جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب محل دست خورده یا تغییر حالت در زیر زمین را میتواند مشخص نماید و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در مناطق دست کاری شده توسط بشر و مناطقی که در صحنه کار ناگهانی دچار تغییرات طبیعی میگردد قابل تشخیص میباشد و این تشخیص با تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD و VDI SENS و VDI DISC مشخص میگردد

تغییراتی را که در زیر زمین یا هوا پدید میاید و با حالت اکثریت ان منطقه یا محدوده متفاوت باشد نیز حفره میگویند

 این تغییرات یا تفاوت در زیر زمین بعنوان حفره توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب تشخیص داده میشود

پائین بودن مقاومت زمین در این نقاط موجب میگردد سیستم فلزیاب یا طلایاب دچارواکنش گردد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تعیین انواع اعداد VDI و ترشهولد THRESHOLD مربوط به تشخیص انواع حفره و جای دست خورده یا تغییرات ناگهانی زمین میتواند وضعیت تغییرات در زیر زمین را تشخیص داده و مشخص نمود

فلزیاب انوع حفره یا خلاء را میتواند تشخیص دهد و انواع موانع میتواند خود را بجای حفره و خلاء به فلزیاب نشان دهد و تشخیص حفره یا خلاء از دیگر منابع با تغییر عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی قابل تشخیص میباشد و دیگر فلزیاب ها مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج این توانایی را برای تشخیص نوع حفره یا خلاء را دارا نمی باشد زیرا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را دارا نمی باشد 

فلزیاب مغناطیسی که تفکیک با عدد VDI را بر روی صفحه نمایشگر طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را دارا است و در تنظیمات تفکییک EDIT با پذیرش ACCEPT اعداد VDI بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد امکان دارد اعداد بصورت تکراری بدون وجود هدف یا طلا اشکار گردد که این تغییر اعداد VDI میتواند مربوط به تغییرات مغناطیسی مواد معدنی یا منابع یا تغییر لایه های سطح یا زیر زمین صحنه کار باشد

بعضی مواقع اعداد VDI ظاهر شده در فلزیاب مغناطیسی مربوط به محل هدف یا طلا پذیرش شده یا ACCEPT نمی باشد اما بر روی طبقه ACCEPT تعیین شده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT در اعداد VDI ظاهر میگردد و این امر از نوع تنظیم در ان منطقه و حساسیت ان نوع تنظیم بر دیگر منابع به غیر از هدف واقعی یا طلا میباشد.

نوع تنظیمات در فلزیاب  بر روی اعداد VDI ظاهر شده اثر مستقیم دارد.

فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب ای بی IB میباشد

زیر مجموعه ها