طراح بصورت مستقل طراحی و ساخته میشود و شرایط تشخیص و تفکیک ان نیز متفاوت است مانند سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب ترکیبی که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم میباشد 

 

فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این اختیار را به اپراتور یا کاربر میدهد که با تغییر اعداد VDI سیستم فلزیاب بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده و تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب گلکسی اصل یک نوع فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که توسط دانشمندان ایرانی طراحی گردیده است که در نوع خود بی نظیر است و کمتر سیستم فلزیاب در دنیا با نوع طراحی مدار فلزیاب گلکسی وجود دارد و دلیل قدرت بالای ان این است که این نوع تکنولوژی در اثر تجربیات فراوان و ساخت انواع فلزیاب در ایران توسط دانشمندان بدست امده است و کمتر فلزیاب یا طراحی در دنیا به اینگونه تکنولوژی دسترسی داشته و برای همین در نوع خود بی نظیر میباشد و این توانائی در زمان خرید مشخص میگردد که خریدار بعد از اموزش خود  یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نمائید

برای اینکه بخواهید فلزیاب گلکسی اصل را از تقلبی تشخیص دهید باید بدانید که گلکسی اصل توسط تریشورز طراحی و ساخته شده است و نام برند تجاری ان مختص به تریشورز میباشد.

از خرید سیستمهای که با نام گلکسی GALAXY بصورت تقلبی و متفرقه  ارائه میگردد خودداری نمائید زیرا اینگونه سیستمها فلزیاب گلکسی تقلبی دارای مدار دیگر فلزیاب های معمولی رایج در بازار میباشد که فقط جعبه کنترل و نام انرا تغییر داده  تا بتوانند با روش و شکل  و نام جدید انرا بفروشند و سیستمهای گلکسی تقلبی دارای کیفیت نمی باشد و از نظر ساختار مدار دارای  قدرت تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را در مدار خود نداشته و برای فروش ان از برند گلکسی افراد سود جوء بهره میبرند تا سیستمهای گلکسی تقلبی خود را بفروش برسانند.

سیستم فلزیاب گلکسی اصل GALAXY دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که نوع تقلبی ان دارای این نوع تنظیمات نمی باشد

فلزیاب گلکسی اصل  در نوع فلزیاب تصویری در مدل های پیشرفته ان از دو نوع برنامه لکه سه رنگی و برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره میبرد

بعضی اشخاص برای اینکه نام سیستم فلزیاب خود را نزدیک به نام گلکسی بکارببرند از نام مشابه بهره میبرند و این نوع فلزیاب ها از نوع ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... میباشد

فلزیاب گلکسی GALAXY در نوع های گوناگون میباشد که در این نوع فلزیاب گلکسی GALAXY میتوان از کوئل الکترونیکی لیزری یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی بهره برده و این نوع کوئل الکترونیکی لیزری را بصورت مجزا یا در کنار کوئل معمولی همراه هم بکار برده شود تا توان سیستم فلزیاب گلکسی GALAXY به حد مطلوب و عالی برسد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

زیر مجموعه ها