جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

پاسخ فلزیاب درمحل های که مقاومت زمین تغییر مینماید با بی ثباتی روبرو میشود و در مکان های که فلزات یا طلا با عمر زیاد وجود دارد اطراف ان محدوده بطور طبیعی دچار کاهش مقاومت شده و به دلیل پائین بودن مقاومت این نقاط علائم هدف یا هدف از محدودهای دارای مقاومت پائین به نسبت اطراف خود به سمت زمین و سیستم فلزیاب یا طلایاب با سرعت بیشتر و راحت تر باز میگردد که موجبات تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب به این نقاط به جای مرکز هدف اصلی یا طلا میگردد.

چاهها و حفره مصنوعی و طبیعی بر روی علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اثر واکنش را ایجاد مینماید

فلزیاب حرارتی راداری یا رادارزمینی دستی حرارتی توانائی کاوش اهداف را با رنگ و اعداد VDI متعلق به همان هدف یا طلا را دارا میباشد و با هر دو نرم افزار برنامه لکه رنگ سه رنگ و نرم افزار تفکیک رنگ COL RO عمل مینماید.

فلزیاب راداری حرارتی از ان دسته سیستمهای میباشد که مترادف رادار زمینی دستی و زیر مجموعه یا پائین دست ان میباشد.

فلزیاب حرارتی راداری از سیستمهای هستند که هم با برنامه P.I.Pو TCO عمل مینماید و نوع رنگ و لکه رنگ و اعداد ان بنابر جدول CCS  میباشد.

سیستمهای رادار زمینی حرارتی یا فلزیاب راداری حرارتی به چند دسته با نرم افزار و برنامه گوناگون تقسیم میشود . رادارزمینی دستی حرارتی یا فلزیاب سنسور نوری حرارتی با طراحی مدار طبق اصول رادار در تفکیک فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات عمل جستجو و کاوش را انجام می دهد

در اصل رادار زمینی دستی یا فلزیاب حرارتی با سنسور نوری حرارتی یک سیستم حرارتی تصویری میباشد که بصورت تصویر حرارتی با تغییرات رنگ  به نسبت تغییر حرارت یا دما و وجود مادون قرمز در وضعیت سطح زمین صحنه کارعمل نموده و این تغییرات رنگ در صحنه کار  بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

در مدل رادار زمینی دستی حرارتی یا فلزیاب لیزری حرارتی با مادون قرمز تصویر زنده همان هر تغییراتی میباشد که از لایه های زیرین زمین بر روی سطح زمین ایجاد میگردد و این تغییرات دما یا حرارت که با تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز همراه است با تفاوت رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد .

در بعضی مواقع برای اینکه بتواند به تغییر رنگ اعتماد بیشتری حاصل نمود از نوع تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ COL PRO  به همراه PIP   یا PPI با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  بهره برده میشود.

زیر مجموعه ها