جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تصویری نحوه کار تصویر گیری را در هر مرحله تصویر گیری برای یک نقطه یا محدوده با تصاویر لکه رنگ متفاوت ارائه مینماید که این اشکار نمودن تصاویر متفاوت از یک محدوده برای طلا یا یک هدف از اصول و ذات عملکرد فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR میباشد و در هر مرحله با انالیز یا فیلتر تصویر لکه رنگ در نرم افزار فلزیاب تصویری میتوان تصاویر متفاوت از یک محدوده یا نقطه را مورد بررسی قرار داده و در صورت درست عمل نمودن در کار با فلزیاب تصویری میتواند نتیجه انالیز یا فیلتر لکه رنگ ها برای تشخیص طلا یا هدف مورد نظر میتواند نزدیک به هم باشد البته این خصوصیات قالب بر عملکرد فلزیاب تصویری طراحی شده طبق اصول رادار تصویری IMAGE RADAR(VISUAL RADAR) میباشد

فلزیاب تصویری طلا و تغییرات زمین را میتواند بصورت لکه رنگ یا عدد وی دی ای VDI مشخص نماید که از خصوصیات فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTORR میباشد تا بتوان با انالیز ANALYZE یا فیلتر بتوان موقعیت طلا GOLD یا انواع فلزات و تغییرات زمین را تشخیص داده

 

مزیت فلزیاب تصویری برای تفکیک زمین پدیدار نمودن تفاوت بین منابع و تغییرات زمین با تفکیک طلا یا انواع فلزات میباشد و دلیل عمده داشتن حسن نشان دادن تغییرات زمین در این است که اپراتور فلزیاب تصویری IMAGE METAL DETECTOR میتواند متوجه گردد که پاسخ بدست امده از شرایط زمین است یا ذرات مزاحم است یا مربوط به وضعیت طلا یا هدف اصلی است تا خطا را از طلا یا هدف اصلی تفکیک نمود که این نیز مهارت اپراتور را لازم دارد البته این شرایط برای فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  فراهم میباشد

زیر مجموعه ها